Léto se pomalu, ale jistě blíží a s nimi i prázdniny. Stále zbývá ještě posledních pár dnů, kdy je možné přihlásit Vaše dítě na některý z ozdravných pobytů, které jsou pořádány zdravotními pojišťovnami. Většina z pojišťovnen využívají finanční spoluúčasti rodičů minimálně, a tak při splnění podmínek vychází takovéto pobyty velice výhodně, nejčastější zdravotní indikace jsou chronická onemocnění dýchacích cest a kožní problémy.

V ceně většiny pobytů je ve velkém množství případů již započítaná doprava, ubytování a strava, rodičovská finanční účast je tak jen forma „příspěvku pojišťovně“. Při naplnění kapacity nezoufejte, požádejte o zařazení mezi dobrovolníky. Často bývá pobyt doobsazován právě z řad dobrovolníků, termíny turnusů jsou většinou jen ve formě preference, přihláška se vztahuje ke všem termínům.

 

Revírní bratrská pokladna

RBP využívá pro své lékařské ozdravné pobyty již dlouhá léta osvědčenou Černou Horu, konkrétně letovisko Ulcinj, hotelový komplex Bellevue.

Podmínky pro splnění: 

 • dítě je pojištěncem Revírní bratrské pokladny a nemá podepsanou přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně
 • dítě je ve věku 8 – 14 let, tedy narozené v letech 2003-2009
 • zdravotní indikace ve formě recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností, alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením, bronchitis recidivans, sinobronchitis, bronchitis asthmatica, dermorespirační syndromy, astma bronchiale, chronické a recidivující ekzémy, atopické ekzémy. Kompletní seznam indikací zde

Podání přihlášek:

 • Poslední termín přihlášek je 1. května, kdy nejpozději do 31.5. pojišťovna zašle výsledky výběrového řízení poštou.
 • Jednotlivé návrhy lze uplatnit pouze prostřednictvím lékaře, a to na předepsaném tiskopise RBP Návrh na léčebný pobyt. 
 • Tiskopis vystavuje praktický lékař pro děti a dorost, v případně, že jej vystaví odborný lékař pediatr, alergolog nebo dermatolog, musí jej potvrdit i praktický lékař dítěte, neboť jen on zná všechna jeho onemocnění.
 • V návrhu musí být popsána stručná anamnéza, objektivní nález, četnost infektů, medikací, očkování a dispenzarizace u odborného lékaře.
 • Návrh může být podán na kterémkoliv kontaktním místě RBP nebo zaslán poštou.
 • V návrhu mohou rodiče označit požadovaný turnus, tento požadavek však nemusí být ze strany RBP dodržen, bude-li kapacita označeného turnusu naplněna.Pro rok 2020 je v nabídce na výběr ze čtyř turnusů. 
  • I.  turnus         03.07. – 17.07.2020
  • II. turnus         17.07. – 31.07.2020
  • III.turnus         31.07. – 14.08.2020
  • IV.turnus         14.08. – 28.08.2020

V ceně pobytu:

 • ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích s klimatizací a sociálním zařízením (společně s dětmi budou ubytováni i lékař, zdravotní sestra a pedagogický doprovod. Součástí ubytovacího komplexu bude i ordinace lékaře se samostatným pokojem)
 • základní pojištění do zahraničí po dobu celého pobytu
 • stravování 5x denně, pitný režim
 • letecká doprava, transfer z letiště
 • krytý bazén se sladkou vodou, fitness a společenská místnost, víceúčelové venkovní hřiště na míčové hry, stolní tenis a samozřejmě moře s vodními sporty.

Cena pobytu:

6000 Kč. 

 

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Tradičně se pobyty ZPMVČR konají na Slovensku ve Vysokých Tatrách v hotelu SOREA Baník, a/nebo v hotelu FIS, Štrbské Pleso.

Podmínky pro splnění:

 • Ozdravné pobyty v roce 2020 jsou určeny pro děti s chronickým onemocněním dýchacích cest, tedy Vazomotorická a alergická rýma, chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu, chronický zánět vedlejších nosních dutin, chronický zánět hrtanu, hrtanu a průdušnice, asthma bronchiale. Kompletní seznam indikací zde.

Podání přihlášek:

 • Podmínkou je odeslání závazné přihlášky nejpozději do konce dubna, kdy budou na základě přihlášek sestaveny konkrétní turnusy.
 • kontaktní osobou za pojišťovnu je paní MUDr. Lenka Krejčová: lenka.krejcova@zpmvcr.cz, avšak všechny přihlášky a dotazy k pobytu je vhodné směřovat spíše na cestovní kancelář CK J.M.G. Travel Agency – Ski School, s.r.o., kontaktní osoba – delegátka : Mgr. Bibiána Legnavská, pobytylop@gmail.com, tel. č. 00421 948 511 333
 • Turnusy dětí s doprovodem se budou realizovat následovně:
  • I. turnus pro 90 dětí a 90 doprovodů: 15. – 28. května
  • II. turnus pro 50 dětí a 50 doprovodů: 29. května – 11. června
 • Turnusy dětí bez doprovodu se budou realizovat následovně:
  • I. turnus pro 30 dětí bez doprovodu: 29. května – 11. června
  • II. turnus pro 90 dětí bez doprovodu: 17. – 30. září

V ceně pobytu (pro děti i doprovod)

 • dopravu
 • ubytování 
 • celodenní stravování (včetně pitného režimu)
 •  léčebný a doprovodný program
 • cestovní pojištění

Cena pobytu:

 • Pojištěncem ZPMVČR  je dítě i oba rodiče – 4 500 Kč na dítě a částkou 4 500 Kč na doprovod
 • Pojištencem ZPMVČR dítě a pouze jeden rodič – 5 500 Kč na dítě a částkou 5 500 Kč na doprovod
 • doprovázející rodič, který není pojištěncem ZPMVČR, hradí 17 091 Kč
 • (výjimku pro nižší příspěvek mají pojištěnci – vojáci z povolání – předkládají kromě kopie průkazu pojištěnce i doklad, ze kterého vyplývá tento služební poměr).

 

 

Všeobecná zdravotní pojištovna České republiky

Pod názvem Mořský koník nejen v roce 2020 VZPČR  ve spolupráci s CK Kovotour Plus, s.r.o., uskuteční pět po sobě jdoucích třítýdenních turnusů u Egejského moře na řeckém poloostrově Chalkidiki.

Podmínky pro splnění:

 • dítě je chronicky nemocné některým z onemocnění, které odpovídá stanoveným zdravotním indikacím, neléčí se nebo neléčilo pro některou z kontraindikací pobytu (viz Přehled zdravotních indikací a kontraindikací) a je schopné respektovat podmínky léčebně-ozdravného režimu
 • bude v době podání přihlášky a v době účasti na pobytu pojištěncem VZPČR
 • v roce 2020, nejpozději v den odjezdu na léčebně-ozdravný pobyt, dosáhne věku 6 let a do doby návratu z léčebně-ozdravného pobytu ještě nedosáhne věku 18 let.
 • podrobnější seznam podmínek naleznete zde.

Podání přihlášek:

 • Pojišťovna po celou dobu konání pobytů  přijímá děti na pozici náhradníků, v loňském roce 90% náhradníků na pobyt skutečně odjelo. Příjem přihlášek na léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník bude ukončen po naplnění kapacit všech turnusů.
 • přihlášku naleznete ke stažení zde
 • Pro rok 2020 jsou k dispozici následující termíny: 
  • I. turnus: 5. – 26. června
  • II. turnus: 26. června – 17. července
  • III. turnus: 17. července – 7. srpna
  • IV. turnus: 7. – 28. srpna
  • V. turnus: 28. srpna – 18. září

V ceně pobytu:

 • Ubytování v klimatizovaných 2–4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, balkonem nebo terasou
 • Úklid pokojů probíhá denně, 1x za týden je provedena výměna lůžkovin a 2x týdně ručníků.
 • vlastní hřiště, prostorný bazén, dětský koutek, dětský domeček, společenská místnost, letní kino a další vybavení pro kulturní a sportovní program
 • Stravování účastníků pobytu se řídí schváleným jídelníčkem, účastníci 1. letu začínají obědem, 2. let večeří. Děti mají zajištěn dostatečný přísun tekutin, barely s pitím se pravidelně kontrolují a doplňují. Inspekce kuchyně je prováděna pravidelně týdně za účasti hlavního vedoucího a hlavního lékaře.
 • Ošetřující lékař turnusu provede u každého dítěte vstupní, průběžnou a výstupní prohlídku, kterou zaznamená do Lékařské zprávy. Ta bude předána rodičům dětí při příletu po skončení léčebně-ozdravného pobytu a rovněž zaslána příslušnému ošetřujícímu lékaři, který tento pobyt dítěti navrhl v rámci nastaveného léčebného procesu.

Cena pobytu:

 • I. turnus: 9 000Kč
 • II. turnus: 13 500 Kč
 • III. turnus: 13 000 Kč
 • IV. turnus: 13 000 Kč
 • V. turnus: 6 200 Kč

 

 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pořádá i v letošním roce pro Vaše děti 14-denní ozdravně léčebné pobyty bez doprovodu rodičů, a to v klimaticky příznivých přímořských podmínkách.

Podmínky pro splnění:

 • děti, které jsou pojištěnci ČPZP,
 • děti ve věku od 8 do 15 let včetně,
 • děti,  které trpí chronickým onemocněním odpovídajícím stanoveným zdravotním indikacím
 • kompletní seznam indikací zde

Podání přihlášek:

 • Poslední termín přihlášek je 30. dubna. 
 • Vaše dítě přihlásíte vyplněním Přihlášky dítěte na ozdravně léčebný pobyt ČPZP
 • Přihlášku vystavuje praktický lékař pro děti a dorost (u kterého je dítě registrováno) na žádost zákonného zástupce dítěte nebo na doporučení odborného lékaře. Dále alergolog nebo kožní lékař, pokud je u nich dítě pro některou z uvedených indikací dispenzarizováno.
 • Přihláška musí být doručena do ČPZP nejpozději do 30.04.2020 na kteroukoliv pobočku ČPZP nebo zaslána poštou na adresu: ČPZP, úsek obchodní, Ing. Hana Hettenbergerová, Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava-Vítkovice.
 • Konečný výběr provede revizní lékař pojišťovny ČPZP podle závažnosti zdravotního stavu dětí a stupně naléhavosti. Přednost mají děti, které se pobytu ještě nezúčastnily. Rodiče všech dětí budou informováni o výsledku rozhodnutí e-mailem.
 • Pro rok 2020 je v nabídce na výběr ze čtyř turnusů, odlety jsou z Prahy a Ostravy
  • I.  turnus         03.07. – 17.07.2020
  • II. turnus         17.07. – 31.07.2020
  • III.turnus         31.07. – 14.08.2020
  • IV.turnus         14.08. – 28.08.2020

V ceně pobytu:

 • ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
 • Stravování je zajištěno formou rozšířené penze ve společné jídelně ve vyčleněné části určené pouze pro účastníky ozdravného pobytu. U jídla budou zajištěny nápoje a současně během celého dne budou mít děti k dispozici nápoje v dostatečném množství.
 • letecká doprava, transfer z letiště do hotelu
 • V ceně pobytu jsou zahrnuty dva fakultativní půldenní výlety
 • V ceně pobytu je zahrnuto i cestovní pojištění, a to v rozsahu pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škody a denního odškodného úrazu.

Cena pobytu:

 • Pojištěncem ČPZP  je dítě i oba rodiče (popř. samoživitel) – 5 000 Kč.
 • Pojištencem ČPZP dítě a pouze jeden rodič – 5 500 Kč 
 • Pojištencem ČPZP je dítě – 6000 Kč.

 

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *