Peněžitá pomoc v mateřství, v běžné řeči též mateřský příspěvek nebo zjednodušeně také mateřská, je pravidelná měsíční dávka, která je poskytována v souvislosti s těhotenstvím a porodem a slouží jaká náhrada příjmu. Příspěvek může čerpat jak matka (od 8. týdne před porodem), tak i otec (od 6. týdne po porodu). Více informací o mateřské a jak ji získat naleznete v našem článku Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) v roce 2018.

Výši mateřské si můžete jednoduše spočítat online pomocí naší online kalkulačky. Stačí k tomu znát váš průměrný hrubý měsíční příjem ze zaměstnání za posledních 12 měsíců. Maximální výše mateřské pro rok 2018 je 34.620,– Kč měsíčně (platí pro platy 86.000,– Kč měsíčně a více). Výpočet je totožný jako pro ženu (matku), tak i pro muže (otce) a překvapivě není závislý na počtu narozených nebo vychovávaných dětí. Důležité je, že z vypočtené částky se žádné další daně a poplatky neodvádí, jedná se tedy o čistou částku, kterou obdržíte každý měsíc na bankovní účet.

Postup výpočtu mateřské pro rok 2018 (matka i otec)

Postup výpočtu mateřské pro matku i otce je patrný z následujících příkladů:

Příklad č. 1 – Matka Komárková s jedním dítětem na mateřské dovolené

 • Z obou rodičů nastoupí na mateřskou dovolenou matka dítěte
 • Její hrubý měsíční příjem za posledních 12 měsíců je 35.000,– Kč
 • Denní vyměřovací základ tedy bude (35.000 * 12) / 365 = 1.150,68,– Kč
 • Do první redukční hranice (942,– Kč) započítáme 942,– Kč, protože DVZ je vyšší než 942,– Kč
 • Do druhé redukční hranice (1.412,– Kč) započítáme 1.150,68 – 942 = 208,68 * 0.6 = 125,21,– Kč
 • Do třetí redukční hranice nic nepočítáme protože DVZ je nižší než 1.412,– Kč
 • Pro určení redukovaného DVZ sečteme jednotlivé hranice = 942 + 125,21 = 1.068,– Kč (zaokrouhlujeme nahoru)
 • Denní výše mateřského příspěvku bude 1.068 * 0.7 = 748,- Kč (zaokrouhlujeme nahoru)
 • Měsíční výše mateřského příspěvku bude 748 * 30 = 22.440,– Kč

Příklad č. 2 – Otec Kostka s jedním dítětem na rodičovské dovolené

 • Z obou rodičů nastoupí na mateřskou dovolenou otec dítěte
 • Jeho hrubý měsíční příjem za posledních 12 měsíců je 60.000,– Kč
 • Denní vyměřovací základ tedy bude (60.000 * 12) / 365 = 1.972,60,– Kč
 • Do první redukční hranice (942,– Kč) započítáme 942,– Kč, protože DVZ je vyšší než 942,– Kč
 • Do druhé redukční hranice (1.412,– Kč) započítáme 1.412 – 942 = 470 * 0.6 = 282,– Kč
 • Do třetí redukční hranice (2.824,– Kč) započítáme 1.972,60 – 1.412 = 851,40 * 0.3 = 168,18,– Kč
 • Pro určení redukovaného DVZ sečteme jednotlivé hranice = 942 + 282 + 168,18 = 1.393,– Kč (zaokrouhlujeme nahoru)
 • Denní výše mateřského příspěvku bude 1.393 * 0.7 = 976,- Kč (zaokrouhlujeme nahoru)
 • Měsíční výše mateřského příspěvku bude 976 * 30 = 29.280,– Kč

Při výpočtu kalkulačka vychází z níže uvedené tabulky, která určuje redukční hranici denního vyměřovacího základu:

Denní (hrubý) výdělekRedukční hranice
do 942,– Kč100 %
do 1.412,– Kč60 %
do 2.824,– Kč30 %
nad 2.824,– Kč0 %

Zajímavé je také srovnání platů a mateřské ve vzájemném poměru. Obecně lze říci, že pokud je plat průměrný je výše mateřské okolo 70 %, pokud je však nadprůměrný až vyšší dostáváme se k pouhým 40 %.

Měsíční plat (hrubý)Mateřská (čistá)Poměr
20.000,– Kč13.830,– Kč69 %
30.000,– Kč20.370,– Kč68 %
40.000,– Kč24.510,– Kč61 %
50.000,– Kč27.180,– Kč54 %
60.000,– Kč29.280,– Kč49 %
70.000,– Kč31.320,– Kč45 %
80.000,– Kč33.390,– Kč42 %
90.000,– Kč34.620,– Kč38 %

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *