Podpora v nezaměstnanosti je pravidelná měsíční dávka, která má nezaměstnanému člověku poskytnout potřebné finance k překlenutí nezbytně krátké doby, po kterou nemá práci (zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost). Někdy tato dávka bývá mylně označována jako příspěvek v nezaměstnanosti.

Je určena nezaměstnanému občanovi, který požádá o pomoc při zprostředkování zaměstnání Úřad práce České republiky a splní další podmínky.

Pokud člověk nemůže najít práci delší dobu, může být jeho východiskem rekvalifikace. Na tu lze také využít příspěvek od státu – tzv. podporu při rekvalifikaci, která je ještě vyšší.

Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Uchazeč v evidenci uchazečů o zaměstnání, který splnil zároveň tyto podmínky:

 • získal v posledních 2 letech před zařazením do evidence Úřadu práce zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (započítává se i náhradní doba zaměstnání),
 • požádal příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce České republiky o poskytnutí podpory,
 • není starobním důchodcem.

Náhradní doba zaměstnání je i doba:

 • přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 • osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 • osobní péče o fyzickou osobu, která se považuje za osobu se středně těžkou, těžkou nebo úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby,
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se považuje za osobu s lehkou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby.

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,

 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání skončen pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem,
 • kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by mu náležela,
 • který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, je v pracovním nebo služebním poměru, kdy měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo který vykonává činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Od kdy je podpora v nezaměstnanosti přiznána?

Požádá-li nezaměstnaný o podporu v nezaměstnanosti nejpozději do tří dnů poté, co skončí jeho pracovní poměr nebo ukončí podnikání, nebo kdy skončí tzv. náhradní doby zaměstnání (např. rodičovskou dovolenou), bude podpora v nezaměstnanosti přiznána od následujícího dne po skončení jeho pracovního poměru, podnikání nebo náhradních dob.

Podpora v nezaměstnanosti tedy přímo navazuje na jeho pracovní poměr, výdělečnou činnost nebo tzv. náhradní doby zaměstnání.

Po jakou dobu je podpora v nezaměstnanosti vyplácena?

Délka podpory v nezaměstnanosti závisí na věku uchazeče, přičemž rozhodující je věk uchazeče v den podání žádosti. Délka podpory je následující:

 • u žadatelů do 50 let věku – 5 měsíců,
 • u žadatelů mezi 50 a 55 lety věku – 8 měsíců,
 • u žadatelů nad 55 let věku – 11 měsíců.

 Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti?

Výše podpory v nezaměstnanosti u uchazeče, který pracoval v pracovním poměru, je:

 • v prvních dvou měsících 65 % jeho průměrného měsíčního čistého výdělku,
 • v dalších dvou měsících 50 % jeho průměrného měsíčního čistého výdělku,
 • a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Pokud ale uchazeč ukončil pracovní poměr bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, je výše podpory v nezaměstnanosti pouze 45 % jeho průměrného měsíčního čistého výdělku.

Výše podpory v nezaměstnanosti u uchazeče, který podnikal, je:

 • v prvních dvou měsících 65 % posledního vyměřovacího základu, přepočteného na jeden kalendářní měsíc,
 • v dalších dvou měsících 50 % posledního vyměřovacího základu, přepočteného na jeden kalendářní měsíc,
 • a po zbývající podpůrčí dobu 45 % posledního vyměřovacího základu, přepočteného na jeden kalendářní měsíc.

Pokud není možné doložit výši průměrného výdělku a uchazeč na tom nenese vinu, počítá se výše podpory v nezaměstnanosti podílem z průměrné mzdy v České republice, tedy:

 • první dva měsíce jako 0,15násobek,
 • další 2 měsíce jako 0,12násobek,
 • a po zbývající dobu podpory jako 0,11násobek průměrné mzdy v ČR za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podá-li uchazeč žádost o podporu například 1. 2. 2016, počítá se průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí roku 2015.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 15.788,– Kč (pro rok 2017).

Kdy se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje?

Podpora v nezaměstnanosti se neposkytuje:

 • při poskytování starobního důchodu,
 • při poskytování dávek nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství),
 • když je daný člověk v pracovním nebo služebním poměru, kdy měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo když vykonává činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy,
 • po dobu poskytování podpory při rekvalifikaci,
 • v době vazby.

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného měsíčního výdělku, ze kterého byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného.

Jak podat žádost a podporu v nezaměstnanosti získat?

Pro získání podpory v nezaměstnanosti postupujte následovně:

 1. Podejte žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti osobně na krajské pobočce Úřadu práce České republiky. Tiskopisy žádostí si můžete vyzvednout na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce nebo je vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedených internetových adres.
 2. Spolu se žádostí přineste dále například evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku, potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o podpoře v nezaměstnanosti

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony a vyhlášky týkající se podpory v nezaměstnanosti

Diskuze k příspěvku má už 13 komentářů

 1. Kopecký Odpovědět

  Dobrý den. Pracoval jsem nemecku16mesicu a pak jsem měl pracovní úraz a doba léčení byla 18mesicu.mam nárok na podporu v nezaměstnanosti v ČR? Je mi 57 let a byl mi vypočítá důchod ve výši 4700kc.zda se mi to divné. Doložil jsem na úřad všechny doklady z Německa a oni mi vymerily podle českého průměru. Je to tak dobře? Dekuji

 2. Vladimira Odpovědět

  Dobrý večer, jsem na MD, behem niz jsem dostala vypoved, z důvodu ukonceni smlouvy na dobu urcitou. Z ceho se mi bude, prosím,pocitat podpora v nezamestnanosti, pokud pujdu po MD na UP.
  Dekuji
  Jerabkova

 3. Olga Odpovědět

  Dobrý den, do konce dubna jsem pečovala o osobu blízkou. Hledám si práci, ale v červnu mi bude 60 let, takže to není jednoduché. Mám nárok na příspěvek v nezaměstnanosti a v jaké výši? Děkuji za odpověď.

 4. Marek Odpovědět

  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat,jestli mám nárok na podporu v nezaměstnanosti,když pobírám invalidní dúchod 1.stupně?
  Děkuji za odpověď.

 5. Lenka P. Odpovědět

  Chci ukoncit pracovni pomer,prihlasit se na urad prace a zacit podnikat.Je to takto mozne? Dostanu podporu? Jake jsou podminky?

  • Markéta N. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den, děkujeme Vám za dotaz. Aby jste mohla získat podporu musíte být na UP aspoň půl roku, též se musí jednat o prvo podnikatele – v minulosti jste nepodnikala.
   Další podmínky:
   Absolvování rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, včetně obhajoby podnikatelského záměru a doložení osvědčení o úspěšném ukončení (ne starší 3 let)
   Podání platné žádosti o příspěvek (na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni) včetně povinných příloh, které jsou:
   výpis z Živnostenského rejstříku,
   potvrzení o bezdlužnosti,
   doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu,
   doklad prokazující vztah k objektu, ve kterém bude SVČ provozována,
   vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu SVČ,
   podnikatelský záměr
   https://www.facebook.com/prispevkycz/

 6. Alex Odpovědět

  Dobrý den. S mým zaměstnavatelem jsem se dohodla o ukončení pracovní činnosti. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti ?

  • Markéta N. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den, ano pokud máte odpracovaných minimálně 6 měsíců, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výši 45 procent vašich čistých příjmů po dobu 6 měsíců vzhledem k tomu, že byl pracovní poměr rozvázán dohodou.

 7. Miroslav Břežný Odpovědět

  Pokud dám výpověď jako zaměstnanec bez udání důvodu, mám v 57 letech nárok na podporu v nezaměstnanosti???

  Pokud ne, za jakých podmínek ji dostanu???

  • Markéta N. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den, děkujeme Vám za dotaz. Ano, na podporu v zaměstnanosti máte nárok a to po dobu 11 měsíců vzhledem k vašemu věku. Vzhledem k tomu, že chcete podat výpověď bez udání důvodů, nárok na podporu budete mít ve snížené podobě – 45 procent vašeho průměrného výdělku. Pokud byste však podával výpověď např. ze zdravotních důvodů nebo z důvodu péče o osobu blízkou podpora by byla vyšší.

 8. jana nováková Odpovědět

  v lednu mi skončila podpora v nezaměstnanosti od té doby nemůžu sehnat práci žiju spřítelem v jedné domácnosti a 4 letá dcera přítel pracuje mám nárok na nějaké dávky

 9. V.Černá Odpovědět

  V září 2014 mi skončila pracovní smlouva, od té doby jsem na nemocenské. V únoru půjdu na úřad práce, budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti a kolik procent? Počítá se do doby zaměstnání i pracovní neschopnost?
  Děkuji za odpověď. VČ

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *