Otcovská dovolená je běžnou praxí ve většině zemí Evropské unie, z 28 států ji v nějaké formě vyplácí 23 z nich. Nově platí i v České republice, že otec dítěte si bude moci vybrat otcovskou dovolenou a bude po tento čas dostávat 70 % ze své mzdy, tyto dávky jsou vypláceny z nemocenského pojištění. Otcovská poporodní péče půjde poprvé čerpat už 1. února 2020.

Dle statistik si až 50 % mužů vybíralo svou regulérní dovolenou v prvních dnech po porodu. Někteří otcové museli zvolit možnost neplaceného volna. Nová situace s sebou však nese spoustu otazníků. Na ty nejčastější otázky Vám níže přinášíme odpovědi. 

Nárok na nově zaváděnou nemocenskou dávku – otcovskou poporodní péči – se uplatní stanoveným tiskopisem. Ten však ještě není na stránkách České správy sociálního pojištění k dispozici. Později ho však naleznete v sekci „tiskopisy“. Jelikož zde nebude nutné žádné posouzení lékaře (jako v případě klasické pracovní neschopnosti), bude tiskopis volně k dispozici. 

Základní pravidla pro čerpání otcovské dovolené

 1. Nárok na „otcovskou“ bude mít pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem. Musí být tedy uveden v rodném listě dítěte. 
 2. Nárok má však i pojištěnec, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů
 3. Otec má nárok i v případě, že je dítě, matka nebo oba ze zdravotních důvodů v nemocnici.
 4. Podmínkou u otců – zaměstnanců je účast na nemocenském pojištění. (270 dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před porodem).
 5. Ovšem u osob, u kterých je účast na nemocenském pojištění dobrovolná (osoby samostatně výdělečně činné a zahraniční zaměstnanci), bude povinná doba 3 měsíců dobrovolné účasti na nemocenském pojištění bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou obdobně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění.
 6. Nástup na otcovskou dovolenou musí být v období mezi dnem narození (popř. převzetí do péče) a dnem ukončení šestinedělí (6 týdnů od porodu).
 7. Doba trvání je jeden kalendářní týden (7 kalendářních dní, které jsou po sobě jdoucí a nejsou přerušeny)
 8. Den zahájení si každý otec určí sám.
 9. V případě narození vícerčat náleží otci pouze jeden týden, platí pravidlo „jeden porod = jedna dávka“.
 10. Výše příspěvku je 70 % denního vyměřovacího základu, což je stejné jako v případě mateřské.
 11. Otcovská se nevyplácí za dny pracovního klidu a státní svátky.
 12. Nárok na výplatu otcovské má přednost před nárokem na výplatu nemocenského a ošetřovného. Pokud by byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, nebude se mu po tuto dobu náhrada mzdy vyplácet.

Praktický příklad při souběhu s náhradou mzdy od zaměstnavatele

Pan Dvořák požádal o otcovskou během prvních dvou týdnů své nemoci. Zaměstnavatel mu tak přestane náhradu mzdy vyplácet. Panu Dvořákovi tak náleží opět 70 % denního vyměřovacího základu. Náhrada mzdy se však neprodlužuje, ani nikterak neproplácí.

Praktický příklad při souběhu s nemocenským pojištěním

Pan Novák požádal o otcovskou poporodní péči v době, kdy pobíral i nemocenské pojištění (to vzniká od 15. dne nemoci). Nárok na otcovskou má však proti nemocenské přednost. Částka, kterou pan Novák takto dostane vyplacenou, je vyšší a neplatí v tomto týdnu ani vymezení vycházkových hodin. Pracovní neschopnost se však tímto neukončují, pouze se po dobu souběhu nevyplácí a vyplácí se otcovská. Po skončení otcovské pak opět platí pravidla pro nemocenské pojištění.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *