Příspěvek na plavání

Ke zdravému životnímu stylu neodmyslitelně patří pohybová aktivita. Odborníci doporučují věnovat se minimálně dvakrát týdně tělesné aktivitě a zařazovat vhodné druhy pohybu, jako je například plavání, chůze nebo jízda na kole.

Vojenská zdravotní pojišťovna přispívá na zdraví svých klientů také formou příspěvku na tuto pohybovou aktivitu. Příspěvek lze čerpat po předložení dokladu o koupi např. permanentní vstupenky nebo kurzovného (nikoli jednotlivých vstupenkách), výše příspěvku činí 300,– Kč.

Příspěvek je poskytován všem klientům bez omezení.

Plavání má široce pozitivní vliv na zdraví, protože se jedná o sport, který nezatěžuje klouby, je tedy vhodný i pro seniory. Lze se mu věnovat celoročně a pravidelným plaváním lze dobře kompenzovat nedostatky současného životního stylu, související s přemírou sedavých činností a jízdou v autě.

Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci

Pohybová aktivita je neodmyslitelná součást zdravého životního stylu a často může pohyb i léčit, pomáhá kompenzovat některé obtíže nebo zmírnit jejich příznaky.

Problémy s pohybovým aparátem a svalovou soustavou se řadí ke skupině nemocí z většiny způsobené životním stylem, proto stále častěji navštěvujeme rehabilitační zařízení a vyhledáváme pomoc fyzioterapeutů. Pravidelná pohybová aktivita v dětství pomáhá nejen vytvářet pozitivní návyk na cvičení, ale také předcházet chronickým pohybovým obtížím v budoucnu.

Vojenská zdravotní pojišťovna přispívá všem svým klientům na léčebný tělocvik a tělesnou rehabilitaci, stačí prokázat vynaložené náklady a čestně prohlásit, že se jedná o indikovanou skupinu aktivity. Výše příspěvku je 300,– Kč.

Tento příspěvek mohou navíc čerpat i studenti střední školy, (středního) odborného učiliště nebo vysoké školy do věku 26 let, v případě studentů víceletých gymnázií lze tento příspěvek čerpat již od 12. roku věku.

Program mohou čerpat navíc také rodiče a děti od 2 do 18 let, v tomto případě je třeba doložit indikaci lékařem.

Kde se dozvědět více

  • https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *