Browsing: Příspěvky od pojišťovny

Příspěvky lze v dnešní době získat nejen od státu, ale i od zdravotních pojišťoven. V konkurenčním boji o získání nových klientů a „přetáhnutí“ klientů konkurenčním pojišťovnám, se jednodlité instituce předhánějí v nabídce nejrůznějších příspěvků a výhod pro pojištěnce. Jelikož je nabídka rozsáhlá a často nepříliš srozumitelná, sepsali jsme vše podrobně pro vás.

V současné době disponujeme přehledy pro následující pojišťovny:
ČPZP (Česká Průmyslová Zdravotní Pojišťovna)
VOZP (Vojenská Zdravotní Pojišťovna)
VZP (Všeobecná Zdravotní Pojišťovna)
ZPMVČR (Zdravotní Pojišťovna Ministerstva Vnitra ČR)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna podporuje formou příspěvků organizované pobyty dětí a mládeže, které přispívají k jejich zdraví po čas letních prázdnin. Výše…