Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která má pomoci rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy pokrýt jejich náklady na bydlení. Může se přitom jednat o bydlení v nájemním nebo družstevním bytě, v bytě v osobním vlastnictví nebo o bydlení v rodinném domě.

Může být snadno zaměněna s doplatkem na bydlení, který je ovšem dávkou v hmotné nouzi a řídí se jinými pravidly.

Příspěvek na bydlení je určen rodině nebo jednotlivci s nízkými příjmy, přičemž žadatel musí být vlastníkem nebo nájemcem daného bytu či domu a musí v něm mít trvalý pobyt. Jeho maximální výše může dosáhnout až 18.674,– Kč měsíčně, v závislosti na počtu osob v rodině a místě bydliště (viz. tabulka níže).

Nárok na příspěvek na bydlení se řídí příjmem rodiny nebo jednotlivce, kteří mají v daném bytě nebo domě trvalý pobyt i bydliště – může se tedy jednat i o lidi, kteří nežijí ve společné domácnosti.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení

Do rozhodného příjmu se pro účely příspěvku na bydlení počítá i případný rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Podle čeho se počítá nárok na příspěvek na bydlení?

Při schvalování příspěvku na bydlení se hledí na:

 1. celkový příjem posuzované rodiny nebo posuzovaného jednotlivce,
 2. jejich skutečné náklady na bydlení,
 3. zákonem stanovené přiměřené náklady na bydlení pro daný počet osob v určitém typu obce (zákon stanovuje náklady na bydlení podle počtu osob v bytě či domě, typu bydlení a velikosti obce – blíže viz tabulka níže).

Do příjmu rodiny se počítá příjem z výdělečné činnosti, ale i veškeré sociální dávky, vč. například rodičovského příspěvku a přídavku na dítě. Pokud je v dané rodině i nezletilá osoba, počítá se i případný příjem z brigád.

Co se všechno počítá do nákladů na bydlení?

Pokud bydlíte v nájemním bytě, jedná se o nájem a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, spolu s energiemi, vodným, stočným, náklady na odpady a vytápění.

Pokud bydlíte v družstevním bytě nebo jste-li vlastníkem domu, pak se jedná o příslušné srovnatelné náklady a energie, vodné, stočné, náklady na odpady a vytápění.

Své skutečné náklady na bydlení doložíte za předchozí kalendářní čtvrtletí, a to například prostřednictvím faktur, nájemní smlouvy.

kalkulacka_icon_small Vyzkoušejte naši kalkulačku pro výpočet příspěvku na bydlení.

Kdy je příspěvek na bydlení přiznán?

Příspěvek na bydlení je přiznán, pokud 30 % rozhodného příjmu (v Praze 35 %) rodině nebo jednotlivci nestačí k pokrytí nákladů na bydlení, a zároveň pokud je těchto 30 % příjmů (v Praze 35 %) nižších než příslušné náklady na bydlení, které stanoví zákon.

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty v Kč měsíčně platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Počet osob v rodiněPočet obyvatel obce
Prahanad 100 tis.
obyvatel
50 000–99 999
obyvatel
10 000–49 999
obyvatel
do 9 999
obyvatel
17.623,– Kč6.052,– Kč5.767,– Kč4.913,– Kč4.730,– Kč
210.957,– Kč8.807,– Kč8.417,– Kč7.249,– Kč6.998,– Kč
314.903,– Kč12.092,– Kč11.581,– Kč10.053,– Kč9.726,– Kč
4 a více18.674,– Kč15.283,– Kč14.668,– Kč12.825,– Kč12.430,– Kč

 

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků v Kč měsíčně platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Počet osob v rodiněPočet obyvatel obce
Prahanad 100 tis.
obyvatel
50 000–99 999
obyvatel
10 000–49 999
obyvatel
do 9 999
obyvatel
14.409,– Kč4.409,– Kč4.409,– Kč4.409,– Kč4.409,– Kč
26.588,– Kč6.588,– Kč6.588,– Kč6.588,– Kč6.588,– Kč
39.159,– Kč9.159,– Kč9.159,– Kč9.159,– Kč9.159,– Kč
4 a více11.676,– Kč11.676,– Kč11.676,– Kč11.676,– Kč11.676,– Kč

Jaké jsou podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení?

Splněny musí být současně tyto dvě podmínky:

 1. žadatel a osoby s ní společně posuzované musí mít trvalý pobyt a bydliště na území České republiky,
 2. 30 % (v Praze 35 %) rozhodného příjmu rodině nebo jednotlivci nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů je nižší než příslušné náklady na bydlení, které stanoví zákon.

Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od příjmu rodiny nebo jednotlivce a výše jeho nákladů, nejméně se jedná o částku 50,– Kč měsíčně.

O příspěvek na bydlení zažádat zpětně, ale jen tři měsíce zpětně od měsíce, za který příspěvek na bydlení náleží.

Jak podat žádost a příspěvek na bydlení získat?

Pro získání příspěvku na bydlení postupujte následovně:

 1. Podejte žádost na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy.
 2. Spolu se žádostí přineste občanský průkaz, v případě rodiny s dítětem do 15 let rodný list dítěte, dále doklad o výši čtvrtletního příjmu, doklad o výši nákladů na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí, případně nájemní smlouvu, bydlíte-li v nájmu.
 3. Výši příjmu a náklady na bydlení doložte na příslušných formulářích. U dítěte od 15 do 26 let vyplňte jeden z níže uvedených formulářů, který odpovídá vaší situaci.

O příspěvek na bydlení je třeba žádat každé kalendářní čtvrtletí, protože nárok na tuto dávku je přiznáván zpětně – pokud tedy máte trvale nízké příjmy, nezapomeňte podávat žádost o příspěvek na bydlení v daném termínu.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o příspěvku na bydlení

kalkulacka_icon_small Kalkulačky

Formuláře online

Formuláře online pro žádost na nezaopatřené dítě od 15 do 26 let:

Diskuze k příspěvku má už 122 komentářů

 1. Luboš Odpovědět

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat podle čeho se posuzuje příspěvek v hmotné nouzi na bydlení jaké doklady k tomu potřebuji.
  Děkuji za odpověď

 2. Zdena Štěpánková Odpovědět

  Mám nájemní smlouvu, trvalý pobyt, jednu místnost s příslušenstvím společným na chodbě v patře rod. domu. Dle kalkulačky o příspěvek na bydlení mám na příspěvek nárok. Rodinný dům dle katastru nemovitosti prý nemá kolaudaci na 2 bytové jednotky, tak mi Úřad práce s tímto zdůvodněním příspěvek na bydlení zamítá. Co mám dělat, důchod je malý a komerční nájemné vysoké. Dle jakého § mi je takto, s těmi 2 bytovým jednotkami zamiˇtnuto? Bylo mi jen sděleno úřednicí: “my máme svoje zákony”.

 3. Inka Odpovědět

  Chci požádat o příspěvek na bydlení.Nájem odbytu od 1.1.2018. Trvalý pobyt v bytě mám od 19. ledna 2018. Kdy nejpozději mohu požádat o příspěvek za 1.čtvrtletí 2018? Děkuji.

 4. Jan Holp Odpovědět

  Může být příspěvek na bydlení přiznán když k družstevnímu bytu má užívací práva člen družstva a já tam mohu bydlet se souhlasem správy družstva na základě nájemní smlouvy se členem družstva, který má pouze užívací práva?
  Vlastník bytu je stále družstvo, nikoliv osoba s užívacími právy k bytu. Přihlášení k trvalému pobytu je možné.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *