Rok 2021 s sebou přinese v oblasti nemocenského pojištění řadu změn. Některé z nich budou účinné od Nového roku, jiné až v jeho průběhu.

Níže naleznete ty nejvýraznější změny:

Zvýšení nemocenského

Od 1. ledna se můžeme těšit na vyšší sazbu nemocenského pojištění. Každý člověk, tak od svého 31. kalendářního dne, kdy pobírá dávky dočasné pracovní neschopnosti, zaznamená zvýšení na 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu místo původních 60 % a od 61. kalendářního dne pak 72 %.

V praxi to tedy znamená, že lidé, kteří budou stonat déle než měsíc, dostanou vyplaceno více penež. Již nyní na webu ministerstva práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz/cs/11580.

 

Otcovská poporodní péče (otcovská)

Již od 1. února 2021 je možné žádat o zcela novou dávku nemocenského pojištění. Nově platí i v České republice, že otec dítěte si bude moci vybrat otcovskou dovolenou a bude po tento čas dostávat 70 % ze své mzdy, tyto dávky jsou vypláceny z nemocenského pojištění.

Nárok na nově zaváděnou nemocenskou dávku – otcovskou poporodní péči – se uplatní stanoveným tiskopisem. Ten však ještě není na stránkách České správy sociálního pojištění k dispozici. Později ho však naleznete v sekci „tiskopisy“. Jelikož zde nebude nutné žádné posouzení lékaře (jako v případě klasické pracovní neschopnosti), bude tiskopis volně k dispozici.

Kromě tatínků může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž i žena), který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

 

Nemocenské člena jednotky sboru dobrovolných hasičů a členů ostatních složek integrovaného záchranného systému

Od 1. února bude také možnost, aby členové dobrovolných hasičů i ostatních složek integrovaného záchranného systému pobírali nemocenské dávky, které nově činí  100 % redukovaného denního vyměřovacího základu v případech, kdy byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému.

 

Dlouhodobé ošetřovné

Další novou dávku budeme moci využít až od 1. června 2021 a jedná se o dlouhodobé ošetřovné. Všichni ti, kteří jsou nemocensky pojištěni a potřebují se postarat o nemocného člena domácnosti nebo příbuzného, ji budou tedy moci využít.

Dávka je však určena pouze pro ty, kteří se potřebují starat o osobu, která byla alespoň 7 dnů hospitalizována v nemocnici a po propuštění bude podle potvrzení ošetřujícího lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní celodenní péči.

Ošetřovné se pak bude vyplácet po dobu maximálně 90 dnů a bude činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. V průběhu uvedených 90 dnů se ošetřující osoby budou moci v ošetřování střídat.

 

 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *