Rodiny s dětmi mají od 1. ledna nárok na více peněz. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře totiž mění podmínky například pro čerpání rodičovského příspěvku. Nárok je však často vázán na žádost, kterou musí rodiny samy podat, a není tak přidělován plošně.

O které navýšení je nutno zažádat a které příspěvky Vám stát zvýší automaticky?

 

Čerpání rodičovského příspěvku:

Od 1. ledna 2021 již začínají platit změny u rodičovského příspěvku. Ruší se tedy omezení horní hranice, kdy lze příspěvek čerpat, tj. 11 500 Kč. Bude tak umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství. Novinkou je také to, že rodiče, kteří mají vyšší příjmy, mohou čerpat příspěvky rychleji než doposud.

Mimo zrušení horní hranice si mohou rodiče, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nově zvolit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky. Tato problematika se týká především studentů, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnaných rodičů. Je nutné však provést změnu na příslušném úřadu.

 

Změny příspěvku pro rodiče s vícerčaty:

Pro rodiče, kteří přivedli na svět vícerčata, se zvyšuje od ledna výše celkového příspěvku z 220 tisíc na 330 tisíc korun. V případě, že se změna týká i Vás, úřad práce v průběhu listopadu rozesílá dopis, ve kterém o změnách blíže informuje.

Všechny změny se týkají i rodičů, kterým se potomek narodil před 1. lednem 2021. V případě, že rodina nevyčerpala celou částku, může si v měsíci lednu zažádat o zvýšení, které je dle nových pravidel.

V případě podání u vícerčat je nutno postupovat jinak, než u dítěte jednoho. Pokud se rozhodnete možnosti zvýšení využít, musíte si podat úplně novou žádost.

 

Příspěvek pro děti v pěstounských rodinách:

Změna v pěstounských rodinách spočívá hlavně v tom, že se od 1.ledna ruší možnost čerpání pouze na přechodnou dobu. Všem těmto příjemcům tak bude dávka odejmutá. Zároveň se nepřihlíží k částkám vyčerpaným před prvním lednem. To znamená, že rodinám, jejichž dítě ve věku do 4 let bylo dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu, se může navýšit nevyčerpaná celková částka rodičovského příspěvku.

Pokud tedy rodina příspěvek pobírá, měla by se na úřadu práce informovat o změněné výši a případně upravit částku. Pokud rodiny s dětmi, které byly dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu, již rodičovský příspěvek podle původní úpravy dočerpaly a dítěti nejsou 4 roky, mohou příspěvek dočerpat, ale musí současně podat novou žádost.

 

Nárok na přídavek pro dítě:

Nárok na přídavek bude mít také nově více rodin. Hranice příjmu potřebná pro nárok na přídavek na dítě se zvýší z 2,4 na 2,7násobek životního minima. O navýšení není třeba žádat, úřad práce částku změní automaticky.

 

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Od ledna také nastávají změny v příspěvcích na bydlení. Novela zákona, která je rovněž platná od 1.ledna 2021, upřesňuje výčet všech nákladů na bydlení. Přidala se také podmínka, která určuje to, že náklady musí být rozepsány na dílčí položky. Pokud dotyčný přehled nedoloží, nebude mít na příspěvek na bydlení nárok nebo mu Úřad práce ČR dávku odejme.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *