Příspěvek na péči o osobu blízkou, v běžné řeči také nazývaný starším pojmem příspěvek na bezmocnost či nemohoucnost, je pravidelná opakující se dávka sociální služby určená lidem, kteří potřebují v běžném životě pomoc jiné osoby. Je určen na úhradu za pomoc, kterou poskytne rodinný příslušník, osoba blízká, jiná osoba nebo poskytovatel sociálních služeb.

Příspěvek na péči je určen těm lidem, kteří se v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neobejdou bez pomoci jiné osoby. Jedná se tedy o lidi, kteří potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb – zákon přesně definuje, o jaké potřeby jde, podle jejich rozsahu je pak odstupňována výše příspěvku na péči.

Okruh základních životních potřeb (někdy také nazýván jako stupně bezmocnosti) je přesně vymezen takto:

 1. Mobilita – schopnost vstát z postele a ulehnout do ní, usedání, chůze
 2. Orientace – schopnost orientovat se pomocí zraku a sluchu
 3. Komunikace – schopnost dorozumět se pomocí řeči a písmem
 4. Stravování – schopnost se najíst a napít, dodržovat dietní režim
 5. Oblékání a obouvání – schopnost vybrat si vhodné oblečení a obuv, a samostatně se obléknout a svléknout
 6. Tělesná hygiena – schopnost vykonávat základní osobní hygienu jako mytí rukou, sprchování, čištění zubů, česání a další
 7. Výkon fyziologické potřeby – schopnost samostatně si dojít na toaletu, vyprázdnit se a provést očistu
 8. Péče o zdraví – schopnost dodržování předepsaného léčebného režimu (braní léků, měření tlaku, píchání inzulínu)
 9. Osobní aktivity – schopnost vykonávat osobní aktivity dle věku osoby (hrát si s dětmi, scházet se s přáteli)
 10. Péče o domácnost (u osob starších 18 let) – schopnost nakoupit si jídlo a základní domácí potřeby, nakládat s penězi, nosit nákup a další
Příspěvek na péči o osobu blízkou (bezmocnost/nemohoucnost) pro rok 2020: až 15.200,– Kč měsíčně

Příspěvek na péči o osobu blízkou (bezmocnost/nemohoucnost) pro rok 2020: až 15.200,– Kč měsíčně

Co přesně jednotlivé kategorie znamenají, uvádí vyhláška č. 505/2006 Sb. Například životní potřeba oblékání a obouvání je blíže popsána jako: „schopnost vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.“ Zda daný člověk tuto životní potřebu zvládá, posuzuje příslušný pracovník Úřadu práce (viz níže).

Výše příspěvku na péči v roce 2020

Výši příspěvku na péči za daný kalendářní měsíc se pohybuje v rozmezí 800,– až 12.000,– Kč v závislosti na věku osoby a stupně její závislosti. Konkrétní částky pro každou skupinu jsou uvedeny v tabulce výše. Příspěvek je vyplácen měsíčně přímo v kalendářním měsíci, za který náleží. Vyplácí ho krajská pobočka Úřadu práce.

Podle počtu životních potřeb, u nichž daný člověk potřebuje pomoc, jsou definovány 4 stupně závislosti:

stupeň závislostidítě do 18 letosoba starší 18 let
Počet životních potřebVýše příspěvkuPočet životních potřebVýše příspěvku
I.  lehká33.300,– Kč3 až 4800,– Kč
II. středně těžká4 až 56.600,– Kč5 až 64.400,– Kč
III. těžká6 až 79.900,– Kč7 až 88.800,– Kč
IV. úplná8 až 1013.200,– Kč9 až 1013.200,– Kč

Výše příspěvku může být navíc ještě zvýšena o 2.000,– Kč měsíčně pokud oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované mají nízký příjem nebo pokud se jedná o nezaopatřené dítě od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni (viz. níže).

Na co může být příspěvek na péči použit

Příspěvek může být použit na pomoc, kterou poskytne osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Podmínky pro přiznání příspěvku na péči

Splněny musí být současně tyto dvě podmínky:

 1. osoba musí být starší než jeden rok,
 2. daný člověk není v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopen zvládat minimálně tři základní životní potřeby.

Jak podat žádost a příspěvek na péči získat

Pro získání příspěvku postupujte následovně:

  1. Podejte žádost o příspěvek na péči na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy.
  2. Sociální pracovník z příslušného Úřadu práce Vaši žádost posoudí tak, že provede sociální šetření – bude zjišťovat, jak moc samostatný je žadatel ve svém přirozeném prostředí.
  3. Krajská pobočka Úřadu práce požádá příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení toho, zda, a pokud ano, do které kategorie ze stupňů závislosti žadatel spadá.

Okresní správa sociálního zabezpečení bude při tomto posouzení vycházet:

  • ze zdravotního stavu žadatele, a to na základě nálezu vydaného poskytovatelem zdravotních služeb,
  • z výsledku provedeného sociálního šetření,
  • ze zjištění potřeb osoby, případně z výsledků funkčních vyšetření,
  • z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Krajská pobočka Úřadu práce pak na základě tohoto stanoviska rozhodne o tom, zda se žadateli příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti rozhodnutí se můžete odvolat – odvolání se podá k úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jak přiznaný příspěvek na péči zvýšit?

Příspěvek může být zvýšen o 2.000,– Kč měsíčně, pokud:

1. Oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované mají nízký příjem – tento případ se vztahuje na:

 • nezaopatřené dítě do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči

Výjimkou je:

 • dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
 • dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 • dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.
 • rodiče, který pobírá tento příspěvek a který zároveň pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima pro tyto osoby.

2. Se jedná o nezaopatřené dítě od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni.

Výjimkou je:

 • dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
 • dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 • dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.
 • Žadatel je povinen podrobit se sociálnímu šetření (viz výše),
 • žadatel a ten, kdo příspěvek pobírá, je povinen oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů všechny změny ovlivňující nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči,
 • ten, komu je příspěvek přiznán, je povinen na vyžádání krajské pobočky Úřadu práce prokázat využití příspěvku k zajištění pomoci, a to například dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o příspěvku na péči

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony a vyhlášky týkající se příspěvku na péči

Diskuze k příspěvku má už 170 komentářů

 1. blanka durdakova Odpovědět

  dobrý den,mužu zažadat o prispevek na peci o osobu blízkou i když jsem zaměstnaná,prý bych musela ukončit pracovní poměr.Co je na tom pravdy,děkuji.

 2. Renáta Englická Odpovědět

  Dobrý den,76letá maminka se stará o 80 letého tatínka po mrtvici a s alzheimerovou nemocí.Tatínek má4stupeň bezmocnosti. Teď prodělal další mrtvici a maminka už sama nezvládá péči o něj a chce abych odešla z práce a pečovala o něj. Jak to ale vyřešit když mě v zaměstnání trvají na 2měsíční výpovědní lhůtě? A co by nastalo kdyby byl někdy tatínek v nemocnici celý měsíc a já neměla tudíž nárok na žádné peníze za opatrování? Moc děkuji za odpověď.

 3. Wojcik Roman Odpovědět

  Jsem v 3 stupňů invalidity stara se omnie manželka ma nárok na přyspievek.

 4. Svetlana Odpovědět

  Dobry den, chci se zeptat od1.6..2019 se staram o manzela .Potvrzeni me urad dal pojistovna me bude platit zdravotni pojisteni a socialni plati stat musim to nahlasit nebo to zame udela urad.A musi se to nahlasit na duchodovem nebo ne . Moc dekuji za odpoved.

 5. Iva Odpovědět

  Dobrý den, nemáte někdo nějaký odkaz na rozpis denní péče? Otec 7 let pečoval o svou matku a ČSSZ mu tuto dobu nezapočítala. Potřebuji nějaký vzor, podle kterého bych to napsala.
  Děkuji

 6. Štefan Žákovič Odpovědět

  maminka manželky si minulí rok zlomila kičelní krček, a tento rok krček ramenního kloubu bez pomoci nechodí ,nejí a vše zaopatřujeme mi.Zajímalo by mě jestly máme na něco nárok,třeba podle toho zákona z minulého roku .Oba chodíme do práce a nedá se to stíhat.děkuji za info.

 7. Marie Odpovědět

  Dobrý den manžel měl veliký úraz, zlomenou pánev, bude ležet asi půl roku. Mám v této fázi nárok na PNP když s ním budu doma. Nemůže vstát ani si nic kolem sebe neudělá. Dekuji

 8. Hana Mayer Odpovědět

  staram se o maminku ktera ma aizhmrovu chorobu mamince je 82 let nyni udelili opatrovnika ale staram se o ni ja kdo ma narok na prispevek na peci a kdo si o neho muze zazadat

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *