Česká průmyslová zdravotní pojišťovna připravila pro své klienty, rodiče menších dětí, příspěvky na organizované kurzy plavání dětí. Za jakých podmínek lze tyto příspěvky využít?

Příspěvek na organizované plavání dětí je určen rodičům dětí ve věku od 0 do 8 let, které se účastní organizovaného kurzu plavání v období leden až červen 2020. Tento kurz musí být organizován plaveckou školou, mateřským centrem, nebo i školou či školkou. Příspěvek lze též využít na plavání kojenců. Rodičům tak pojišťovna pomáhá pokrýt nemalé náklady za kurzovné.

Výše příspěvku na plavání dětí činí 300,– Kč. Příspěvek nelze čerpat pro individuální návštěvy bazénů či pro nákup permanentek.

Plavecké kurzy pro děti vytvářejí pozitivní vztah dětí ke sportu a zlepšují jejích zdraví i fyzickou kondici. Raným kontaktem s vodou se děti naučí vodu vnímat jako přirozené prostředí, nebudou se jí bát a osvojí si zcela přirozeně sebezáchovné techniky, které by jim pomohly zachránit život například při pádu do zahradního bazénu.

Během plaveckých kurzů se děti učí velmi přirozeně a nenásilně správně dýchat a postupně si osvojují základní plavecké dovednosti. Dítě, které kurzy odmalička navštěvovalo, bude fyzicky zdatnější i celkově obratnější než dítě, které přichází do kontaktu s vodou poprvé kolem nástupu do školy.

Celková výše příspěvku České průmyslové zdravotní pojišťovny za jeden kalendářní rok včetně bodů získaných v programu Bonus Plus může činit až 1.500,- Kč.

Příspěvek na saunování dětí

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna od roku 2020 již nepřispívá na saunování dětí.

Kde se dozvědět více

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *