Povolání profesionálního řidiče je velmi náročné a stresové. Předejít nehodám lze nejen dodržováním přestávek za jízdy a správnou životosprávou, ale také dopravně psychologickými vyšetřeními a vyšetřením elektroencefalografem. Na toto vyšetření poskytuje pro řidiče do 50 let skupin C, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E Vojenská zdravotní pojišťovna příspěvek v maximální výši 1.500,– Kč.

Dopravně psychologickým testům jsou povinni se podrobovat někteří řidiči z povolání, dále senioři nebo vybodovaní řidiči, úspěšné absolvování tohoto testu je také nezbytnou podmínkou před zahájením činnosti řidiče z povolání určitých skupin. Psychotest trvá několik hodin a výsledek testu je ve většině případů znám ihned po ukončení testu.

Psychologický test je zaměřen jednak na výkonnost, jednak na osobnost řidiče. Zkoumá se inteligence, paměť, pozornost, ale také odolnost vůči stresu, reakce na sluchové a zvukové podněty a rychlost rozhodování pod tlakem. V oblasti osobnosti se test zaměřuje na emoční stabilitu, agresivitu, nebo například zvládání zátěžových situací.

Kde se dozvědět více

  • https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *