Browsing: Státní příspěvky v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi, kterou stát těmto lidem poskytuje, má za cíl nejen pomoci, ale také motivovat dotyčné osoby k tomu, aby si dostatečné množství prostředků zajistili sami. Řídí se zásadou, že pracovat se vyplatí – ten, kdo nepracuje nebo se práci vyhýbá, se musí mít hůř než ten, kdo pracuje.

Pomoc v hmotné nouzi a další dávky určené pro osoby či rodiny s nízkými příjmy zahrnují:
Doplatek na bydlení
Příspěvek na bydlení
Příspěvek na živobytí
Porodné
Životní a existenční minimum
Pomoc v hmotné nouzi
Mimořádná okamžitou pomoc