Dávky pěstounské péče jsou dávky poskytované pěstounům, poručníkům nebo žadatelům o svěření dítěte do péče, pokud splnili stanovené podmínky. Celkem se jedná o pět různých dávek, které jsou podrobně vysvětleny níže.

Tyto příspěvky jsou poskytované tzv. osobě v evidenci (osobě vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobě pečující. Výše jednotlivých příspěvků se liší a může dosahovat až 30.000,– Kč hrubého měsíčně (odměna pěstouna).

V posledních letech zájem o pěstounskou péči roste, přesto je to však málo a na počet dětí v ústavní péči to nestačí. Pokud sami uvažujete o tom, stát se pěstounem, doporučujeme navštívit stránky Hledáme rodiče, kde naleznete mnoho užitečných informací a odpovědí.

Konkrétně se jedná o následující dávky

Dávky pěstounské péče

Dávky pěstounské péče

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Jedná se o pravidelný měsíční příspěvek, který umožňuje dítěti v péči pěstounů zajištění jeho potřeb.

Na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nárok:

 • nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče nebo
 • zletilé nezaopatřené dítě do 26 let věku, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Příspěvek se vyplácí měsíčně a odvíjí se od věku, případně zdravotního znevýhodnění daného dítěte.

Výše příspěvku je následující:

věk dítětevýše příspěvku
do 6 let4.950,– Kč
6–12 let6.105,– Kč
12–18 let6.985,– Kč
18–26 let7.260,– Kč

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, je příspěvek vyšší:

věk dítětelehká závisloststředně těžká závislosttěžká závislostúplná závislost
do 6 let5.115,– Kč6.105,– Kč6.490,– Kč7.040,– Kč
6–12 let6.215,– Kč7.480,– Kč7.975,– Kč8.635,– Kč
12–18 let7.095,– Kč8.580,– Kč9.130,– Kč9.570,– Kč
18–26 let7.425,– Kč8.910,– Kč9.460,– Kč9.900,– Kč

Další podrobnosti se lze dozvědět na portálu veřejné správy Ministerstva vnitra: Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (dávka pěstounské péče).

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Jedná se o příspěvek, který je jednorázově vyplacen tomu, kdo byl ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Příspěvek se vyplácí tehdy, kdy daný člověk ztratí nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Nárok na tento příspěvek má ten, kdo byl ke dni dosažení své zletilosti v pěstounské péči a kdo zároveň již nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Příspěvek se vyplácí jednorázově a každé oprávněné osobě pouze jednou. Nárok může být uplatněn až jeden rok zpětně. Výše příspěvku je 25.000,– Kč.

Další podrobnosti se lze dozvědět na portálu veřejné správy Ministerstva vnitra: Příspěvek při ukončení pěstounské péče (dávka pěstounské péče).

Odměna pěstouna

Jedná se o pravidelný měsíční příspěvek, který je vyplácen v rámci náhradní rodinné péče osobě pečující a osobě v evidenci. Může se jednat i o manžele nebo dva poručníky, kteří nejsou manželé, současně – v těchto případech náleží odměna pěstouna jen jednomu z nich.

Nárok na příspěvek má osoba pečující, nebo osoba v evidenci.

Osoba pečující (tzv. „klasická“ pěstounská péče)

je fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte,

 • která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
 • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 • která má svěřené dítě do péče v rámci tzv. předpěstounské péče, tedy před tím, než v dané věci rozhodne soud nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí,
 • která je poručníkem dítěte a osobně o něj pečuje, nebo
 • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Osoba v evidenci (tzv. profesionální pěstounská péče)

je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Odměna pěstouna je vyplácena jako měsíční příspěvek, jeho výši znázorňuje tato tabulka:

počet dětí, o které je pečovánovýše odměny
1 dítě12.000,– Kč
2 děti18.000,– Kč
3 a více dětí20.000,– Kč
1 a více dětí ve středně těžké, těžké a úplné závislosti na pomoci jiné osoby
jedná se o osobu v evidenci, a to bez ohledu na to, zda o nějaké dítě právě pečuje
1 a více dětí, svěřených do péče na přechodnou dobu, pokud je toto dítě dětí ve středně těžké, těžké a úplné závislosti na pomoci jiné osoby30.000,– Kč

Za každé další dítě se odměna zvyšuje o 6.000,– Kč.

Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna vždy, pokud:

 • pečuje alespoň o 3 děti
 • nebo o alespoň 1 dítě ve středně těžké, těžké a úplné závislosti na pomoci jiné osoby.

Odměna pěstouna je považována za příjem ze závislé činnosti, podléhá tedy zdanění a pojistným odvodům.

Další podrobnosti se lze dozvědět na portálu veřejné správy Ministerstva vnitra: Odměna pěstouna (dávka pěstounské péče).

Příspěvek při převzetí dítěte

Jedná se o jednorázový příspěvek, který je vyplácen pečující osobě, která převzala dítě do pěstounské péče.

Nárok na tento příspěvek má osoba pečující při převzetí dítěte do pěstounské péče.

Příspěvek se vyplácí jednorázově, a to ve výši odstupňované podle věku dítěte:

věk dítětevýše příspěvku
do 6 let8.000,– Kč
6–12 let9.000,– Kč
12–18 let10.000,– Kč

Další podrobnosti se lze dozvědět na portálu veřejné správy Ministerstva vnitra: Příspěvek při převzetí dítěte (dávka pěstounské péče).

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Jedná se o jednorázový příspěvek sloužící k úhradě nákladů spojených s nákupem nebo opravou auta pro pěstouna.

Nárok na tento příspěvek má ten, kdo má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, které zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud dotyčný zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil jeho nezbytnou celkovou opravu.

Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100.000,– Kč, přičemž za posledních 10 kalendářních let je maximální výše těchto příspěvků poskytnutých danému pěstounovi v souhrnu 200.000,– Kč.

Vozidlo nesmí být používáno k výdělečné činnosti.

Další podrobnosti se lze dozvědět na portálu veřejné správy Ministerstva vnitra: Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (dávka pěstounské péče).

Kde se o dávkách pěstounské péče dozvědět více?

Oficiální informace o dávkách pěstounské péče

Diskuze k příspěvku má už 146 komentářů

 1. dotaz Odpovědět

  dobry den mam v pestounske peci vnuka plati za mne zdravotni a socialni stat nebo si to musim hradit sama

 2. DOTAZ Odpovědět

  Dobrý večer ,máme 3 děti v dětském domově.Děti jsou tam 3 roky,teď mám možnost jako jejich teta z bratrovo strany si je vzít do péče.Jsem samoživitelka.A mám dvě děti.Jsem na MD.Myslite že by mi je stát svěřil do péče?Děti jsou ve věku 8,až 16let.Bydlím v podnájmu.Měla bych na ně nárok a splňovala bych podmínky…Poraďte prosím .Ďěkuji předem za odpověď.J.

  • Ivana svobodova Odpovědět

   Milá,paní,asi se v první řadě ,soud zamýšlí nad tím jaká,je skutečná citová vazba mezi vámi a dětmi,jak často jste snímku v kontaktu, Dnes se soud může zeptat samotných děti jestli chtějí být u vás,jaké máte vytvořené podmínky,pro přijetí.Jestli ty děti máte opravdu ráda,bojujte o ně ať nevyrůstají v domově,žádný decak nemůže,vynahradit domov,ač stě jen příbuzná,Nenechavej tě je tam, přeji vám ať se vám daří,bojujte ,pokut je máte ráda a záleží vám na těch dětech.

 3. Nespravedlivost Odpovědět

  Dobrý den jsme v pěstounské péči už 4 roky zajímalo by nás kolik pěstouni dostávají peněz na nás když je bráchovi 15 a mě 17 let ? Jinak nedostáváme ani korunu od pěstounu jinak její vlastní dostávají furt peníze

  • Monika Odpovědět

   Ahoj. Přímo peníze pro děti (příspěvek na úhradu potřeb dítěte) jsou u mladší i staršího na každého něco přes 6900 Kč měsíčně. Být vámi. Obrátím se přímo na organizaci, kterou mají vaši pěstouni ve smlouvě. Pokud budete potřebovat poradit, tak mi napište. Hezký den. Jinak za každého z vás dostává pěstoun ještě 12000 hrubého jako odměnu pěstouna.

 4. Dávky Odpovědět

  Dobrý den, máme s manželem vnuka v pěstounské péči, protože rodiče o něj neměli zájem. Vnuk nastoupil na VŠ ale po 1.semestru zjistil, že to nebyla ta pravá a podal si přihlášku na jinou. Musí teď během toho půl roku než bude zápis navštěvovat jinou formu denního studia? Pouze z důchodů to nezvladneme vše financovat.

 5. Milan Tomica Odpovědět

  Dobrý den,mám k Vám jeden dotaz,který už manželka řeší 3 roky a pokaždé narazí na odpor ze strany soc.zapezpečení.Oco tady jde,manželce byla soudně určena výchova vnučky jelikož její rodiče se oni řádně nestarali.Soud dále manželce doporučil ať si podá žádost o pěstounskou péči.Při projednavání u soudu byla kromě manželky,rodičů vnučky i soc.pracovnice,která soudu doporučila aby se o vnučku starala manželka,ta si proto podala žádost o pěstounskou péči,která ji byla zamítnuta.Jako důvod bylo uvedeno,že manželka i já máme dostatečný důchod abychom vnučku zaopatřili.Tady ovšem nejde o to,abychm vnučce zajistili vše potřebné,ale o odměnu pěstouna o který už manželka 3roky bojuje,jde přeci o práci která z toho vyplývá(škola,zájmové kroužky,volný čas atd.)Dokonce když již 2x podala odvolání,tak se odhodlala napsat obmusmance,ale odpověď ji přišla z Ostravy a samozřejmě zamítavá.Loni vnučce zemřela maminka,tad dostala sirotčí důchod,který byl minimální,protože maminka nikde nedělala, takže ji sociálka měsíčně vyplacela cirka 6000kč.Při valorizaci důchodů taky dostala pár peněz,které ovšem po zásahu sociálky nedostala,nevíme proč,asi abychom nezbohatli.Máme dvoupokojový byt a z poloviny obývaku jsme udělali vnučce dětský pokoj a vzápětí na to se přihlásila soc. pracovnice,že by chtěla vidět zázemí jak bydlí vnučka a to se opakuje každým půlrokem. Závěrem jenom tolik,určitě rodin s podobnými problémy je více,ale mě by zajímalo jestli se dá proti tomu něco dělat,nebo zákony jsou tak bonevolentní,že se to tyká jen osob o kterých víme své.Děkuji za přečtení a budu rád za info

  • Anetta Odpovědět

   p.milane,nesmite nic vzdavat a nenechat se odbyt,nase zakony jsou otresne,ja jsem babicka,staram se o 3vnoucata a 6 let jsem bojovala o pestounskou peci,ale jde o to na jakeho cloveka jako soudce nebot soudkyni trefite,ja to ale po tolika letech vyhrala,a dekuji p.soudkyni ktera me konecne vyslechla a pochopila,ze jinak by deti skoncily v detskem domove,manzelka at zada stale a dokola,a hlavne kdyz udajne mala prisla o mamku,bojujte kdyz to nekdy berou lide kteri se o deti vubec nestaraji,drzim vam palce

  • Ivana svobodova Odpovědět

   Dobrý den pane Miláně,chápu vaše rozlibeni,je to velmi těžká situace,podle zákona je vaší povinností se postarat o vaše vnouče,na druhé straně,ti co rozhodují,o dětech jejich příjem je několikanásobně větší,než ten váš,navíc rozhodují lidé kteří ani děti nemají,neví co dnes děti stojí,když jim maličko chcete přilepšit,kroužek,hezké tenisky aby se jim druhé děti nesmali ,na co určitě máte nárok na příspěvek na bydlení,pokut se sejde váš příjem celkový,na příspěvku na bydlení,vám spočítají jestli máte nárok.Drzim vám palce a nevzdávej tě to. IvanaS

 6. Marie Odpovědět

  Paní Martino,Robert zas až takový nesmysl neřekl, jak se děsíte. Vyhledávat si může, kdo chce, co chce, záleží na tom, jakým způsobem. Znám případ, kdy si dítě dovedlo domů kamarádku, která byla z DD a postupně samozřejmě přes OSPOD návštěvy u nich doma povýšili na na hostitelskou péči a po čase dítě přešlo do pěstounské péče. Cest, jak člověk najde to „své“ dítě je vícero, ale každá ve výsledku musí být posvěcena soudem. Takže není dogma, že jsou jen děti, které přiřkl a vyhledal krajský úřad. Hezký den. Marie

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *