Výplatní termíny důchodů se s nadcházejícími Vánoci a volnými dny s nimi spojenými posunou. Zatímco platby, které mají termín připsání na bankovní účty na Vánoce, budou mít senioři na svých bankovních účtech dříve. Naopak platby s termínem 2. ledna budou připsány až následující den.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) všechny tyto informace uvedla ve své tiskové zprávě, zároveň veřejnosti oznámila, že všechny další výplaty důchodů v roce 2020 budou již vypláceny přesně v termínu.

Změna však nenastala pouze z důvodu volných dnů a stáních svátků, jedná se o mimořádné opatření související s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2020 může ČSSZ čerpat až v úterý 2. 1. 2020. Všichni senioři, kteří mají výplatní den 4. a 6. den měsíci, již své částky obdrží v řádném termínu.

Způsob výplat důchodů

Způsob, jak chce každý důchodce obdržet výplatu svého důchodového pojištění, si volí každý sám. Může se tak rozhodnout mezi dvěma způsoby:

  1. Bezhotovostní převod na bankovní účet
  2. Hotově prostřednictvím České Pošty

Státní správa sociálního zabezpečení však vyzývá všechny k tomu, aby svou formu vyplácení změnili na bezhotovostní převod. Každý takový důchodce se tak vyhne nepříjemným a dlouhým frontám u přepážky na poště a nemusí se o výplatu důchodu vůbec starat, částka mu přijde každý měsíc ve stanovený den. Další nevýhodou hotovostní výplaty je vyplácení pouze v místě trvalého bydliště. V případě dovolené/lázní/pobytu v nemocnici a dalších případech, je tak výplata často zkomplikována.

Jak požádat o změnu způsobu vyplácení důchodu na Váš účet

  1. ČSSZ provede změnu pouze na základě tiskopisu „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“, nebo na základě „Žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice“.
  2. Výplatu důchodu lze zařídit na účet důchodce, nebo jeho manžela/manželky. Výplata na účet jiné osoby není v České republice povolena. Na děti, sourozence, registrované partnery apod. lze žádost napsat v pouze v případě, že se jedná o opatrovníka nebo zákonného zástupce.
  3. Tiskopis je také možné podat prostřednictvím přímo prostřednictvím Vašeho okresního pracoviště.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *