Vlastníkem a provozovatelem (dále jen ‚Provozovatel‘) webových stránek na adrese www.prispevky.cz (dále jen ‚Web‘) je

  • Tomáš Janů, Urbánkova 3363/53, 14300 Praha 4 – Modřany
  • IČ: 76168841, DIČ: CZ8706180076
  • Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na MÚ v Praze 12 pod č.j.: ŽO/U2774/2008/Skv a ev. č.: 310012-38309870
  • Kontakt

Provozovateli náleží veškerá autorská práva k textům, které jsou umístěny na Webu. Fotografie byly zakoupeny z fotobanky Pixmac.cz. Šablonu poskytl zdarma server WPExplorer.org. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Znění podmínek užití může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek užití.

Osoby, které návštíví Web, jsou povážovány za jeho návštěvníky (dále jen ‚Návštěvníci‘). Práva a povinnosti Provozovatele a Návštěvníků při používání Webu se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny Návštěvníky. Návštěvník vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv stránky Webu Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije informace z Webu Provozovatele.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah Webu má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost, aktuálnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a návštěvníkem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které návštěvníkům mohou vzniknout v souvislosti s používáním Webu.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webu. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Webu.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Návštěvníka, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Návštěvník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: e-mailová adresa, jméno, příjmení, IP adresa (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“). Osobní údaje nejsou poskytovány žádné další straně, ani nejsou využívány pro jakékoliv reklamní účely (zasílání nabídek apod.).

Dále také  Návštěvník souhlasí se shromažďováním, sdílením a využitím veškerých údajů službami společnosti Google (např. Google Analytics, Google AdSense). Více informací naleznete na stránce Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

V případě, že by se Návštěvník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Návštěvníka nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Požádá-li Návštěvník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat.

Soubory cookies

Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na daném webu.

Díky souboru cookie DoubleClick může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na vašich webových stránkách a dalších stránkách na internetu.

Uživatelé si mohou používání souboru cookie DoubleClick pro zájmově orientované reklamy odhlásit prostřednictvím Nastavení reklam. (Můžete také odkázat uživatele na web aboutads.info, kde si mohou odhlásit používání souborů cookie pro zájmovou inzerci, které pocházejí od dodavatelů inzerce třetích stran.)

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění (1.1.2021).