Porodné je jednorázová dávka, která je vyplacena rodině s nízkými příjmy, aby jí pomohla pokrýt náklady související s narozením jejich prvního dítěte / prvních současně narozených dětí. Porodné je také někdy mylně nazýváno jako porodní příspěvek.

Porodné je určeno rodině, které se narodilo první dítě / současně více dětí a která má velmi nízké příjmy. Může být také určeno rodině s velmi nízkými příjmy, která převzala do péče nahrazující péči rodičů dítě mladší jednoho roku.

Častým omylem tedy je, že porodné náleží všem rodičkám bez ohledu na jejich příjmy – tak to bylo pouze v minulosti.

Plánované změny v porodném v roce 2021

Poslanecká sněmovna schválila zavedení porodného na druhé dítě, a to od Nového roku. Podle schváleného návrhu by mělo porodní na druhé dítě činit 10.000,– Kč, výše porodného na první dítě zůstane zachována na 13.000,– Kč.
Porodné je dávka podmíněná příjmem rodiny, je určená lidem s nejnižšími příjmy, z dosavadní hranice 2,4násobku životního minima by se měla hranice posunout na 2,7násobek životního minima. Rodina, jejíž měsíční příjem je nižší než tato hranice, na porodné dosáhne.

Další novinkou v porodném je porodné na vícečetný porod, a to ve výši 23.000,– Kč – tato dávka je přitom nezávislá na tom, zda se jedná o první, nebo druhý porod. Nejvyšší možnou částku lze tedy získat při narození dvojčat. U trojčat, čtyřčat, paterčat a více zůstává částka stále stejná.

Návrh zákona musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Kdo má na porodné nárok?

Nárok na porodné je limitován příjmem rodiny – pokud je příjem rodiny za poslední kalendářní čtvrtletí nižší než 2,7násobek životního minima, má rodina, jíž se narodilo první dítě / současně více dětí, na tuto dávku nárok.

Porodné

Porodné

Pro účely posuzování nároku na porodné není do příjmu rodiny počítán rodičovský příspěvek ani přídavek na dítě. Posuzované období je kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo – narodilo-li se dítě například v dubnu, tedy ve 2. čtvrtletí roku, je posuzovaným obdobím první čtvrtletí daného roku, tedy období leden až březen.

Na jedno narozené dítě činí porodné 13.000,– Kč, v případě narození prvorozených dvojčat nebo jiných vícerčat 23.000,– Kč.

kalkulacka_icon_small Vyzkoušejte naši kalkulačku pro výpočet porodného.

Komu se porodné vyplácí?

Porodné náleží matce dítěte / dětí, pouze v případě, že matka dítěte / dětí zemřela před tím, než jí bylo porodné vyplaceno, náleží dávka otci dítěte.

Nárok na porodné se vztahuje i na toho, kdo převzal dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

O porodné lze zažádat i zpětně, ale nejpozději jeden rok zpětně.

Podmínky přiznání porodného

Splněny musí být současně tyto dvě podmínky:

  1. žadatelka a osoby s ní společně posuzované musí mít trvalý pobyt a bydliště na území České republiky,
  2. příjem rodiny za posuzované kalendářní čtvrtletí musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny.

Jak podat žádost a porodné získat?

Pro získání příspěvku postupujte následovně:

  1. Podejte žádost na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy.
  2. Spolu se žádostí přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a v případě, že bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, i rozhodnutí příslušného orgánu.
  3. Svůj příjem doložte na příslušném formuláři.

Porodné se vyplácí jako jednorázová platba. Může být převedena na bankovní účet, nebo zaslána prostřednictvím poštovní poukázky.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o porodném:

kalkulacka_icon_small Kalkulačky

Formuláře pro podání žádosti o porodné a pro doložení příjmu online

 

Diskuze k příspěvku má už 13 komentářů

  1. Nadia Odpovědět

    Dobrý den je sem matka samozivetelka možný njaky doplatky na dítě.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *