Podpora v nezaměstnanosti je pravidelná měsíční dávka, která má nezaměstnanému člověku poskytnout potřebné finance k překlenutí nezbytně krátké doby, po kterou nemá práci (zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost). Někdy tato dávka bývá mylně označována jako příspěvek v nezaměstnanosti.

Je určena nezaměstnanému občanovi, který požádá o pomoc při zprostředkování zaměstnání Úřad práce České republiky a splní další podmínky.

Pokud člověk nemůže najít práci delší dobu, může být jeho východiskem rekvalifikace. Na tu lze také využít příspěvek od státu – tzv. podporu při rekvalifikaci, která je ještě vyšší.

Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Uchazeč v evidenci uchazečů o zaměstnání, který splnil zároveň tyto podmínky:

 • získal v posledních 2 letech před zařazením do evidence Úřadu práce zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (započítává se i náhradní doba zaměstnání),
 • požádal příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce České republiky o poskytnutí podpory,
 • není starobním důchodcem.

Náhradní doba zaměstnání je i doba:

 • přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 • osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 • osobní péče o fyzickou osobu, která se považuje za osobu se středně těžkou, těžkou nebo úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby,
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se považuje za osobu s lehkou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby.

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,

 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání skončen pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem,
 • kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by mu náležela,
 • který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, je v pracovním nebo služebním poměru, kdy měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo který vykonává činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Od kdy je podpora v nezaměstnanosti přiznána?

Požádá-li nezaměstnaný o podporu v nezaměstnanosti nejpozději do tří dnů poté, co skončí jeho pracovní poměr nebo ukončí podnikání, nebo kdy skončí tzv. náhradní doby zaměstnání (např. rodičovskou dovolenou), bude podpora v nezaměstnanosti přiznána od následujícího dne po skončení jeho pracovního poměru, podnikání nebo náhradních dob.

Podpora v nezaměstnanosti tedy přímo navazuje na jeho pracovní poměr, výdělečnou činnost nebo tzv. náhradní doby zaměstnání.

Po jakou dobu je podpora v nezaměstnanosti vyplácena?

Délka podpory v nezaměstnanosti závisí na věku uchazeče, přičemž rozhodující je věk uchazeče v den podání žádosti. Délka podpory je následující:

 • u žadatelů do 50 let věku – 5 měsíců,
 • u žadatelů mezi 50 a 55 lety věku – 8 měsíců,
 • u žadatelů nad 55 let věku – 11 měsíců.

 Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti?

Výše podpory v nezaměstnanosti u uchazeče, který pracoval v pracovním poměru, je:

 • v prvních dvou měsících 65 % jeho průměrného měsíčního čistého výdělku,
 • v dalších dvou měsících 50 % jeho průměrného měsíčního čistého výdělku,
 • a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Pokud ale uchazeč ukončil pracovní poměr bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, je výše podpory v nezaměstnanosti pouze 45 % jeho průměrného měsíčního čistého výdělku.

Výše podpory v nezaměstnanosti u uchazeče, který podnikal, je:

 • v prvních dvou měsících 65 % posledního vyměřovacího základu, přepočteného na jeden kalendářní měsíc,
 • v dalších dvou měsících 50 % posledního vyměřovacího základu, přepočteného na jeden kalendářní měsíc,
 • a po zbývající podpůrčí dobu 45 % posledního vyměřovacího základu, přepočteného na jeden kalendářní měsíc.

Pokud není možné doložit výši průměrného výdělku a uchazeč na tom nenese vinu, počítá se výše podpory v nezaměstnanosti podílem z průměrné mzdy v České republice, tedy:

 • první dva měsíce jako 0,15násobek,
 • další 2 měsíce jako 0,12násobek,
 • a po zbývající dobu podpory jako 0,11násobek průměrné mzdy v ČR za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podá-li uchazeč žádost o podporu například 1. 2. 2021, počítá se průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí roku 2021.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 18.279,– Kč (pro rok 2021).

Kdy se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje?

Podpora v nezaměstnanosti se neposkytuje:

 • při poskytování starobního důchodu,
 • při poskytování dávek nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství),
 • když je daný člověk v pracovním nebo služebním poměru, kdy měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo když vykonává činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy,
 • po dobu poskytování podpory při rekvalifikaci,
 • v době vazby.

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného měsíčního výdělku, ze kterého byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného.

Jak podat žádost a podporu v nezaměstnanosti získat?

Pro získání podpory v nezaměstnanosti postupujte následovně:

 1. Podejte žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti osobně na krajské pobočce Úřadu práce České republiky. Tiskopisy žádostí si můžete vyzvednout na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce nebo je vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedených internetových adres.
 2. Spolu se žádostí přineste dále například evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku, potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o podpoře v nezaměstnanosti

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony a vyhlášky týkající se podpory v nezaměstnanosti

Diskuze k příspěvku má už 34 komentářů

 1. Markéta Odpovědět

  Když pobírám podporu v nezaměstnanosti, mohu si zařídit brigádu?

 2. Jana Odpovědět

  Dobrý den chtěla bych se zeptat zda mi přijde ještě teď v březnu podpora. Na úřad práce jsem se přihlásila 15.září 2020. První podpora mi přišla v říjnu. Za měsíc září mi nepřišla celá výše podpory jen půlka.

 3. Renáta Odpovědět

  Dobrý den
  Prosím mám dotaz. Jsem evidovaná na úřadu práce, skončila mě podpora v nezaměstnanosti.
  Jestli si můžu zaplatit ze svého sociální pojištění a jakou částku by šlo. A jestli to jde zdali to jde doplatit zpětně od prosince 2020.
  Děkuji za odpověď.

 4. Verča Odpovědět

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat jak se mi bude počítat podpora v nezaměstnanosti, kdy ž jsem byla na rodičovské dovolené od roku 2015 – 2020 (navázala jsem z rodičovské dovolené na rodičovskou dovolnou)než jsem nastoupila na mateřskou jsem pracovala 2,5 roku.Kolik podpora cca vychazí?Děkuji

 5. Podpora v nezaměstnanosti Odpovědět

  Dobrý den chci se zeptat v podpoře v nezaměstnanosti mi chybí do 1 roku 11 dní? Mám nárok nebo ne na podporu v nezaměstnanosti? Děkují s pozdravem Josef

 6. Mám na něco nárok? Odpovědět

  Dobrý den, mám na něco nárok, když nedám dohromady 12 měsíců za poslední 2 roky? Trvalé bydliště mám u rodičů, bydlím u přítele.

 7. dotaz Odpovědět

  Dobrý den.Byla jsem dva roky na nemocenské.Pracovní poměr na dobu určitou mi zkončil.Nyní se přihlásím na ÚP a chtěla bych vědět z čeho se mi bude počítat podpora.Jestli z platu,nebo z nemocenské.Děkuji za odpověď.Jana

 8. Viera Odpovědět

  Chtěla bych se zeptat.Mám smlouvu na dobu určitou(2 roky).Jsem trvalým bydlištěm ze Slovenska.Budu mít po skončení prac.smlouvy nárok na podporu v nezaměstnanosti? Pokud ano, tak jaké doklaady budu k tomu muset doložit a kolik % bude moje podpora? Mám 51 let.

 9. Narok na podporu v nezamestnanosti? Odpovědět

  Dobry den,mam narok na podporu v nezamestnanosti,pokud jsem zamestnana na hpp od 1.7.2019 do 31.5.2020 a 6/2019 jsem byla na dpp? Pricemz 2 mesice jsem na hpp byla na nemocenske? Dekuji za odpoved,lucie slaba

 10. Havlíček Odpovědět

  Dobry den. Mel jsem praci na dohodu. Ale diky tomu ze se muselo zavrit,jsem momentalne doma bez prijmu. Na koho a kam se mam obratit?
  Dekuji za odpoved.
  Bydlim v ulici Poupetova 1336/5

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *