Díky složitějším operacím spotřeba lidské krve neustále roste. Jen díky darované krvi mohou lékaři zachraňovat ohrožené lidské životy a vyrábět léky k jejichž produkci je krev nezbytná.

Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila pro své pojištěnce starší 18 let, kteří bezplatně darovali krev, plazmu nebo krevní dřeň roce 2020 příspěvek až 1.000 Kč,-. Tento příspěvek lze využít na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu nebo na vitamínové preparáty zakoupené v lékárně.

Bezpříspěvkoví dárci krve mohou čerpat rovněž další příspěvky v preventivních programech pro dospělé. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí dárcům krve také 35 dní cestovního pojištění zdarma nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění při opakovaných výjezdech do zahraničí.

Pravidla pro získání příspěvku pro dárce krve

  • Příspěvek pro dárce krve může získat pojištěnec v rámci preventivních fondů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podmínkou je, aby pojištěnec byl zároveň členem Klubu pevného zdraví. Členství v klubu lze získat zdarma na kterékoliv pobočce Všeobecné zdravotní pojišťovny, případně lze vyplnit přihlášku online z pohodlí domova.
  • Darování krve, plazmy nebo krevní dřeně proběhlo alespoň jednou v roce 2020.
  • Žádost o příspěvek musí být podána nejpozději do 30. 11. 2020. Žádost lze podat osobně na kterékoliv pobočce Všeobecné zdravotní pojišťovny, případně i korespondenční cestou prostřednictvím České pošty (přesný postup níže).

Jak zažádat a získat příspěvek z pohodlí domova (korespondenčně)

  1. Pokud ještě nejsem členem Klubu pevného zdraví, vyplňte online přihlášku
  2. Stáhněte si, vytiskněte a vyplňte formulář pro žádost o příspěvek
  3. Vyplněný formulář vložte do obálky a přiložte originály dokladů o úhradě služby/zboží, které nejsou starší tří měsíců
  4. Obálku zašlete na regionální pobočku VZP dle místa vašeho trvalého bydliště
  5. Do 30 dnů vám bude na uvedený bankovní účet zaslán příspěvek

Kde se dozvědět více

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *