Doplatek na bydlení je jedna ze sociálních dávek poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi. Tato dávka je úzce provázána s další dávkou hmotné nouze, a sice příspěvkem na živobytípříspěvkem na bydlení, se kterým se často mylně zaměňuje.

Doplatek na bydlení je určen osobě nebo rodině, která má nárok na příspěvek na živobytí, kdy její vlastní příjmy včetně příspěvku na bydlení nestačí pokrýt její náklady na bydlení a stanovené živobytí.

Ve výjimečných případech může být doplatek na bydlení přiznán i tomu, kdo nemá nárok na příspěvek na živobytí, pokud jeho příjem přesáhl částku živobytí, ale dosahuje výše 1,3 násobku této částky.

Doplatek na bydlení je také určen nezletilému nezaopatřenému dítěti, které žije v ústavu či zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo které žije v náhradní rodinné péči, pokud na něj přešlo vlastnictví nebo nájem bytu a samo nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě nákladů na bydlení.

Na dávku má nárok nájemce nebo vlastník bytu, ale i osoba, která nemovitost užívá na základě platné smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu, tj. nájemník.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení

Nárok na doplatek na bydlení může být nově od roku 2019 přiznán i na trvalé užívání rekreační stavby nebo prostoru, který není zkolaudován jako byt – úřad práce má pak pravomoc rozhodnout ve prospěch přiznání příspěvku. Taktéž může být poskytnut i nájemci části bytu, například pokoje. Od roku 2019 neplatí podmínka, že by žadatel musel mít trvalý pobyt v obci, ve které se byt nachází.

Výše doplatku na bydlení pro rok 2019

Výše doplatku na bydlení se určí tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení v aktuálním kalendářním měsíci (nájmu, služeb s ním spojených a nákladů za energie) zůstala dané osobě či rodině částka živobytí, a to i když do příjmů započítáme příspěvek na bydlení z předchozího měsíce. Jinými slovy to, co chybí jednotlivci nebo rodině po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení do výše určeného živobytí, je doplatek na bydlení.

Obecné podmínky pro přiznání doplatku na bydlení

Na doplatek na bydlení má nárok ten, kdo má na území České republiky své bydliště – tedy například se zde dlouhodobě zdržuje, pracuje zde, žije zde s rodinou, jeho děti zde plní povinnou školní docházku nebo studují, a zároveň:

 • má na území České republiky trvalý pobyt,
 • má udělen azyl nebo doplňkovou ochranu,
 • je cizincem bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva Evropská sociální charta,
 • je občanem členského státu Evropské unie a je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce,
 • je občanem členského státu Evropské unie, kterému nárok na sociální výhody vyplývá z předpisu Evropských společenství (např. Nařízení Rady EHS), a dále jeho rodinný příslušník,
 • rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce,
 • je cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu jako tzv. dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství na území jiného členského státu EU a kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nebo jeho rodinný příslušník, který dostal povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.
 • kdo se prokazatelně nesnaží zvýšit svůj příjem (viz podmínky pro přiznání dávek v hmotné nouzi),
 • kdo není zaměstnán, nemá jinou výdělečnou činnost, ani není v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • kdo je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, která bez vážných důvodů odmítne krátkodobé zaměstnání nebo účast v programu k řešení zaměstnání,
 • kdo si způsobil pracovní neschopnost úmyslně, a nemá tedy nárok na plné nemocenské,
 • samostatně výdělečné činná osoba, jejíž příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění,
 • komu byla jako zákonnému zástupci dítěte uložena sankce za neplnění řádné školní docházky dětí,
 • kdo je ve výkonu zabezpečovací detence, trestu odnětí svobody nebo vazbě.

Kdo naopak nemá nárok na žádnou dávku v hmotné nouzi?

Při posuzování toho, zda a případně v jaké výši má žadatel nárok na doplatek na bydlení, se zkoumá i jeho příjem. Nedostatečný příjem je posuzován stejně jako v případě příspěvku na živobytí, přičemž okruh společně posuzovaných osob je definován stejně jako u příspěvku na bydlení.

Výpočet nedostatečného příjmu probíhá následovně:

 • tzv. čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce se započítávají ve výši 70 %,
 • příjmy z náhrady mzdy nebo sníženého platu po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a z dávky nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se započítávají ve výši 80 %,
 • ostatní příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu se započítávají ze 100 %, ale příspěvek na živobytí se nezapočítává.

Příjem se zjišťuje za období tří kalendářních měsíců před podáním žádosti o dávku, v průběhu pobírání dávky za jeden předcházející měsíc.

Jak podat žádost a doplatek na bydlení získat?

Pro získání doplatku na bydlení postupujte následovně:

 1. Podejte žádost na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (podle místa trvalého pobytu). Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout přímo na krajské pobočce Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy.
 2. Úřad vaši žádost posoudí a prozkoumá, zda splňujete nárok na příslušnou dávku. Pokud ano, určí i výši dávky.

Posuzování nároku na doplatek na bydlení a stanovování jeho výše je velmi složité, a proto doporučujeme postupovat podle pokynů pracovníka krajské pobočky Úřadu práce.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o doplatku na bydlení

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony týkající se doplatku na bydlení

Diskuze k příspěvku má už 71 komentářů

 1. Lucie Odpovědět

  „Na dávku má nárok nájemce nebo vlastník bytu,nikoliv nájemník(v podnájmu).To znamená, že dotyčná osoba či rodina,která žije v podnájmu,tento doplatek nedostává,ale úřady jej posílají přímo nájemci nebo vlastníkovi bytu.“ Dobrý den,Je to pěkná blbost,podnájemník také dostava a potom platí nájemce.Neuvádějte tedy žádné dezinformace.

 2. Dagmar Odpovědět

  Zdravím , chci se jen zeptat, 20.8.2018 jsem si podala žádost o doplatek na bydlení a do dnešního dne nemám žádné vyrozumění . Jak se dávka vyplácí – v ten měsíc a nebo zpětně ?Děkuji za odpověď . Můžete mi prosím odepsat na můj e-mail . Děkuji moc .

 3. Zuzana Odpovědět

  Dobrý den,
  Měla bych dotaz,syn se odstěhoval a odhlásil se s trvalého bydliště,přihlásil se trvale u své babičky,synovi je 20let a studuje,já jsem z přítelem na sociálníh dávkah pobíráme jen existenční minimu,já 2.200kč,a přítel 2200kč,máme syna 9letého,pobírám příspěvek na bydlení 6700,plus doplatek 1500,na sociálce mi řekli že musím synovi přispívat na stravu když se odstěhoval z existenčního minima?a přítel hradí výživné na dceru taky z existenčního minima,já jsem před porodem a musím živit syna který má 20let a dostáva přídavky,a studuje,poradí mi někdo?nikde se to nepíše,že musíte živit studenta z existenčního minima,máte někdo zkušenost?

 4. lucie horinkova Odpovědět

  Dobry den chtela jsem se zepzat kdyz jsem zadala jsem v 31.1 2018 na bydleni pridou my penize do 16.2

 5. Darina Odpovědět

  Krásný den jsem maminka v domácnosti s dvěma dětmi synové 6let a 9let chtěla bych se zeptat zda mám nárok na nějaké příspěvky a jaké,jde mi o příspěvky či doplatky na bydlení a příspěvky na živobytí .dekuji

 6. Miroslava Odpovědět

  Pokud si najdu práci na poloviční úvazek asi 5500kc a bydlím v nájmu kde za měsíc dám 9000kc v bytě mám 11 letou dceru,jsem sama,alimenty 1500kc na jaké dávky budu mít nárok dekuji

 7. Kateřina Antonínová Odpovědět

  Dobrý den, chtěla bych si zažádat o příspěvek na bydlení. Započítává se tam také příspěvek na péči? Děkuji.

 8. Romana Odpovědět

  Dobrý den,chci se zeptat jestli mě úřad práce může ještě stáhnout doplatek na bydlení. Platím nájem 10.000,-. Úřad práce mě dává doplatek na bydlení 2082,- ,příspěvek na bydlení mám 6647,- ,mateřskou 4300,- ,příspěvek na živobytí 1030,- a alimenty 1200,- . Dohromady je to 15.259,-. Takže mě zbývá pro mě a syna 5.259,- z toho ještě platím 2000,-. Tak jak mě to můžou snížit? Děkuji moc za odpověď Viková

 9. Dobromila Odpovědět

  Dobrý den,žiji sama v najemním bytě se studující dcerou (20let)a synem ( 8let)
  Můj první dotaz je zda se započítáva do posuzované částky i brigáda dcery ( cca 3 000,-/měsíc) ze které si ovšem platí studium.
  A druhý dotaz co dělat, když je tam trvale hlášený syn (25let), který ovšem bydlí v podnájmu, kde ho majitel odmítl trvale přihlásit, ale platí tam veškeré služby. A bylo mi sděleno že i tak se jeho příjem započítává do mého bytu.Děkuji moc za opdověď

 10. radka Odpovědět

  Dobry den chtela bych se zeptat jsem matka samoživitelka mam 2 deti do 6 let.pobíram rodičovsky přispevek 3800kč. Přídavek na díte100kč , a viživne ve víši 2000kč. a od hmotne nouze, přispevek na živobití ve víši 1860. A na doplatek na bydleni. A přispevek na bydleni prej nemam narok. Tak bych se chtela zeptat. Jestly mam na neco narok. Mam pronajati byt s najemni smlouvou a trvalím pobytem. Moje měsíční vídaje jsou 3000kč najem a 4000kč elektrika, voda, plyn. Takže na měsic pro 3osoby mi zbyde 1660kč což mi každí řekne že je to nesmisl. Tak bych chtela poprosit o radu.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *