Příspěvek na péči o osobu blízkou, v běžné řeči také nazývaný starším pojmem příspěvek na bezmocnost či nemohoucnost, je pravidelná opakující se dávka sociální služby určená lidem, kteří potřebují v běžném životě pomoc jiné osoby. Je určen na úhradu za pomoc, kterou poskytne rodinný příslušník, osoba blízká, jiná osoba nebo poskytovatel sociálních služeb.

Příspěvek na péči je určen těm lidem, kteří se v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neobejdou bez pomoci jiné osoby. Jedná se tedy o lidi, kteří potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb – zákon přesně definuje, o jaké potřeby jde, podle jejich rozsahu je pak odstupňována výše příspěvku na péči.

Okruh základních životních potřeb (někdy také nazýván jako stupně bezmocnosti) je přesně vymezen takto:

 1. Mobilita – schopnost vstát z postele a ulehnout do ní, usedání, chůze
 2. Orientace – schopnost orientovat se pomocí zraku a sluchu
 3. Komunikace – schopnost dorozumět se pomocí řeči a písmem
 4. Stravování – schopnost se najíst a napít, dodržovat dietní režim
 5. Oblékání a obouvání – schopnost vybrat si vhodné oblečení a obuv, a samostatně se obléknout a svléknout
 6. Tělesná hygiena – schopnost vykonávat základní osobní hygienu jako mytí rukou, sprchování, čištění zubů, česání a další
 7. Výkon fyziologické potřeby – schopnost samostatně si dojít na toaletu, vyprázdnit se a provést očistu
 8. Péče o zdraví – schopnost dodržování předepsaného léčebného režimu (braní léků, měření tlaku, píchání inzulínu)
 9. Osobní aktivity – schopnost vykonávat osobní aktivity dle věku osoby (hrát si s dětmi, scházet se s přáteli)
 10. Péče o domácnost (u osob starších 18 let) – schopnost nakoupit si jídlo a základní domácí potřeby, nakládat s penězi, nosit nákup a další
Příspěvek na péči o osobu blízkou (bezmocnost/nemohoucnost) pro rok 2017: až 15.200,– Kč měsíčně

Příspěvek na péči o osobu blízkou (bezmocnost/nemohoucnost) pro rok 2017: až 15.200,– Kč měsíčně

Co přesně jednotlivé kategorie znamenají, uvádí vyhláška č. 505/2006 Sb. Například životní potřeba oblékání a obouvání je blíže popsána jako: „schopnost vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.“ Zda daný člověk tuto životní potřebu zvládá, posuzuje příslušný pracovník Úřadu práce (viz níže).

Výše příspěvku na péči v roce 2017

Výši příspěvku na péči za daný kalendářní měsíc se pohybuje v rozmezí 800,– až 12.000,– Kč v závislosti na věku osoby a stupně její závislosti. Konkrétní částky pro každou skupinu jsou uvedeny v tabulce výše. Příspěvek je vyplácen měsíčně přímo v kalendářním měsíci, za který náleží. Vyplácí ho krajská pobočka Úřadu práce.

Podle počtu životních potřeb, u nichž daný člověk potřebuje pomoc, jsou definovány 4 stupně závislosti:

stupeň závislostidítě do 18 letosoba starší 18 let
Počet životních potřebVýše příspěvkuPočet životních potřebVýše příspěvku
I.  lehká33.300,– Kč3 až 4800,– Kč
II. středně těžká4 až 56.600,– Kč5 až 64.400,– Kč
III. těžká6 až 79.900,– Kč7 až 88.800,– Kč
IV. úplná8 až 1013.200,– Kč9 až 1013.200,– Kč

Výše příspěvku může být navíc ještě zvýšena o 2.000,– Kč měsíčně pokud oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované mají nízký příjem nebo pokud se jedná o nezaopatřené dítě od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni (viz. níže).

Na co může být příspěvek na péči použit

Příspěvek může být použit na pomoc, kterou poskytne osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Podmínky pro přiznání příspěvku na péči

Splněny musí být současně tyto dvě podmínky:

 1. osoba musí být starší než jeden rok,
 2. daný člověk není v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopen zvládat minimálně tři základní životní potřeby.

Jak podat žádost a příspěvek na péči získat

Pro získání příspěvku postupujte následovně:

  1. Podejte žádost o příspěvek na péči na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy.
  2. Sociální pracovník z příslušného Úřadu práce Vaši žádost posoudí tak, že provede sociální šetření – bude zjišťovat, jak moc samostatný je žadatel ve svém přirozeném prostředí.
  3. Krajská pobočka Úřadu práce požádá příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení toho, zda, a pokud ano, do které kategorie ze stupňů závislosti žadatel spadá.

Okresní správa sociálního zabezpečení bude při tomto posouzení vycházet:

  • ze zdravotního stavu žadatele, a to na základě nálezu vydaného poskytovatelem zdravotních služeb,
  • z výsledku provedeného sociálního šetření,
  • ze zjištění potřeb osoby, případně z výsledků funkčních vyšetření,
  • z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Krajská pobočka Úřadu práce pak na základě tohoto stanoviska rozhodne o tom, zda se žadateli příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti rozhodnutí se můžete odvolat – odvolání se podá k úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jak přiznaný příspěvek na péči zvýšit?

Příspěvek může být zvýšen o 2.000,– Kč měsíčně, pokud:

1. Oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované mají nízký příjem – tento případ se vztahuje na:

 • nezaopatřené dítě do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči

Výjimkou je:

 • dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
 • dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 • dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.
 • rodiče, který pobírá tento příspěvek a který zároveň pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima pro tyto osoby.

2. Se jedná o nezaopatřené dítě od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni.

Výjimkou je:

 • dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
 • dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 • dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.
 • Žadatel je povinen podrobit se sociálnímu šetření (viz výše),
 • žadatel a ten, kdo příspěvek pobírá, je povinen oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů všechny změny ovlivňující nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči,
 • ten, komu je příspěvek přiznán, je povinen na vyžádání krajské pobočky Úřadu práce prokázat využití příspěvku k zajištění pomoci, a to například dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o příspěvku na péči

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony a vyhlášky týkající se příspěvku na péči

Diskuze k příspěvku má už 126 komentářů

 1. Marky Odpovědět

  Dobrý den. Maminka ma za sebou dvě mrtvice,pravá strana špatná,levá lepší. Bolesti ruky,brnění. Časté motani hlavy,i při leknutí. Znecitlivele chodidlo na pravé noze,chůze nejistá. Šedý zakal n a pravé oko nevidí,operace se boji,při větším nátlaku úzkosti,plactivost,třes-léčí se na psychiatrii ambulantně.Slabší cukrovka,DNA-nohy často otekle i při dietě,cholesterol.Máme choditko,hůl,vozík-na delší cesty.Jezdime na neurologii. Zvýšení příspěvku na péči nám zamítli z prvního stupně na druhý a to i přes to,že spadá do každého bodu. Je možné že ošetřující lékař tomu nerozumí a vždy nám to díky zprávě,kterou napíše zamitli? Jsme ve špatné finanční situaci. Mamka je na mě fizicky a hlavně taky psychicky závislá.

 2. Josef Matoušek Odpovědět

  čemu se tady divíte,já mám maminku po sedmi mrtvicích,je totálně nemohoucí a dávku 880 kč nám zastavili.starám se o ni se ženou 24 hodin denně a nikdo netuší kolik mě to stojí peněz.

 3. Alena Odpovědět

  zdravím
  jsem ve starobním důchodu a starám se o maminku které byl přiznán 2 stupeň,mám nárok po roce na příspěvek k důchodu .Děkuji

 4. Jana Mollová Odpovědět

  Dobrý den chtěla sem se zeptat 14.11 2017 sem žádala příspěvek na péči na syna..do dnes mi nic nepřišlo..jak dlouho to může trvat

  • Katka Odpovědět

   My jsme žádali 12.6.2017 a teprve teď došel dopis že se stále pokračuje v prošetřování, že sociálky se to vrátilo na ÚP, kde teprve teď stanoví výši dávky.. Takže si chvíli počkáte…

 5. Václav Péro Odpovědět

  Již 13 let jsem invalida třetího stupně, díky doktorům.Zajdu nejvíc 50m.Navic někde na delší dobu nemůžu, protože se musím cefkovat.Umrtvili mi spodek.Takže jen na chvíli a domů.Minuly rok jsem zažádal o příspěvek na auto, který mi byl zamítnuty.Takze jsem si půjčil a koupil starší auto abych mohl aspoň na chvíli někde zajet a zpátky.K doktorovi na kontrolu,pro léky atd.Manzelka je po mrtvici.Jelikož čeká mne STK,to asi neprojdu takže nevím jak potom budu navštěvovat doktory.Na vozíku nevím jak se dostanu k autobusu, navíc vymočit se nemůžu ale pomočit ano.Takže zkusím tento rok znovu požádat o příspěvek.

 6. JANA ŠVŮDROVÁ Odpovědět

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat pobírám příspěvek na péči na postiženou dceru,které je27 let všude se říká ,že se zvyšuje minimální mzda,o kolik se zvedne příspěvek,když celí den pečuji o dceru,která má postižení 3 stupně a já nemohu jít do práce pobírám 8800Kč. doufám že mi odpovíte s pozdravem Jana ŠVŮGROVÁ

 7. Květa Zajíčková Odpovědět

  Dobrý den,

  mamince 85 let a vloni jí byl přiznán příspěvek na péči ve výši 880,- Kč, t.j. stupeň 1. Po odvolání byl potvrzen.
  Zdravotní stav maminky se zhoršil, je zcela závislá na mé a mého muže péči. Žije u nás v domku, skoro nechodí, ven vůbec a má nemocné srdce. Děláme za ni veškeré domácí práce, vaření, praní, úklid, nákupy, pomáháme s hygienou. Vozíme ji k lékařům. Je možné požádat o zvýšení příspěvku?

  Děkuji za radu

  • Leo Odpovědět

   Samozřejmě, dojděte na Úřad práce na konkrétní oddělení a vyplňte žádost.

 8. Světlana Jarova Odpovědět

  Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli můžu požádat ó péči přítel má zlomenou ruku a nezvládne se sám oblíknout a vykoupat můžeme požádat ó péči dokut se mu neuzdravi ruka

 9. Světlana Jarova Odpovědět

  Dobrý den chtěla bych se zeptat přítel má zlomenou ruku a nezvládne se sám oblíknout a vykoupat můžeme požádat ó péči dokut se mu neuzdravil ruka? děkuji předem za odpověď Jarova

 10. Pavel Odpovědět

  Dobrý den manželka onemocněla Alzheimerovou nemocí je ji 57 let a nemoc postupuje hodně rychle invalidní důchod má teprve v řešení ale pomalu nebude moci za chvílí zůstat doma sama já jako manžel mám ještě pět let do důchodu a proto se chci zeptat kdybych s ní musel zůstat doma jestli bych měl nárok na nějaký příspěvek. Pracuji jako OSVČ a moc velký prijem nemám.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *