Příspěvek na péči o osobu blízkou, v běžné řeči také nazývaný starším pojmem příspěvek na bezmocnost či nemohoucnost, je pravidelná opakující se dávka sociální služby určená lidem, kteří potřebují v běžném životě pomoc jiné osoby. Je určen na úhradu za pomoc, kterou poskytne rodinný příslušník, osoba blízká, jiná osoba nebo poskytovatel sociálních služeb.

Příspěvek na péči je určen těm lidem, kteří se v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neobejdou bez pomoci jiné osoby. Jedná se tedy o lidi, kteří potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb – zákon přesně definuje, o jaké potřeby jde, podle jejich rozsahu je pak odstupňována výše příspěvku na péči.

Okruh základních životních potřeb (někdy také nazýván jako stupně bezmocnosti) je přesně vymezen takto:

 1. Mobilita – schopnost vstát z postele a ulehnout do ní, usedání, chůze
 2. Orientace – schopnost orientovat se pomocí zraku a sluchu
 3. Komunikace – schopnost dorozumět se pomocí řeči a písmem
 4. Stravování – schopnost se najíst a napít, dodržovat dietní režim
 5. Oblékání a obouvání – schopnost vybrat si vhodné oblečení a obuv, a samostatně se obléknout a svléknout
 6. Tělesná hygiena – schopnost vykonávat základní osobní hygienu jako mytí rukou, sprchování, čištění zubů, česání a další
 7. Výkon fyziologické potřeby – schopnost samostatně si dojít na toaletu, vyprázdnit se a provést očistu
 8. Péče o zdraví – schopnost dodržování předepsaného léčebného režimu (braní léků, měření tlaku, píchání inzulínu)
 9. Osobní aktivity – schopnost vykonávat osobní aktivity dle věku osoby (hrát si s dětmi, scházet se s přáteli)
 10. Péče o domácnost (u osob starších 18 let) – schopnost nakoupit si jídlo a základní domácí potřeby, nakládat s penězi, nosit nákup a další
Příspěvek na péči o osobu blízkou (bezmocnost/nemohoucnost) pro rok 2020: až 15.200,– Kč měsíčně

Příspěvek na péči o osobu blízkou (bezmocnost/nemohoucnost) pro rok 2020: až 15.200,– Kč měsíčně

Co přesně jednotlivé kategorie znamenají, uvádí vyhláška č. 505/2006 Sb. Například životní potřeba oblékání a obouvání je blíže popsána jako: „schopnost vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.“ Zda daný člověk tuto životní potřebu zvládá, posuzuje příslušný pracovník Úřadu práce (viz níže).

Výše příspěvku na péči v roce 2020

Výši příspěvku na péči za daný kalendářní měsíc se pohybuje v rozmezí 800,– až 12.000,– Kč v závislosti na věku osoby a stupně její závislosti. Konkrétní částky pro každou skupinu jsou uvedeny v tabulce výše. Příspěvek je vyplácen měsíčně přímo v kalendářním měsíci, za který náleží. Vyplácí ho krajská pobočka Úřadu práce.

Podle počtu životních potřeb, u nichž daný člověk potřebuje pomoc, jsou definovány 4 stupně závislosti:

stupeň závislostidítě do 18 letosoba starší 18 let
Počet životních potřebVýše příspěvkuPočet životních potřebVýše příspěvku
I.  lehká33.300,– Kč3 až 4800,– Kč
II. středně těžká4 až 56.600,– Kč5 až 64.400,– Kč
III. těžká6 až 79.900,– Kč7 až 88.800,– Kč
IV. úplná8 až 1013.200,– Kč9 až 1013.200,– Kč

Výše příspěvku může být navíc ještě zvýšena o 2.000,– Kč měsíčně pokud oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované mají nízký příjem nebo pokud se jedná o nezaopatřené dítě od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni (viz. níže).

Na co může být příspěvek na péči použit

Příspěvek může být použit na pomoc, kterou poskytne osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Podmínky pro přiznání příspěvku na péči

Splněny musí být současně tyto dvě podmínky:

 1. osoba musí být starší než jeden rok,
 2. daný člověk není v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopen zvládat minimálně tři základní životní potřeby.

Jak podat žádost a příspěvek na péči získat

Pro získání příspěvku postupujte následovně:

  1. Podejte žádost o příspěvek na péči na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy.
  2. Sociální pracovník z příslušného Úřadu práce Vaši žádost posoudí tak, že provede sociální šetření – bude zjišťovat, jak moc samostatný je žadatel ve svém přirozeném prostředí.
  3. Krajská pobočka Úřadu práce požádá příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení toho, zda, a pokud ano, do které kategorie ze stupňů závislosti žadatel spadá.

Okresní správa sociálního zabezpečení bude při tomto posouzení vycházet:

  • ze zdravotního stavu žadatele, a to na základě nálezu vydaného poskytovatelem zdravotních služeb,
  • z výsledku provedeného sociálního šetření,
  • ze zjištění potřeb osoby, případně z výsledků funkčních vyšetření,
  • z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Krajská pobočka Úřadu práce pak na základě tohoto stanoviska rozhodne o tom, zda se žadateli příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti rozhodnutí se můžete odvolat – odvolání se podá k úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jak přiznaný příspěvek na péči zvýšit?

Příspěvek může být zvýšen o 2.000,– Kč měsíčně, pokud:

1. Oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované mají nízký příjem – tento případ se vztahuje na:

 • nezaopatřené dítě do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči

Výjimkou je:

 • dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
 • dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 • dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.
 • rodiče, který pobírá tento příspěvek a který zároveň pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima pro tyto osoby.

2. Se jedná o nezaopatřené dítě od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni.

Výjimkou je:

 • dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
 • dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 • dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.
 • Žadatel je povinen podrobit se sociálnímu šetření (viz výše),
 • žadatel a ten, kdo příspěvek pobírá, je povinen oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů všechny změny ovlivňující nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči,
 • ten, komu je příspěvek přiznán, je povinen na vyžádání krajské pobočky Úřadu práce prokázat využití příspěvku k zajištění pomoci, a to například dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o příspěvku na péči

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony a vyhlášky týkající se příspěvku na péči

Diskuze k příspěvku má už 170 komentářů

 1. hanka Odpovědět

  Dobrý den přeji,

  mám dotaz proč se nedělají kontroly u seniorů,když rodinní příslušnici berou na ně příspěvky, v jakých podmínkách žijí.Na rodiče v pěstounských péčích a adoptované děti dochází.Ale na seniory se nedohlíží,v jakých podmínkách žijí.

 2. Markéta Procházková Odpovědět

  Dobrý den, mám maminku, která si sama dojde akorát na toaletu. Teprve uvažuji o péči. Zatím to zvládá tatínek a spolu rodina. Jedná se o koupání, stravu, procházky. Maminka je po 2. mozkové mrtvici. Je „ležák“. Hlavně: nevidí. Já mám plný pracovní úvazek. Uvažuji o zkráceném s návazností na péči o maminku. Můžete poradit?Jsem samoživitelka s hypotékou a nevím jak bych zvládala finančně.

 3. Sarka Odpovědět

  Dobrý den chtěla jsem vás poprosit o radu mám velice nemocnou matku tak jsem se domluvila z manželem že budu bydlet u ní a postarám se o ní přestala jsem pracovat a na úřad práce jsem se už nepřihlásila teď se o ní starám maminka má 3stupen příspěvku na péči co mám dělat když vlastně nemám žádný příjem a teď se bojím že až mi maminka jednou bože umře a já se prihlasim na úřad práce tak vlastně mi nedají nic když mi to nebudou moci z něčeho vypočítat a vlastně budu mít i vlastně i malí důchod protože nemám žádný příjem co mám udělat abych nebyla na tom zle děkuji moc za odpoved

 4. Jitka Slipkova Odpovědět

  Skončila jsem v práci,jsem na UP,starám se o maminku a žádám o příspěvek na péči,dostanu ho pak zpětně a jak dlouho vyřízení trvá?

 5. Sandra Odpovědět

  Dobrý den,
  prosím o radu. Mého přítele tatínek bohužel prohrál boj s rakovinou a momentálně doma jen dožívá a je již úplně nepohyblivý. Bohužel i jeho mamince diagnostikovali nádor. Ta je pohyblivá opravdu minimálně a jde to rychle z kopce :-(.Oba potřebují neustálou péči. Když budeme žádat o příspěvek na péči o osobu blízkou- budeme tedy žádat celkem o 2 příspěvky?
  Předem moc děkuji

 6. Julie Odpovědět

  Dobrý den ,mám otázku , starám se o mamkinku ležáka a dostala jsem třetí stupeň , a přitom znám člověka který má čtvrtý stupeň ale sám si dojde nakoupit , a moje maminka si nic neudělá ani si sama nesedne a já jsem samozivitelka a letos mi dcera vychází základní školu , proč na to nemám nárok ,předem děkuji Julie

 7. Alena Brzobohatá Odpovědět

  Mám od 1.9.2017 zažádáno o zvýšení příspěvku na péči z I. stupně na II.Dne 11.4.2018 mi byla tato žádost Rozhodnutím Úřadu práce Brno zamítnuta a já jsem
  si v požadovaném termínu t. j. 18.4.2018 podala proti tomuto Rozhodnutí odvolání a doposud jsem nedostala žádnou zprávu. Zajímá mě proto, zda a kdy bude
  můj případ znovu posouzen.
  S pozdravem Alena Brzobohatá t.č. DPS Borotín u Boskovic

 8. Romana Odpovědět

  Dobrý den,měla bych dotaz.Podala jsem 31.12.2018 žádost na příspěvek na péči.Při schválení žádosti mi bude vyplácen příspěvek od měsíce prosince?Děkuji Romana

 9. Míša Odpovědět

  Prosím, jaký je příspěvek na nemohoucnost ve 4. stupni pro dospělého od 1.2.2019? Děkuji

 10. marcel palát Odpovědět

  Dobrý den. Po „obzvláště podařeném“ zákroku lékaře v liberecké nemocnici, kde mi z manželky udělal během chvilky totálního mrzáka a nepohyblivou, nemluvící a celkem nemyslící trosku, je jí přiznán ZTP/P, IV.stupeň a příspěvek 13 200,- Kč. Ten není pochopitelně vyplácen, protože manželka je umístěna ve zdravotnickém zařízení, kde zatím veškerou péči hradí její zdravotní pojišťovna. Jestliže se nám podaří manželku přemístit do centra pro takové pacienty, kde se jí budou maximálně věnovat a daleko intenzivnějí !!!, lze tento příspěvek na její imobilitu a absolutní závislot, čerpat, resp. jej poukazovat na účet tohoto zařízení? V souhrnu by její zdravotní péče a obsluha kvalifikovanými pracovníky byla levnější, než jakou částku vykazuje současné zdravotní zařízení její popjišťovně.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *