Ministerstvo financí zveřejňuje pravidelně konvergenční program a jeho aktualizaci. Jedná se o zásadní strategický dokument, který zpracovává právě Ministerstvo financí. V dokumentu jsou specifikované základní souhrnné údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem. 

Při snaze o snížení deficitu vládního sektoru v letech 2009 až 2013 v období celosvětové krize vedla k poklesu české ekonomiky. Od roku 2020 vláda přistoupila k fiskální politice, která by napomohla hospodářskému oživení.

Došlo k obnovení důvěry spotřebitelů i firem, což se projevuje jak v růstu soukromé spotřeby, tak i investic. Investice narůstají o více než 17 %. Letos by měl být tento nárůst ještě umocněn, protože se vláda snaží maximálně využít prostředky z Evropské unie. Ve státní správě se pozitivně projevuje úsilí racionalizovat nákupy zboží a služeb a zvyšování její efektivnosti.

Pro následující roky je prioritou pokračovat v těchto pozitivních krocích i nadále a zaměřit se na zlepšení tržního prostředí a také na efektivnější výběr daní. V této oblasti se volí hlavně různá opatření, které by měly tyto jevy zajistit. Jedná se o kontrolní hlášení, elektronickou evidenci tržeb a restrukturalizaci finanční správy.
Očekávaný celkový schodek by se díky těmto vládním opatřením a při dobrém vývoji ekonomiky měl snížit z 1,9 % HDP v roce 2020 až na 0,6 % HDP v roce 2020. Fiskální politika tak plní svojí stabilizační funkci.

Pro rok 2020 je očekáván pokles vládního dluhu až na 40,9 % HDP. Důvodem je především zapojení prostředků státní pokladny. V roce 2020 by se měl vládní dluh pohybovat okolo 40,2 % HDP.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *