Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je pravidelná měsíční dávka vyplácená zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství a mateřství převedena na jinou práci, ve které má bez svého zavinění nižší výdělek. Často bývá tato dávka mylně zaměňována s peněžitou pomocí v mateřství (mateřskou), která je vyplácena v těhotenství a mateřství a slouží jako částečná náhrada příjmu.

Smyslem této dávky je snížit negativní dopad převedení na jinou práci z důvodu těhotenství a/nebo mateřství.

Tento příspěvek je určen:

 • těhotné zaměstnankyni do konce 9. měsíce po porodu, pokud vykonávala práci, která je těhotným zakázána,
 • zaměstnankyni, která nemůže vykonávat svoji práci, protože podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, mateřství a kojení.
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Naopak na tento příspěvek nemá nárok:

 • zaměstnankyně pracující na základě dohody o pracovní činnosti,
 • zaměstnankyně pracující na základě dohody o provedení práce,
 • osoby samostatně výdělečně činné,
 • pracující v zaměstnání malého rozsahu.

Podmínky pro přiznání vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

Splněny musí být současně tyto podmínky:

 1. zaměstnankyně byla převedena na jinou práci, protože
  • je tato práce těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu zakázána, v době kojení nebo
  • podle lékařského posudku tato práce ohrožuje její těhotenství a zdravotní stav,
 2. a zároveň zaměstnankyně bez svého zavinění dosáhla z důvodu tohoto převedení nižšího příjmu.

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek se stanoví jako rozdíl denního vyměřovacího základu zaměstnankyně zjištěného ke dni jejího převedení na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajícího na 1 kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. Denní vyměřovací základ je zjišťován stejně jako v případě peněžité pomoci v mateřství. Konkrétní výpočet naleznete níže.

Výpočet výše příspěvku v těhotenství a mateřství

Výše denního vyměřovacího základu se zjišťuje z tzv. rozhodného období stanoveného ke dni nástupu do nového zaměstnání.  Rozhodným obdobím je zpravidla posledních 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, kdy došlo k nástupu do nového zaměstnání.

Denní vyměřovací základ = výdělky v rozhodném období / počet dní v rozhodném období. Orientační výpočet je tedy následující:

 1. Pokud si žena v rozhodném období, které trvalo 365 dní, vydělala 240.000,– Kč (20.000,– Kč měsíčně), bude její denní vyměřovací základ 240.000 / 365 = 657,– Kč.
 2. Po nástupu do nového zaměstnání, je však její měsíční příjem nižší. Konkrétně 14.000,– Kč / měsíčně. Její denní průměr je tedy 459,– Kč.
 3. Za každý odpracovaný den v novém zaměstnání ji tedy náleží vyrovnávací příspěvek v hodnotě 657 – 459 = 198,– Kč.

Příspěvek se vyplácí za kalendářní dny, po které trvalo převedení na jinou práci. A to nejpozději od počátku 6. týdne před termínem porodu, z důvodu mateřství pak do konce 9. měsíce po porodu a u kojících žen po celou dobu kojení.

Jak podat žádost a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství získat?

 1. Pro získání příspěvku podejte svému zaměstnavateli Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, kterou vám vydá a potvrdí ošetřující lékař, zpravidla gynekolog. Tiskopis žádosti si případně můžete vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy.
 2. Zaměstnavatel je poté každý měsíc povinen zasílat vyplnění tiskopis Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Nejpozději v den, který je stanoven pro výplatu mezd za uplynulý měsíc.
 3. V případě sporu se můžete obrátit příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství

Oficiální formuláře pro podání žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a potvrzení online

Zákony a vyhlášky týkající se vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

Diskuze k příspěvku má už 17 komentářů

 1. Šárka Ortová Odpovědět

  Dobrý den,
  Nevím si rady..
  Měla bych dotaz ohledně vyrovnávacího příspěvku, zda je možné ho vyplatit zpětně od data převedení na jinou práci tj. cca 1 měsíc zpětně? Doplatek mi doplácí zaměstnavatel nebo stát? Jak je to s odpracovanými hodinami, zda musí také dosahovat stejné výše jak tomu bylo na předešlé pozici? Slyšela jsem od známé, že mohu s tímto příspěvkem být doma a tím pádem nemusím chodit na nemocenskou, je to možné? Nynější práce odpovídá náročnosti kterou mohu splňovat, ale také jsou tu jistá rizika, proto uvažuji o dřívějším odchodu buď na nemocenskou nebo si zařídit tento příspěvek.

  Předem mnohokrát děkuji za Váš čas a odpověď.
  S pozdravem Ortová

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *