Konec kalendářního roku s sebou mimo jiné nese také nejzazší termín pro čerpání příspěvků zdravotních pojišťoven. U každé pojišťovny jsou termíny jiné a je dobré si každý termín sám pohlídat. Vyvarujeme se tak tomu, že by nároky na příspěvky zbytečně propadaly.

Benefity, o které mohou klienti žádat, se nejčastěji týkají rehabilitačních pohybových aktivit či nepovinného očkování.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • u VZP je 30. listopadu posledním dnem, kdy lze žádat o příspěvky udělované pojišťovnou
 • jedinou výjimku tvoří příspěvek na bezlepkovou dietu na druhé pololetí roku 2020- o ten je možno žádat pouze mezi prvním a posledním prosincem. Pamatujte však na to, že poštou musí být žádost odeslána nejpozději 15. prosince.
 • mezi nejatraktivnější příspěvky, o které si ještě můžete zažádat patří:
  • příspěvek až 500 Kč na pohybové aktivity dětí
  • příspěvek na pravidelné dětské kroužky
  • příspěvek 2 500 Kč na očkování dětí proti meningokokovým nákazám
  • příspěvek pro těhotné na prvotrimetriální screening Downova syndromu

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 • ČPZP je co se týče termínů žádostí benevolentnější, o všechny příspěvky je možno žádat až do posledního kalendářního dne, tedy do 31. prosince 2020
 • tato pojišťovna má všechny hlavní příspěvky rozdělené do preventivních programů
 • za zmínku jistě stojí:
  • rovněž příspěvek na pohybové aktivity dětí
  • příspěvek na dětská rovnátka
  • příspěvek na prevenci rakoviny obou pohlaví

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

 • u této pojišťovny stále zbývají čtyři programy, které se dají ještě do konce roku vyčerpat
 • pro každý je však jiné datum, proto je dobré si konkrétní program ohlídat
 • Program pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně
  • v případě, že se rozhodnete jedno z výše zmíněného darovat, je možno získat multivitaminové doplňky stravy či příspěvek 3000 Kč na ozdravný pobyt
 • Program dle aktuální nabídky
  • stále jsou k dispozici příspěvky na různá očkování a prevenci rakoviny
 • Program pro těhotné a kojící ženy
  • ženy mohou stále ještě zažádat o příspěvek 800 Kč na předporodní kurz, příspěvek na účast otce u porodu, odběr pupečníkové krve, monitor dechu i novorozenecká očkování
 • Program lupénka
  • aktuální je také program zabývající se léčbou lupénky, tento příspěvek se poskytuje pouze jednou ročně a je cílen na zevní masti zmírňující projevy lupénky.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

 • poslední termín pro podání žádosti zvolila ZPŠ 15. prosince.
 • jedinou výjimku tvoří děti narozené od 15. – 31. prosince, u těch je lhůta prodloužena do konce ledna 2020
 • zažádat si můžete ještě například o příspěvek na:
  • očkování dětí i dospělých
  • prevenci vážných onemocnění jako je například rakovina a leukémie
  • zajímavý je příspěvek 3 000 Kč na paruku pro ženy po aktivní onkologické léčbě

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *