Ministerstvo práce a sociálních věcí se pustilo do přípravy nového zákona o sociálním bydlení, na přípravách se podílejí také další ministerstva a řada organizací, stejně jako měst a obcí. Základní myšlenkou návrhu je myšlenka, že sociální bydlení není ubytování, musí jít o opravdu důstojné podmínky k bydlení, které bude stát garantovat, případně pomáhat zajišťovat každému občanovi.

Příspěvky, kterými se nyní řeší bydlení chudých a sociálně znevýhodněných lidí, pobírá čím dál více osob – příspěvek na bydlení 194 000 lidí, doplatek na bydlení 65 000 lidí.

Sociální bydlení jako takové není v České republice zákonem jinak definováno, proto lidé, kteří se ocitli v nouzi, bydlí v nevyhovujících podmínkách na ubytovnách – odhady hovoří o sto tisících osob. V poslední době ubytovny nejsou jen místem bydliště sociálně znevýhodněných skupin, ale také seniorů.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *