Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti, zjednodušeně nazýván též příspěvek na podnikání, je jednorázová finanční výpomoc určená uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce a rozhodli se začít podnikat.

Příspěvek je nenárokový, o jeho přidělení rozhoduje komise a přiděluje ho jen vybraným uchazečům o zaměstnání. Tento příspěvek je určen uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodli samostatně podnikat.

Výše příspěvku na podnikání není pevně stanovena a rozhoduje o ni speciální komise. Příspěvek má však svou maximální výši, a to 6násobek průměrné mzdy, tj. 163.320,– Kč (platí pro 3. čtvrtletí roku 2020). Aktuální průměrná mzda je 27.220,– Kč.

Příspěvek na podnikání

Příspěvek na podnikání

Na co může být příspěvek na podnikání použit?

Jedná se o finanční výpomoc formou:

 • návratného příspěvku,
 • příspěvku na úhradu úroků z úvěrů nebo
 • jiného účelově určeného příspěvku.

Můžete jej tedy použít například na investici do začátku podnikání, spojenou s nákupem potřebného zařízení.

Podmínky pro přiznání příspěvku na podnikání

Žadatel musí být době podání žádosti veden v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Pokud svoji evidenci na Úřadu práce žadatel v průběhu schvalování jeho žádosti ukončí, žádost se zamítne.

Při schvalování žádosti se zvažuje několik aspektů, jako např. situace na trhu práce, délka evidence uchazeče o zaměstnání na Úřadu práce, jeho věk, kvalita podnikatelského záměru, náklady souvisejícím se zřízením nového pracovního místa. Tato kritéria, stejně jako jejich důležitost závisí na podmínkách daného regionu.

Bližší informace ke konkrétním požadavkům vám podá referent útvaru zaměstnanosti na příslušném Úřadu práce. Doporučuje se předem váš záměr konzultovat, protože podmínky pro poskytnutí finanční výpomoci se liší v závislosti na regionu.

O výši příspěvku rozhoduje hodnoticí komise, neměl by však překročit 6násobek průměrné mzdy.

Jak podat žádost a příspěvek na podnikání získat?

Pro získání příspěvku postupujte následovně:

 1. Svůj záměr začít podnikat a získat na něj tento příspěvek konzultujte s příslušným Úřadem práce, vyžádejte si potřebné informace a ujistěte se o tom, že váš záměr je v souladu s podmínkami získání příspěvku v daném regionu.
 2. Podejte žádost na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout na příslušné pobočce Úřadu práce nebo ho vytisknout z níže uvedené internetové adresy.
 3. K žádosti dále doložte:
  • podnikatelský záměr (zpracovaný podle požadavků Úřadu práce),
  • ekonomickou rozvahu (váš předpoklad na období od zahájení podnikání do konce příslušného kalendářního roku a na období následujícího roku),
  • seznam předpokládaných kalkulovaných nákladů na zřízení pracovního místa,
  • doklad opravňující žadatele k podnikání v daném oboru (např. živnostenské oprávnění),
  • potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – lze vyřešit jednoduše tak, že Úřadu práce dáte přímo na formuláři žádosti souhlas s tím, aby si tyto informace získal sám,
  • doklad o zřízení bankovního účtu.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o příspěvku na podnikání

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony a vyhlášky týkající se příspěvku na podnikání

Diskuze k příspěvku má už 22 komentářů

 1. Zdenek Odpovědět

  Dobrý den.. Je pravda že nárok na podnikatelský příspěvek mají jen OZP (osoby zdravotně postižené) a žadatelé co jsou na ÚP více jak 13 měsíců? Děkuji za odpověď

 2. Jiří Odpovědět

  Dobrý den, MAm DOTAZ JIŽ jsem v mynulosti živnostenské oprávnění měl a je pozastaveno, mam i přes to nárok na dotaci když jsem na ůřadu práce a mam invalidní dúchod 2.. děkuji

 3. Majka Odpovědět

  Dobrý den,chcela by som po materskej dovolenke začať podnikať,v ČR žijem a pracujem 12 rokov,ale nemám tu trvalý pobyt je možné i tak získať na UP príspevok na podnikanie?za odpoveď vopred ďakujem.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *