Příspěvek na péči o osobu blízkou, v běžné řeči také nazývaný starším pojmem příspěvek na bezmocnost či nemohoucnost, je pravidelná opakující se dávka sociální služby určená lidem, kteří potřebují v běžném životě pomoc jiné osoby. Je určen na úhradu za pomoc, kterou poskytne rodinný příslušník, osoba blízká, jiná osoba nebo poskytovatel sociálních služeb.

Příspěvek na péči je určen těm lidem, kteří se v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neobejdou bez pomoci jiné osoby. Jedná se tedy o lidi, kteří potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb – zákon přesně definuje, o jaké potřeby jde, podle jejich rozsahu je pak odstupňována výše příspěvku na péči.

Okruh základních životních potřeb (někdy také nazýván jako stupně bezmocnosti) je přesně vymezen takto:

 1. Mobilita – schopnost vstát z postele a ulehnout do ní, usedání, chůze
 2. Orientace – schopnost orientovat se pomocí zraku a sluchu
 3. Komunikace – schopnost dorozumět se pomocí řeči a písmem
 4. Stravování – schopnost se najíst a napít, dodržovat dietní režim
 5. Oblékání a obouvání – schopnost vybrat si vhodné oblečení a obuv, a samostatně se obléknout a svléknout
 6. Tělesná hygiena – schopnost vykonávat základní osobní hygienu jako mytí rukou, sprchování, čištění zubů, česání a další
 7. Výkon fyziologické potřeby – schopnost samostatně si dojít na toaletu, vyprázdnit se a provést očistu
 8. Péče o zdraví – schopnost dodržování předepsaného léčebného režimu (braní léků, měření tlaku, píchání inzulínu)
 9. Osobní aktivity – schopnost vykonávat osobní aktivity dle věku osoby (hrát si s dětmi, scházet se s přáteli)
 10. Péče o domácnost (u osob starších 18 let) – schopnost nakoupit si jídlo a základní domácí potřeby, nakládat s penězi, nosit nákup a další
Příspěvek na péči o osobu blízkou (bezmocnost/nemohoucnost) pro rok 2021: až 15.200,– Kč měsíčně

Příspěvek na péči o osobu blízkou (bezmocnost/nemohoucnost) pro rok 2021: až 15.200,– Kč měsíčně

Co přesně jednotlivé kategorie znamenají, uvádí vyhláška č. 505/2006 Sb. Například životní potřeba oblékání a obouvání je blíže popsána jako: „schopnost vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.“ Zda daný člověk tuto životní potřebu zvládá, posuzuje příslušný pracovník Úřadu práce (viz níže).

Výše příspěvku na péči v roce 2021

Výši příspěvku na péči za daný kalendářní měsíc se pohybuje v rozmezí 800,– až 12.000,– Kč v závislosti na věku osoby a stupně její závislosti. Konkrétní částky pro každou skupinu jsou uvedeny v tabulce výše. Příspěvek je vyplácen měsíčně přímo v kalendářním měsíci, za který náleží. Vyplácí ho krajská pobočka Úřadu práce.

Podle počtu životních potřeb, u nichž daný člověk potřebuje pomoc, jsou definovány 4 stupně závislosti:

stupeň závislostidítě do 18 letosoba starší 18 let
Počet životních potřebVýše příspěvkuPočet životních potřebVýše příspěvku
I.  lehká33.300,– Kč3 až 4800,– Kč
II. středně těžká4 až 56.600,– Kč5 až 64.400,– Kč
III. těžká6 až 79.900,– Kč7 až 88.800,– Kč
IV. úplná8 až 1013.200,– Kč9 až 1013.200,– Kč

Výše příspěvku může být navíc ještě zvýšena o 2.000,– Kč měsíčně pokud oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované mají nízký příjem nebo pokud se jedná o nezaopatřené dítě od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni (viz. níže).

Na co může být příspěvek na péči použit

Příspěvek může být použit na pomoc, kterou poskytne osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Podmínky pro přiznání příspěvku na péči

Splněny musí být současně tyto dvě podmínky:

 1. osoba musí být starší než jeden rok,
 2. daný člověk není v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopen zvládat minimálně tři základní životní potřeby.

Jak podat žádost a příspěvek na péči získat

Pro získání příspěvku postupujte následovně:

  1. Podejte žádost o příspěvek na péči na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy.
  2. Sociální pracovník z příslušného Úřadu práce Vaši žádost posoudí tak, že provede sociální šetření – bude zjišťovat, jak moc samostatný je žadatel ve svém přirozeném prostředí.
  3. Krajská pobočka Úřadu práce požádá příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení toho, zda, a pokud ano, do které kategorie ze stupňů závislosti žadatel spadá.

Okresní správa sociálního zabezpečení bude při tomto posouzení vycházet:

  • ze zdravotního stavu žadatele, a to na základě nálezu vydaného poskytovatelem zdravotních služeb,
  • z výsledku provedeného sociálního šetření,
  • ze zjištění potřeb osoby, případně z výsledků funkčních vyšetření,
  • z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Krajská pobočka Úřadu práce pak na základě tohoto stanoviska rozhodne o tom, zda se žadateli příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti rozhodnutí se můžete odvolat – odvolání se podá k úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jak přiznaný příspěvek na péči zvýšit?

Příspěvek může být zvýšen o 2.000,– Kč měsíčně, pokud:

1. Oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované mají nízký příjem – tento případ se vztahuje na:

 • nezaopatřené dítě do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči

Výjimkou je:

 • dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
 • dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 • dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.
 • rodiče, který pobírá tento příspěvek a který zároveň pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima pro tyto osoby.

2. Se jedná o nezaopatřené dítě od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni.

Výjimkou je:

 • dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
 • dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 • dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.
 • Žadatel je povinen podrobit se sociálnímu šetření (viz výše),
 • žadatel a ten, kdo příspěvek pobírá, je povinen oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů všechny změny ovlivňující nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči,
 • ten, komu je příspěvek přiznán, je povinen na vyžádání krajské pobočky Úřadu práce prokázat využití příspěvku k zajištění pomoci, a to například dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o příspěvku na péči

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony a vyhlášky týkající se příspěvku na péči

Diskuze k příspěvku má už 184 komentářů

 1. Maria Odpovědět

  Jak dloho se prispevek vibavuje kolik se ceka od podani zadost na vyplacení peněžité částky

 2. Andrea Halušková Odpovědět

  Dobrý den mého syna srazila motorka má sezroubovane nohy nemůže chodit je na vozíčku doktoři říkali že to bude trvat asi rok než začne chodit můžu si vyřídit péči? Děkuji za odpověď

 3. Karel Raiter Odpovědět

  Pro starobní důchod potřebuji potvrzení o péči o osobu blízkou kde získám žádost

 4. Mila Odpovědět

  Dobrý den, manželovi byla přiznána bezmoc 3 stupně, je důchodce a já mám 2 roky do důchodu.Vzhledem pracovní době musím dát výpověď.Mohu čerpat podporu v nezaměstnanosti?Děkuji za odpověď.

 5. Michal Odpovědět

  Dobrý den beru příspěvek na péči na manželku 4 stupeň nemůžu chodit do zaměstnání jsem z manželkou doma na úřadu práce jsem byl poučen že pokud manželka bude v nemocnici 15dni tak na příspěvek nárok za tento měsíc nemáme z čeho mám teda ten měsíc žít já když vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu pracovat nemůžu děkuji za odpověď

 6. Příspěvek na péči Odpovědět

  Jsme cizinky(PL)máme v CR trvale bydliště, pečují o maminku těžce postiženou. Maminka bere inv.duchod s Polska.Ted bych měla nastoupit do práce po mateřskéj,ale mamka vyžaduje čelo denej pece a ne můžu jej nechat o samotě. Ma mamka nárok o příspěvek na péči a i když má duchod s Polska?

 7. Ludvík Krmášek Odpovědět

  Manželka dostává příspěvek na péči. Trpí Alzheimerovou chorobou, v současné době je v LDN-ce se zlomenou pažní kosti.Je ji 83 let a uvažujeme o umístění do Alzheimer centra do Ostravy.Prosím o zdělení,zda je možné jej použit na úhradu v tomto centru. Děkuji předem za odpověď.

 8. Název příspěvku Odpovědět

  Název příspěvku, který používáte, tedy „příspěvek na péči o osobu blízkou“ je holý nesmysl a velmi zavádějící!!! Příspěvek náleží osobě se zdravotním handicapem na úhradu za pomoc v oblatech, kde si sám pomoci nemůže. Tedy jaká osoba blízká?!? Jakože si sám sobě jsem blízký, či dokonce nejbližší? Jedná se o Příspěvek na péči a jakákoliv “ odborná“ úprava názvu snižuje důvěryhodnost celého článku…

 9. Zadost Odpovědět

  Dobrý den chci se zeptat pokud člověk bere dávku bezmocnosti na osobu blízkou neoprávněně kam se můžu obrátit na který úřad aby provedli šetření děkuji za odpověď

 10. Pece Odpovědět

  Dobrý den beru na syna příspěvek na péči máme 3 stupeň a zjistili zme že druhy syn nezvládá taky některé věci je možnost vyřídit i na něj péči nebo ne lze brát jedna osoba dve péče na dítě na každé jiné děkuju za odpověď

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *