Příspěvek na péči o osobu blízkou, v běžné řeči také nazývaný starším pojmem příspěvek na bezmocnost či nemohoucnost, je pravidelná opakující se dávka sociální služby určená lidem, kteří potřebují v běžném životě pomoc jiné osoby. Je určen na úhradu za pomoc, kterou poskytne rodinný příslušník, osoba blízká, jiná osoba nebo poskytovatel sociálních služeb.

Příspěvek na péči je určen těm lidem, kteří se v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neobejdou bez pomoci jiné osoby. Jedná se tedy o lidi, kteří potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb – zákon přesně definuje, o jaké potřeby jde, podle jejich rozsahu je pak odstupňována výše příspěvku na péči.

Okruh základních životních potřeb (někdy také nazýván jako stupně bezmocnosti) je přesně vymezen takto:

 1. Mobilita – schopnost vstát z postele a ulehnout do ní, usedání, chůze
 2. Orientace – schopnost orientovat se pomocí zraku a sluchu
 3. Komunikace – schopnost dorozumět se pomocí řeči a písmem
 4. Stravování – schopnost se najíst a napít, dodržovat dietní režim
 5. Oblékání a obouvání – schopnost vybrat si vhodné oblečení a obuv, a samostatně se obléknout a svléknout
 6. Tělesná hygiena – schopnost vykonávat základní osobní hygienu jako mytí rukou, sprchování, čištění zubů, česání a další
 7. Výkon fyziologické potřeby – schopnost samostatně si dojít na toaletu, vyprázdnit se a provést očistu
 8. Péče o zdraví – schopnost dodržování předepsaného léčebného režimu (braní léků, měření tlaku, píchání inzulínu)
 9. Osobní aktivity – schopnost vykonávat osobní aktivity dle věku osoby (hrát si s dětmi, scházet se s přáteli)
 10. Péče o domácnost (u osob starších 18 let) – schopnost nakoupit si jídlo a základní domácí potřeby, nakládat s penězi, nosit nákup a další
Příspěvek na péči o osobu blízkou (bezmocnost/nemohoucnost) pro rok 2017: až 15.200,– Kč měsíčně

Příspěvek na péči o osobu blízkou (bezmocnost/nemohoucnost) pro rok 2017: až 15.200,– Kč měsíčně

Co přesně jednotlivé kategorie znamenají, uvádí vyhláška č. 505/2006 Sb. Například životní potřeba oblékání a obouvání je blíže popsána jako: „schopnost vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.“ Zda daný člověk tuto životní potřebu zvládá, posuzuje příslušný pracovník Úřadu práce (viz níže).

Výše příspěvku na péči v roce 2017

Výši příspěvku na péči za daný kalendářní měsíc se pohybuje v rozmezí 800,– až 12.000,– Kč v závislosti na věku osoby a stupně její závislosti. Konkrétní částky pro každou skupinu jsou uvedeny v tabulce výše. Příspěvek je vyplácen měsíčně přímo v kalendářním měsíci, za který náleží. Vyplácí ho krajská pobočka Úřadu práce.

Podle počtu životních potřeb, u nichž daný člověk potřebuje pomoc, jsou definovány 4 stupně závislosti:

stupeň závislostidítě do 18 letosoba starší 18 let
Počet životních potřebVýše příspěvkuPočet životních potřebVýše příspěvku
I.  lehká33.300,– Kč3 až 4800,– Kč
II. středně těžká4 až 56.600,– Kč5 až 64.400,– Kč
III. těžká6 až 79.900,– Kč7 až 88.800,– Kč
IV. úplná8 až 1013.200,– Kč9 až 1013.200,– Kč

Výše příspěvku může být navíc ještě zvýšena o 2.000,– Kč měsíčně pokud oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované mají nízký příjem nebo pokud se jedná o nezaopatřené dítě od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni (viz. níže).

Na co může být příspěvek na péči použit

Příspěvek může být použit na pomoc, kterou poskytne osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Podmínky pro přiznání příspěvku na péči

Splněny musí být současně tyto dvě podmínky:

 1. osoba musí být starší než jeden rok,
 2. daný člověk není v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopen zvládat minimálně tři základní životní potřeby.

Jak podat žádost a příspěvek na péči získat

Pro získání příspěvku postupujte následovně:

  1. Podejte žádost o příspěvek na péči na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy.
  2. Sociální pracovník z příslušného Úřadu práce Vaši žádost posoudí tak, že provede sociální šetření – bude zjišťovat, jak moc samostatný je žadatel ve svém přirozeném prostředí.
  3. Krajská pobočka Úřadu práce požádá příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení toho, zda, a pokud ano, do které kategorie ze stupňů závislosti žadatel spadá.

Okresní správa sociálního zabezpečení bude při tomto posouzení vycházet:

  • ze zdravotního stavu žadatele, a to na základě nálezu vydaného poskytovatelem zdravotních služeb,
  • z výsledku provedeného sociálního šetření,
  • ze zjištění potřeb osoby, případně z výsledků funkčních vyšetření,
  • z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Krajská pobočka Úřadu práce pak na základě tohoto stanoviska rozhodne o tom, zda se žadateli příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti rozhodnutí se můžete odvolat – odvolání se podá k úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jak přiznaný příspěvek na péči zvýšit?

Příspěvek může být zvýšen o 2.000,– Kč měsíčně, pokud:

1. Oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované mají nízký příjem – tento případ se vztahuje na:

 • nezaopatřené dítě do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči

Výjimkou je:

 • dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
 • dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 • dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.
 • rodiče, který pobírá tento příspěvek a který zároveň pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima pro tyto osoby.

2. Se jedná o nezaopatřené dítě od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni.

Výjimkou je:

 • dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
 • dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 • dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.
 • Žadatel je povinen podrobit se sociálnímu šetření (viz výše),
 • žadatel a ten, kdo příspěvek pobírá, je povinen oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů všechny změny ovlivňující nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči,
 • ten, komu je příspěvek přiznán, je povinen na vyžádání krajské pobočky Úřadu práce prokázat využití příspěvku k zajištění pomoci, a to například dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o příspěvku na péči

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony a vyhlášky týkající se příspěvku na péči

Diskuze k příspěvku má už 126 komentářů

 1. mína Odpovědět

  dobrý den mám u sebe mou maminku 1940 chodící o holi po dvou mrtvicích nedoslýchá má naslouchátko sama si krom dojití na toaletu neudělá nic a tak mou morální povinnosti a hlavně k vuli tomu že ji mám ráda se starám já příznaná dávka činí 800 kč prosím o radu co dělat aby se dávka zvíšila Denní koupání kvuli uniku moci stojí docela dost kosmetika pro alergika je sice dostupná leč velmi drahá děkuji Mína

 2. DARA Odpovědět

  Dobrý den. Pečuji o maminku třetí rok , kdy jí byl přiznán příspěvek 2.stupeň závislosti. Šla jsem proto i dříve do důchodu. Její stav se od nového roku hodně zhoršil, jediné , že slyší , vidí, a když jí nachystám jídlo , nají se a napije , ale jinak všechno dělám já. 24 h denně. O příspěvek zažádal švagr a peníze chodí sestře na účet. Já z těch peněz dostávám 3000 a to poslední rok , dříve jsem dostávala tak 1200 a to když jsem vytřela podlahy , stovka , vyprání prádla stovka atd. Mimo jiné dostává maminka peníze i na mobilitu . Po doktorech s ní většinou jezdím já někdy jede švagr nebo špatně chodí a dostat jí do auta je čím dál tím větší problém.. Když jsem se ozvala , tak jsem byla ta nejhorší , divná a nevím co ještě. Oni se na péči podílejí tak , že jí nachystají léky do krabiček. Já čím víc pro maminku dělám tím míň znamenám . Je to zničující situace a nevím jestli má cenu žádat o zvýšení , když peníze by stejně asi nedostala. Můj osobní život je 0.

   • DARA Odpovědět

    Děkuji za odpověď. Vyřídit s rodinou jsem se pokoušela už mnohokrát a dopadlo to tak , že jsme rozhádaní a nebavíme se , natož aby jsme se navštěvovali. Vím , že jsem teď za blbce , ale není to tak jednoduché , nebo starý nemocný člověk , jako je třeba moje maminka se dá snadno zmanipulovat a ten koho nevidí každý den , je prostě vzácnější a nechá si namluvit cokoliv a udělala by pro ně cokoliv, zvlášť,když si před ní hrají na velké křesťany!Co řeknou oni to je svaté!Navíc nějaké hádky a dohadování mamince na zdraví nepřidají , tak to raději nechám plavat , snad to nějak vydržím a přežiju.

    • JB Odpovědět

     Uvědomujete si, že ten zmanipulovaný člověk jste především vy sama? Současný stav vznikl dohodou, kterou akceptujete, jinak byste v té situaci nebyla. Ano, je to těžké, ale vztahy je nutné narovnat.

     Jako praktická rada mě napadá např. odjet na dovolenou (ne nutně letecky k moři, ale např. několikadenní návštěva známých, lázně, apod.). Načerpáte novou sílu, která následně velmi prospěje i mamince. Rodina mezitím zjistí, co starost o maminku obnáší a bude vás více respektovat.

     Druhá možnost je nechat to plavat a počkat si, až vás na dovolenou pošle vaše tělo. Třeba vám pak na JIPce nebo na psychiatrii dojde, že člověk se musí nejprve postarat sám o sebe, aby se mohl starat o druhé.

     Přeji hodně síly.

    • MB Odpovědět

     Dejte podnět na ÚP, domluvte se (klidně mailem) s člověkem, který má maminku na starosti. K nám chodí jednou za rok paní na opakované šetření a i když dávku pobírá někdo jiný, tak se ptá jestli ji dostává ten kdo má atd. Oficiální žadatel o dávku je maminka, takže ve spolupráci s ní změňte toho, kdo je uveden jako osoba pečující a zároveň změňte způsob zasílání dávky. Požádejte o zvýšení co nejdřív, i když zhodnocení bude trvat, vyplatí vám případné zvýšené zpětně. S příbuznými doporučuji sepsat dohodu o úhradě jednotlivých úkonů – pravdopodobně se s nimi nedomluvíte nikdy. Pro maminku méně neznamenáte, jen pravděpodobně nedokáže dát najevo vděk (jako naše babička) ale ve slabé chvilce dá city a vděk najevo.

 3. Katka Odpovědět

  Dobrý den, mám na vás otázku. Mohli byste mi poradit mám 45 let, rok a pul mám duchod inval. 1 . stupně. Chtěla jsem se informovat jestli bych si mohla vyřídit ZTP jen na parkování vozu. u nás je velmi špatné parkování. Děkuji

 4. Maria Kišantalova Odpovědět

  Múžem žádať o příspěvek, když o mne pečuje manžel ..důchodce?

 5. Zuzi Odpovědět

  Zdravím,mám známého jak se všude chlubí jak vyzrál na sociálku při posuzování bezmocnosti,při svém plném invalidním důchodu normálně nakupuje,venčí psy,chodí po hospodách a nahrál,že ho přítelkyně musí doprovázet na záchod,je to výsměch,těm co to skutečně potřebujou,je to nějak kontrolovatelné????

  • m Odpovědět

   Na férovku bych ho udala. Je to hnus, ale být takový vyčůraný dobytek ještě větší. U nás je člověk v 1. stupni bezmocnosti kontaktní osobou pro vyprošťování z výtahu, to by bylo taky legrační, kdyby k něčemu takovému došlo

 6. Lenka Odpovědět

  Dobry den. Prosim pekne ,mam prosbicku kterou bych chtela trochu upresnit. Ma svagrova si vyridila prispevek na svou matku t.j moje tchyne s tim ze nemuze chodit ma 84 let a ze se tedy o ni bude starat. Prispevek ji byl schvalen ale ona jen bere penize ale stara se ma dcera. Mo manzelove smrti zustala tchyne v r.d. sama naces jako dedicky zustaly me dve dcery. Ponevac jeste nebylo dedicke rizeni dcera bydlela ve meste z baraku se zacaly ztracet vecne veci ktere meli dost velkou hodnotu Svagrova misto aby se radne starala o svou matku chodila na barak a brala veci ktere prodavaji. Dcera se musela tedy do domu nastehovat ponevac nez by bylo ded. rizeni zustala by tam uz jen tchyne v roztrhanych teplacich. Svagrova tim ze tam je dcera spoleha na to ze ji nakoupi pomuze co potrebuje a svagrova tam dojde jen na kavu a posbirat veci co se ji hodi, tydne si delaji party alkohol se tam pije jak voda udi se pece se holduje se oslavam narozenin v drahych restauracich a mne to uz dopaluje. Pokud bere svagrova na tchyni penize neni tomu tak ze by mela mit matku u sebe??? co kdyby se ji neco stalo vecer to se ma starat moje dcera?? tchyne nechala svuj duchod disponovat mladsimu sinovi tak ze on vi ze ona moc neji tak ji necha jen na inkaso a to je vse zbytek jde na jeho ucet. da se zaslat diskretne nejaka kontrola aby se zistilo jak se ona pani Pohludkova stara o svou matku?? chodim ke stejne obvod. lekarce a ta mi rikala ze se nemohla dozvonit na ni, ponevac nemuze chodit a ze schodu nesejde a ani se tedy k ni nedostala aby ji udelala kontrolu. jak to prosim tedy je. mne jako matce se to nelibi ponevac me dcery nemaji s tchyni nic spolecneho a jeji decka maji kazdy rodinny dum a dokonce svagrova ma cele patro volne . prosim lze se nejak zamerit na tohle??? Jedna se o Pohludkovou Irenu Formanska 1314/25 Havirov mesto 73601. dekuji predem za kladnou odpoved

  • Nejvyšší Odpovědět

   Chcete někoho udat diskrétně a napíšete se celé rodinné vazby se jménem a adresou dotyčné. To a váš pravopis jsou chudák logika

 7. Kristina Odpovědět

  Dobrý den,

  synovi (27 měsíců) nedávno zjistili astma a alergie, které jsou důvodem toho, že je neustále nemocný. Od začátku roku snad po páté marodí. Jednou jsme s ním museli i na pohotovost, kde mu pomáhali se rozdýchat. Syn tedy začal chodit do jesliček a já jsem ale nastoupila do práce, kde jsem neustále nepřítomna, protože pečuji při nemoci o syna. Zaměstnavateli se to samozřejmě nelíbí a já teď řeším co dál. Chtěla bych se zeptat, zda mám nějakou šanci příspěvek na péči získat?

  Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den,

  K.B.

 8. Andrea Mazáková Odpovědět

  Dobry den, existuji prispevky pro seniory nad 85 let na rekonstrukci koupelny? A co prispevky tykajici se zmeny vytapeni? Dekuji

 9. Jitka Samková Odpovědět

  Mám přiznaný přísp.na péči 3.stupně z dúvodu Roztroušené sklerózy. Posuzovali mě před x-měsíci, od té doby jsem měla další ataku a múj zdrav.stav se výrazně zhoršil. S tím souvisí i větší závislost na pomoci a asistenci. Ráda bych požádala o zvýšení přísp., ale ne o vyšší stupeň, pouze o 1500-2000kč k třetímu stupni, který mám. Peníze, které na péči celou dobu dostávám, mi teď už nestačí. Nemám podporu z ÚP, kvúli uznání plné invalidity a inv.dúchod také ještě nemám. Žiji ze soc.dávek na bydlení a živobytí, měsíčně celkem 6910,- kč. Jak postupovat..? Kde najdu formulář Žádosti o zvýšení..? Děkuji.

 10. Daniela Odpovědět

  Dobrý den, mám 3 stupeň postižení beru dávku kterou mám brát. Teď se ale můj zdravotní stav zlepšil natolik, že ji nepotřebuji. Jak mám postupovat?

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *