Dávky pěstounské péče jsou dávky poskytované pěstounům, poručníkům nebo žadatelům o svěření dítěte do péče, pokud splnili stanovené podmínky. Celkem se jedná o pět různých dávek, které jsou podrobně vysvětleny níže.

Tyto příspěvky jsou poskytované tzv. osobě v evidenci (osobě vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobě pečující. Výše jednodlivých příspěvků se liší a může dosahovat až 24.000,– Kč hrubého měsíčně (odměna pěstouna).

V posledních letech zájem o pěstounskou péči roste, přesto je to však málo a na počet dětí v ústavní péči to nestačí. Pokud sami uvažujete o tom, stát se pěstounem, doporučujeme navštívit stránky Hledáme rodiče, kde naleznete mnoho užitečných informací a odpovědí.

Konkrétně se jedná o následující dávky

Dávky pěstounské péče

Dávky pěstounské péče

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Jedná se o pravidelný měsíční příspěvek, který umožňuje dítěti v péči pěstounů zajištění jeho potřeb.

Na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nárok:

 • nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče nebo
 • zletilé nezaopatřené dítě do 26 let věku, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Příspěvek se vyplácí měsíčně a odvíjí se od věku, případně zdravotního znevýhodnění daného dítěte.

Výše příspěvku je následující:

věk dítětevýše příspěvku
do 6 let4.500,– Kč
6–12 let5.550,– Kč
12–18 let6.350,– Kč
18–26 let6.600,– Kč

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, je příspěvek vyšší:

věk dítětelehká závisloststředně těžká závislosttěžká závislostúplná závislost
do 6 let4.650,– Kč5.550,– Kč5.900,– Kč6.400,– Kč
6–12 let5.650,– Kč6.800,– Kč7.250,– Kč7.850,– Kč
12–18 let6.450,– Kč7.800,– Kč8.300,– Kč8.700,– Kč
18–26 let6.750,– Kč8.100,– Kč8.600,– Kč9.000,– Kč

Další podrobnosti se lze dozvědět na portálu veřejné správy Ministerstva vnitra: Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (dávka pěstounské péče).

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Jedná se o příspěvek, který je jednorázově vyplacen tomu, kdo byl ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Příspěvek se vyplácí tehdy, kdy daný člověk ztratí nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Nárok na tento příspěvek má ten, kdo byl ke dni dosažení své zletilosti v pěstounské péči a kdo zároveň již nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Příspěvek se vyplácí jednorázově a každé oprávněné osobě pouze jednou. Nárok může být uplatněn až jeden rok zpětně. Výše příspěvku je 25.000,– Kč.

Další podrobnosti se lze dozvědět na portálu veřejné správy Ministerstva vnitra: Příspěvek při ukončení pěstounské péče (dávka pěstounské péče).

Odměna pěstouna

Jedná se o pravidelný měsíční příspěvek, který je vyplácen v rámci náhradní rodinné péče osobě pečující a osobě v evidenci. Může se jednat i o manžele nebo dva poručníky, kteří nejsou manželé, současně – v těchto případech náleží odměna pěstouna jen jednomu z nich.

Nárok na příspěvek má osoba pečující, nebo osoba v evidenci.

Osoba pečující (tzv. „klasická“ pěstounská péče)

je fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte,

 • která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
 • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 • která má svěřené dítě do péče v rámci tzv. předpěstounské péče, tedy před tím, než v dané věci rozhodne soud nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí,
 • která je poručníkem dítěte a osobně o něj pečuje, nebo
 • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Osoba v evidenci (tzv. profesionální pěstounská péče)

je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Odměna pěstouna je vyplácena jako měsíční příspěvek, jeho výši znázorňuje tato tabulka:

počet dětí, o které je pečovánovýše odměny
1 dítě8.000,– Kč
2 děti12.000,– Kč
3 a více dětí20.000,– Kč
1 a více dětí ve středně těžké, těžké a úplné závislosti na pomoci jiné osoby
jedná se o osobu v evidenci, a to bez ohledu na to, zda o nějaké dítě právě pečuje
1 a více dětí, svěřených do péče na přechodnou dobu, pokud je toto dítě dětí ve středně těžké, těžké a úplné závislosti na pomoci jiné osoby24.000,– Kč

Za každé další dítě se odměna zvyšuje o 4.000,– Kč.

Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna vždy, pokud:

 • pečuje alespoň o 3 děti
 • nebo o alespoň 1 dítě ve středně těžké, těžké a úplné závislosti na pomoci jiné osoby.

Odměna pěstouna je považována za příjem ze závislé činnosti, podléhá tedy zdanění a pojistným odvodům.

Další podrobnosti se lze dozvědět na portálu veřejné správy Ministerstva vnitra: Odměna pěstouna (dávka pěstounské péče).

Příspěvek při převzetí dítěte

Jedná se o jednorázový příspěvek, který je vyplácen pečující osobě, která převzala dítě do pěstounské péče.

Nárok na tento příspěvek má osoba pečující při převzetí dítěte do pěstounské péče.

Příspěvek se vyplácí jednorázově, a to ve výši odstupňované podle věku dítěte:

věk dítětevýše příspěvku
do 6 let8.000,– Kč
6–12 let9.000,– Kč
12–18 let10.000,– Kč

Další podrobnosti se lze dozvědět na portálu veřejné správy Ministerstva vnitra: Příspěvek při převzetí dítěte (dávka pěstounské péče).

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Jedná se o jednorázový příspěvek sloužící k úhradě nákladů spojených s nákupem nebo opravou auta pro pěstouna.

Nárok na tento příspěvek má ten, kdo má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, které zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud dotyčný zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil jeho nezbytnou celkovou opravu.

Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100.000,– Kč, přičemž za posledních 10 kalendářních let je maximální výše těchto příspěvků poskytnutých danému pěstounovi v souhrnu 200.000,– Kč.

Vozidlo nesmí být používáno k výdělečné činnosti.

Další podrobnosti se lze dozvědět na portálu veřejné správy Ministerstva vnitra: Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (dávka pěstounské péče).

Kde se o dávkách pěstounské péče dozvědět více?

Oficiální informace o dávkách pěstounské péče

Diskuze k příspěvku má už 111 komentářů

 1. Dagmar Kukučová Odpovědět

  CHci se zeptat Jsem babička a byla mi svěřena vnučka do pěstounské péče má 6 let a druhá vnučka mi byla svěřena do normální péče s tím že mi otec vyplácí 2000 výživného na kolik peněz mám nárok a mohu si ještě přivydělat k pěstounské péči a do jaké výše,aby mi vše nezebraly.Děkuji za odpovéd Dagmar Kukučová

 2. Marek Odpovědět

  Dobrý, večer jsem studen… Narozen 15.02.1998 a jsem v pěstounské péčí a dostávám 7300,-Kč a chtěl bych se zeptat jak to bude tet tým v novým roce O kolík se to zvedne? děkují

 3. Petr Odpovědět

  To si děláte opravdu srandu, to je úplný výsměch pracujícím a živícím vlastní děti, ubohá republika

 4. Monika Pancová Odpovědět

  Dobrý den,moje dospělá dcera zřejmě půjde do výkonu trestu,má 2 letou dceru,moji vnučku.Chtěla bych se o ni postarat,jsem rozvedená,mám ještě 15ti letého syna a chodím do práce.Mám nárok být pěstounem a kolik by mi stát přispíval?Nedovedu si předatacvit,že by šla do ústavu nebo k cizím lidem.Děkuji za odpověď.Pncová

 5. Alena Odpovědět

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak mohu vyřídit pěstonskou peči na dvě nezl. děti od manžela , nyní jsem požádala o rozvod. Děti byly svěřený jemu před třemi lety . Nase manzelstvi se rozpadlo a o děti nemá zájem , já bych je ráda sebrala na sebe ale nevím jak v tom chodit. Za odpoved vám moc dekuji

 6. Aneta Odpovědět

  Dobrý Den, chtěla jsem se zeptat když je dítě v pěstounské péči a dovrší 18nácti let a má dostat těch 25 000 jak dlouho trvá požádání o ty peníze a když si o ně požádá za jak dlouho mu je dají? Děkuji

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *