Příspěvek na zvláštní pomůcku představuje dávku určenou lidem s těžkým zdravotním postižením. Smyslem tohoto příspěvku je pomoci těmto lidem financovat pomůcky, které jim pomohou v každodenním životě – např. vodicího psa, speciální úpravu auta, úpravu bytu, schodovou plošinu a další.

Jedná se o pomůcky, které těmto lidem umožní sebeobsluhu, nebo které tito lidé potřebují kvůli práci, studiu, získávání informací, vzdělávání nebo styku s okolím. V běžné řeči se můžeme setkat i s označením příspěvek na auto, které se vztahuje jen k jednomu typu pomůcky.

Komu je příspěvek určen?

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen člověku, který má:

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
 • těžké sluchové postižení anebo
 • těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
Příspěvek na zvláštní pomůcku pro rok 2017: až 400.000,– Kč

Příspěvek na zvláštní pomůcku pro rok 2017: až 400.000,– Kč

Důležité je, že se musí jednat o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – tedy stav, který podle poznatků současné vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

Pokud je zvláštní pomůckou auto nebo speciální zádržní systém, má na něj nárok člověk s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardací charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku

Maximální výše tohoto příspěvku činí 350.000,– Kč; 400.000,– Kč v případě příspěvku na pořízení schodišťové plošiny, přičemž součet vyplacených příspěvků nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800.000,– Kč, resp. 850.000,– Kč v případě pořízení schodišťové plošiny.

Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky nižší než 24.000,– Kč se poskytne jen tomu, kdo má příjem nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo společně posuzovaných osob. Spoluúčast žadatele je ve výši 10 % z ceny pomůcky, nejméně však 1.000,– Kč. Pokud nastane případ, že daný člověk žádá o příspěvek na několik pomůcek najednou v celkové výši nepřevyšující 24.000,– Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i pokud je jeho příjem vyšší než 8násobek životního minima.

U pomůcky dražší než 24.000,– Kč je spoluúčast žadatele 10 % z ceny pomůcky, pokud ale daný člověk nemá dostatek peněz na zaplacení spoluúčasti, může Úřad práce jeho situaci posoudit a spoluúčast snížit na minimálně 1.000,– Kč.

Výše příspěvku na auto se stanoví případ od případu, podle toho, jak často se dotyčný člověk přepravuje, z jakého důvodu, jaký má příjem a jaké jsou jeho celkové sociální a majetkové poměry. Maximální výše příspěvku je v tomto případě 200.000,– Kč. V případě aut se doporučuje sjednat příslušnou pojistnou ochranu, protože v případě odcizení vozidla vzniká pohledávka k Úřadu práce.

Na co lze příspěvek využít (co je považováno jako zvláštní pomůcka)

Příspěvek lze použít pouze na některou ze seznamu druhů a typů zvláštních pomůcek, obsažených v příloze vyhlášky 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že ji krajská pobočka Úřadu práce považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Mezi věci, přístroje, činnosti a úpravy, které jsou považovány za zvláštní pomůcky patří například následující:

 • Úpravy automobilu – ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku
 • Stavební práce – stavební práce spojené s uzpůsobením bytu, koupelny nebo WC, za účelem jeho používání postiženou osobou
 • Pomůcky usnadňující pohyb – automobil, nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez, schodišťová plošina, schodišťová sedačka, stropní zvedací systém
 • Pomůcky pro zrakově postižené – digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem, vodicí pes, DYMO kleště,  indikátor barev, braillský displej, diktafon, digitální zvětšovací lupa
 • Pomůcky pro sluchově postižené – signalizace domovního zvonku, signalizace pláče dítěte, individuální indukční smyčka, elektronická komunikační pomůcka, telefonní zesilovač

Podmínky pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku vzniká tomu, kdo má na území České republiky své bydliště – tedy například se zde dlouhodobě zdržuje, pracuje zde, žije zde s rodinou, jeho děti zde plní povinnou školní docházku nebo studují, a zároveň:

 • má na území České republiky trvalý pobyt,
 • má udělen azyl nebo doplňkovou ochranu,
 • je cizincem bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva Evropská sociální charta,
 • je občanem členského státu Evropské unie a je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, pokud mu nevyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie,
 • je rodinným příslušníkem občana členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, pokud mu nevyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie,
 • je cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu jako tzv. dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství na území jiného členského státu EU a kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.

Kdo má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok?

Okruh zdravotních postižení, která odůvodňují přiznání tohoto příspěvku, je uveden v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Podmínky přiznání příspěvku jsou dále zpřesněny takto:

 • věk nad 3 roky (u motorového vozidla, úpravy bytu), nad 15 let (u vodicího psa), nad 1 rok (všechny ostatní pomůcky),
 • zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo je potřebná k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím,
 • daný člověk může zvláštní pomůcku využívat,
 • zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou, anebo dále není zdravotním prostředkem, který nebyl danému člověku uhrazen z důvodu zdravotní indikace,
 • v případě auta je také podmínkou, že se daný člověk v kalendářním měsíci dopravuje a je schopen auto řídit, nebo jím být převážen.

 

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o příspěvku na zvláštní pomůcku

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony a vyhlášky týkající se příspěvku na zvláštní pomůcku

Diskuze k příspěvku má už 56 komentářů

 1. Jana Odpovědět

  Dobrý den, máme babičku na invalidním vozíku.. Váží cca 110kg a chtěli by jsme ji vyřídit příspěvek na koupelnu a pokud možno i na auto.. Na úřadě nám řekli, že pokud babička nemá amputované nohy nad kolenem tak nemáme šanci.Babičce je 76let pohybově je na tom fakt hrozně a váha nám teda moc nepomáhá!!Chtěla jsem se jen zeptat na co vlastně máme nárok?? Šlo by i vyřídit příspěvek na dospělé pleny?? Děkuji a přeji hezký den Jana Zoń

 2. Lubomíra Ježková Odpovědět

  Dobrý den, pečujeme o syna se středně těžkým mentalnim postiženim na horní hranici. Syn navštěvuje speciálnì školu. Není schopen jezdit ani chodit sam do školy a je nutné ho vozit a doprovázet každý den do školy i ze školy. Chci se zeptat, zda bychom měli nárok na přispevěk na auto. Denně dojíždíme 10 km. Děkujeme za odpověď Ježkovi

 3. Stefan Odpovědět

  Dobry den,jsem po amputaci nohy nad kolenem,operace proběhla v zaři,ted jsem na nemocenske. Chtěl bych vědet kdy mužu požadat o přispěvek na auto.Až po nemocensky nebo ješte dřive.Děkuji..

 4. Jitka Odpovědět

  Dobrý den,
  otec má průkazku ZTP 3 stupně, je skoro nepohyblivý a ujde s pomocí doma max. na toaletu. Jinak ho mamka vozí na vozíku. Chtěla jsem se zeptat, protože mamka na tom také není zdravotně nejlépe, je možno zažádat o nějaký samo pojízdný vozík, nebo čtyřkolku s ovládáním pro jednu ruku, protože druhá je nepohyblivá, na kterou by otec dostal nějaký příspěvek? Nebo se příspěvky vztahují jen na motorová vozidla? Když tak bych poprosila o info, kde o to zažádat. Děkuji Jitka

 5. jo Odpovědět

  Dobrý den měl prosím dotaz i když asi hloupý 😊 Jsem tělesně postižený a mám průkaz ZTP a rád bych věděl jestli existuje nějáký příspěvek na přestavbu auto na LPG? Předem Vám moc děkuji za Váš čas a vaší odpověd

 6. Dulimová Marie Odpovědět

  Dobrý den,mám RS a problém s chůzí,byla mi nabídnuta kompenzační pomůcka,vyzkoušela jsem ji.Nyní mám nabídku na koupení,mám nárok na příspěvek?D

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *