Daně dědické i darovací byly obě zrušeny s koncem roku 2013. Veškeré příjmy nabyté prostřednictvím dědictví nebo darů tak přešly pod daň z příjmů. Je proto dobré si připomenout, že v případě darování od některých blízkých osob, kdy po vás daň z příjmů bude finanční úřad vyžadovat a také je důležité připomenout, že stále platí notářské poplatky.

V případě darů od většiny příbuzných se daň z příjmů neplatí. Oproti tomu pokud se jedná o úplatný převod nemovité věci, se daň platí a její sazba jsou 4 %, protože tento převod podléhá dani z nabytí nemovitých věcí.

Z dědictví daň neplatíte, ale notáři ano

U dědictví je to naprosto jasné. Veškeré příjmy z dědictví a odkazu dani nepodléhají. Týká se to i dědictví po zůstaviteli, který byl zařazen do třetí skupiny, podle zákona o dědické dani a z něhož se dědická daň vybírala. Příjmy s dědictví tak do přiznání o dani z příjmu uvádět nemusíte, ovšem úplně zadarmo dědictví také nebude.

Stále totiž platí, že úřední notář (soudní komisař) po vás bude chtít poplatek, který se počítá z hodnoty dědictví, a to i s dědictví po nejbližších příbuzných.

Dary se daní jen výjimečně

Daň z příjmů se neplatí z darů získaných příležitostně, pokud jejich hodnota v jednotlivém případě nepřesáhla 15 000 Kč, a to bez ohledu na dárce. Mimo jiné zákon stanovuje od kterých příbuzných je daň z příjmu osvobozena.

Jde o příbuzné v linii přímé (děti, vnuci, rodiče) a vedlejší (sourozenci, strýcové, tety, synovce, neteř manžela, manžel dítěte, dítě manžela, rodiče manžela a osob, které nejméně rok před darováním, žily ve společné domácnosti).

Dary, které nejsou předmětem daně z příjmů se nikam do přiznání k dani z příjmů neuvádějí. Pokud jde o dary nepeněžní (auto), nepotřebujete ani odhad.

Pokud získáte dar od rodinného příslušníka, který není v zákoně uveden, musíte příjem z darování zdanit jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů. Nepeněžní dar se oceňuje cenou podle oceňovacích předpisů. Takto zdanění podléhají dary od (bratranců, sestřenic, švagrů, švagrových, jestliže se jedná o dar příležitostný a jeho hodnota přesáhla 15 000 Kč).

 

 

 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *