Základní důchodové pojištění je vedle nemocenského pojištění hlavním pilířem sociálního zabezpečení v České republice. Důchodové pojištění je povinné a dávky z něj pobírá více než 99 % obyvatel, kteří již dosáhli důchodového věku.

Hlavním účelem důchodového systému je poskytnout náhradu příjmů v případě:

 • stáří (starobní důchod),
 • invalidity (invalidní důchod),
 • úmrtí živitele (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod).

Současný důchodový systém je průběžně financovaný – prostředky vybrané na důchodovém pojištění jsou v témže roce spotřebovány na výplatu dávek důchodového pojištění.  Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji je důchodový účet již několik let v deficitu, na dávky se vyplatí více, než se z důchodového pojištění vybere.

Nárok na dávky důchodového systému je pro všechny ekonomicky aktivní osoby stejný, výjimku tvoří jen například vojáci, hasiči, policisté, celníci, u nichž dochází k určitým odlišnostem.

Vedle povinného systému důchodového pojištění (tzv. prvního pilíře) existují i další pilíře – důchodové spoření neboli druhý pilíř a třetí pilíř tvořený doplňkovými produkty komerčních pojišťoven.

Důchod (dávky důchodového pojištění)

Důchod (dávky důchodového pojištění) v roce 2020

Jakým způsobem jsou dávky z důchodového pojištění vypláceny?

Ze základního důchodového pojištění jsou vypláceny tyto důchody:

 • starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu),
 • invalidní,
 • vdovský a vdovecký,
 • sirotčí.

Důchod může být vyplácen dvěma způsoby

 1. Prostřednictvím České pošty v hotovosti za poplatek 21,- Kč, který hradí příjemce nebo
 2. převodem na bankovní účet. K tomu je také potřeba vyplnit formulář Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet, který naleznete na konci této stránky.

Důchody se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách, vždy v sudé dny v měsíci od 2. do 24. Konkrétní výplatní termíny se liší.

Z čeho je dávka důchodového pojištění složena?

Každý typ důchodu je složen ze dvou složek:

 • ze základní výměry,
 • z procentní výměry.

Základní výměra je stanovena pevnou částkou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na to, jakou měl pojištěnec dobu pojištění nebo jaké výše průměrných výdělků dosahoval.

Jak je to se souběhem důchodů?

Při souběhu nároku na několik důchodů, a to buď více důchodů stejného druhu, nebo starobního a invalidního důchodu, se vyplácí jen ten důchod, který je vyšší.

Pokud však dojde k nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu spolu s důchodem vdovským, vdoveckým nebo sirotčím, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry (pokud není zákonem stanoveno jinak).

Jak se vypočítává výše jednotlivých dávek?

Výpočty se liší podle konkrétní dávky a pracují s řadou parametrů, přesný výpočet provádí vždy Česká správa sociálního zabezpečení.

Od ledna roku 2020 však proběhla takzvaná valorizace důchodů. To znamená, že všechny vyplácené důchody se zvýšily o

 • 60,- Kč (z 2 340 Kč na 2 400 Kč)
 • Procentní výměra důchodu vzrostla o 1,6%

Pokud tedy například důchodce pobíral v roce 2020 důchod ve výši 10.854,- Kč, v roce 2020 jeho důchod vzrostl na 11.050,- Kč (procentní výměra 8.650 + základní výměra 2.400).

Kdy vzniká nárok na starobní důchod?

Podle § 29 zákona o důchodovém pojištění:

 1. pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně
  1. 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen „důchodový věk“) před rokem 2010,
  2. 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,
  3. 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,
  4. 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,
  5. 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,
  6. 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2020,
  7. 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2020,
  8. 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2020,
  9. 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2020,
  10. 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2020,
  11. 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2020.
 2. Pojištěnec má nárok na starobní důchod, pokud nesplnil podmínky uvedené pod bodem 1., také tehdy, jestliže získal dobu pojištění nejméně
  1. 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,
  2. b. 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
  3. 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
  4. 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
  5. 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
  6. 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.
 3. Pojištěnec, který nesplňuje podmínky uvedené v bodě 1. písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2020 a získal aspoň 30 let doby pojištění bez náhradních dob pojištění.
 4. Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v bodech 1, 2 nebo 3, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené zákonem o důchodovém pojištění.

Podmínky nároku na předčasný trvale krácený starobní důchod

Pojištěnec má nárok na předčasný trvale krácený starobní důchod, jestliže

 1. získal potřebnou dobu pojištění (§ 29 odst. 1 nebo 3) a
 2. do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše:
 • 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,
 • 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.

Rovněž v případě předčasného starobního důchodu se postupně prodlužuje délka potřebné doby pojištění pro nárok na tento důchod, a to obdobně jako v případě řádného starobního důchodu (cílově po roce 2020 na 35 let – včetně náhradních dob, respektive 30 let – bez náhradních dob).

Přiznání tohoto důchodu vylučuje nárok na řádný starobní důchod.

Jak se určuje důchodový věk?

Důchodový věk činí u pojištěnců narozených před rokem 1936:

 1. u mužů 60 let,
 2. u žen
  1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,
  2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,
  3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti,
  4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo
  5. 57 let.

kalkulacka_icon_small Důchodový věk mladších ročníků si můžete vypočítat prostřednictvím důchodové kalkulačky.

Jak o dávku důchodového pojištění zažádat?

O přiznání nároku na důchod, o výpočtu jeho výše i o jeho výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. V případech příslušníku bezpečnostních sil a bezpečnostních sborů o těchto skutečnostech rozhodují i orgány sociálního zabezpečení ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti.

Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince. Sebou je nutné si vzít následující doklady

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. rozhodnutí o době a rozsahu péče),
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění.

Pokud nemůžete žádost s ohledem na váš zdravotní stav podat osobně, mohou tuto žádost podat vaši rodinní příslušníci – k žádosti je třeba doložit potvrzení lékaře a souhlas žadatele. Za žadatele může žádost na základě plné moci podat i jiná fyzická osoba.

Žádost lze podat nejdříve čtyři měsíce přede dnem, od kterého žádáte dávku důchodového pojištění přiznat.

Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění, vyhodnotit ji a informovat žadatele. Vyřízení žádosti o důchod trvá přibližně jeden měsíc. Lhůta je však 90 dní.

Kde se dozvědět více?

 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 426/2011 Sb.
 • zákon č. 427/2011 Sb., které nahradilo penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb.

Kde stáhnout nebo online vyplnit příslušné formuláře?

Diskuze k příspěvku má už 2 komentářů

 1. vera vinklerova Odpovědět

  Dobry den chtela jsem se zeptat .V lonskem roce jsem dosahla duchodovy vek.Mela jsem v CRodpracovane 24.let 20 let jsem mela v USA.tj.CR 9143 dnu USA7092 dnu.Vypocitali celkovy zaklad na15926 ten zkratili na10512 az toho zakladu me podelili i dny v cizine.Cim vice let bych mela odpracovanych v cizine tim mensi duchod bych mela.Kdyz me chybelo poze 9.let do odpracovanych roku proc se me duchod zkratil vsema rokama?Dekuji za odpoved.Vinklerova

 2. Marie Glanczová Odpovědět

  Dobrý den, dne 19.10.2016 jsem si podala žádost o starobní důchod v Brně a do dnešního dne jsem nedostala žádný výměr nebo potvzení. Kde mám o toto žádat?
  Děkuji za odpověd a přeji pěkný den Glanczová

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *