Příspěvek na zvláštní pomůcku představuje dávku určenou lidem s těžkým zdravotním postižením. Smyslem tohoto příspěvku je pomoci těmto lidem financovat pomůcky, které jim pomohou v každodenním životě – např. vodicího psa, speciální úpravu auta, úpravu bytu, schodovou plošinu a další.

Jedná se o pomůcky, které těmto lidem umožní sebeobsluhu, nebo které tito lidé potřebují kvůli práci, studiu, získávání informací, vzdělávání nebo styku s okolím. V běžné řeči se můžeme setkat i s označením příspěvek na auto, které se vztahuje jen k jednomu typu pomůcky.

Komu je příspěvek určen?

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen člověku, který má:

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
 • těžké sluchové postižení anebo
 • těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
Příspěvek na zvláštní pomůcku pro rok 2017: až 400.000,– Kč

Příspěvek na zvláštní pomůcku pro rok 2017: až 400.000,– Kč

Důležité je, že se musí jednat o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – tedy stav, který podle poznatků současné vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

Pokud je zvláštní pomůckou auto nebo speciální zádržní systém, má na něj nárok člověk s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardací charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku

Maximální výše tohoto příspěvku činí 350.000,– Kč; 400.000,– Kč v případě příspěvku na pořízení schodišťové plošiny, přičemž součet vyplacených příspěvků nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800.000,– Kč, resp. 850.000,– Kč v případě pořízení schodišťové plošiny.

Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky nižší než 24.000,– Kč se poskytne jen tomu, kdo má příjem nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo společně posuzovaných osob. Spoluúčast žadatele je ve výši 10 % z ceny pomůcky, nejméně však 1.000,– Kč. Pokud nastane případ, že daný člověk žádá o příspěvek na několik pomůcek najednou v celkové výši nepřevyšující 24.000,– Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i pokud je jeho příjem vyšší než 8násobek životního minima.

U pomůcky dražší než 24.000,– Kč je spoluúčast žadatele 10 % z ceny pomůcky, pokud ale daný člověk nemá dostatek peněz na zaplacení spoluúčasti, může Úřad práce jeho situaci posoudit a spoluúčast snížit na minimálně 1.000,– Kč.

Výše příspěvku na auto se stanoví případ od případu, podle toho, jak často se dotyčný člověk přepravuje, z jakého důvodu, jaký má příjem a jaké jsou jeho celkové sociální a majetkové poměry. Maximální výše příspěvku je v tomto případě 200.000,– Kč. V případě aut se doporučuje sjednat příslušnou pojistnou ochranu, protože v případě odcizení vozidla vzniká pohledávka k Úřadu práce.

Na co lze příspěvek využít (co je považováno jako zvláštní pomůcka)

Příspěvek lze použít pouze na některou ze seznamu druhů a typů zvláštních pomůcek, obsažených v příloze vyhlášky 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že ji krajská pobočka Úřadu práce považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Mezi věci, přístroje, činnosti a úpravy, které jsou považovány za zvláštní pomůcky patří například následující:

 • Úpravy automobilu – ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku
 • Stavební práce – stavební práce spojené s uzpůsobením bytu, koupelny nebo WC, za účelem jeho používání postiženou osobou
 • Pomůcky usnadňující pohyb – automobil, nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez, schodišťová plošina, schodišťová sedačka, stropní zvedací systém
 • Pomůcky pro zrakově postižené – digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem, vodicí pes, DYMO kleště,  indikátor barev, braillský displej, diktafon, digitální zvětšovací lupa
 • Pomůcky pro sluchově postižené – signalizace domovního zvonku, signalizace pláče dítěte, individuální indukční smyčka, elektronická komunikační pomůcka, telefonní zesilovač

Podmínky pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku vzniká tomu, kdo má na území České republiky své bydliště – tedy například se zde dlouhodobě zdržuje, pracuje zde, žije zde s rodinou, jeho děti zde plní povinnou školní docházku nebo studují, a zároveň:

 • má na území České republiky trvalý pobyt,
 • má udělen azyl nebo doplňkovou ochranu,
 • je cizincem bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva Evropská sociální charta,
 • je občanem členského státu Evropské unie a je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, pokud mu nevyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie,
 • je rodinným příslušníkem občana členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, pokud mu nevyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie,
 • je cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu jako tzv. dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství na území jiného členského státu EU a kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.

Kdo má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok?

Okruh zdravotních postižení, která odůvodňují přiznání tohoto příspěvku, je uveden v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Podmínky přiznání příspěvku jsou dále zpřesněny takto:

 • věk nad 3 roky (u motorového vozidla, úpravy bytu), nad 15 let (u vodicího psa), nad 1 rok (všechny ostatní pomůcky),
 • zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo je potřebná k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím,
 • daný člověk může zvláštní pomůcku využívat,
 • zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou, anebo dále není zdravotním prostředkem, který nebyl danému člověku uhrazen z důvodu zdravotní indikace,
 • v případě auta je také podmínkou, že se daný člověk v kalendářním měsíci dopravuje a je schopen auto řídit, nebo jím být převážen.

 

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o příspěvku na zvláštní pomůcku

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony a vyhlášky týkající se příspěvku na zvláštní pomůcku

Diskuze k příspěvku má už 50 komentářů

 1. Petra Odpovědět

  Dobrý den jak dlouho trvá vyřízení příspěvků na auto? A jak dlouho trvá po schválení příspěveku na auto, než přijdou peníze?Děkuji

 2. Renata Odpovědět

  Dobrý den, bydlím v jednom domě s babičkou (92 let). O babičku se starám 5 let (babička měla velké problémy při chůzi). Pobírám na ni příspěvky na péči 4400 Kč. Babička v říjnu 2016 v noci upadla. Lékař konstatoval LMP. Babička od toho dne leží. Potřebuje péči 24 hodin. Musela jsem zakoupit polohovací lůžko, nastavitelný stolek k posteli, pleny, léky, atd. Zažádala jsem o zvýšení příspěvku na péči. Do dnešního dne (3 měsíce) jsem neobdržela vyjádření ze soc. úřadu. Ošetřující lékař babičky zaslal na soc. úřad své vyjádření v polovině prosince.
  Chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na nějaký příspěvek ohledně zakoupení polohovacího lůžka a pomůcek. A kde se mám zeptat, jak probíhá vyřízení žádosti o zvýšení příspěvku na péči.
  Děkuji za odpověď.

  • Martina M. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den,

   děkujeme za Váš dotaz.

   O průběhu Vaší žádosti se nejlépe informujte v místě podání, tedy na úřadě, kde jste žádost podávala. Měli by vám být schopní vysvětlit, z jakého důvodu trvá tak dlouho. Ohledně příspěvku na zvláštní pomůcku Vám taktéž doporučím návštěvu příslušného Úřadu práce a zjištění možného vzniknutí nároku na příspěvek i podání žádosti. Peníze by vám byly zpětně proplaceny.

  • Martina M. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den,

   děkujeme za Váš dotaz.

   V tomto případě záleží na tom, jak dlouho tatínek je v invalidním důchodu i jakého druhu je jeho handicap. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je. Určitě vám doporučuji zajít na příslušný úřad a žádost si podat. Šanci rozhodně má.

 3. Lenka Odpovědět

  Dobrý den,
  měli jsme auto se státním příspěvkem pro dceru, bohužel jsme měli dopravní nehodu a uato na odpis, paní na úřadě nám řekla, že musíme vrátit poměrnou část příspěvku a pokud chceme můžeme si zkusit zažádat znovu o příspěvek.Dočetla jsem se, že úřad práce může prominout vrácení příspěvku z důvodů zvláštního zřetelw, mně jen zajímá, protože denně dcera, zda je možné v tomto případě požádat o toto prominutí, dcera splňuje podmínky, její stav ani četnost dopravy se nezměnila a potřebujeme koupit i stejné auto vzhledem k jejím potřebám. Jde mi jen o to, že by se to nemuselo složitě řešit.Děkuji Lenka

 4. Lucie Odpovědět

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat zda v případě, že otci (postižení diabetes – amputace pravé nohy, amputace části levé nohy), přiznají příspěvek na auto jestli může v případě potřeby na cestu k lékaři využít i sanitku aniž by musel cokoliv hradit.
  Předem děkuji za informaci

 5. Barbora Odpovědět

  Dobrý den.Mam otce,86 let.Bydli sám,matka vloni zemřela.Bere od státu těch 13200.Jeho pohyb je stále horší a chtěla bych si ho vzít ke mě do bytu,jenze mám jen vanu,kam se on nedostane.Mam nárok na příspěvek na předělání koupelny?

 6. Valošková Jana Odpovědět

  Dobrý den,
  můj otec je velmi těžce pohyblivý. Má přiznán příspěvek na péči ve výši 4OOO,- Kč měsíčně a průkaz ZTP/P, pohybuje se velmi těžce o francouzských holích pouze po bytě, ven potřebuje invalidní vozík. Je mu 72 roků a pro maminku (77 let) je velmi těžké invalidní vozík svést po schodech v panelovém domě. Moc prosím o radu, zda by mohl žádat příspěvek na plošinu a případně, kde žádost o tento příspěvek máme uplatnit. Děkuji Valošková

 7. Patr Odpovědět

  Dobrý den, chci se zeptat, jaky je rozdil mezi zadatelem a opravnenou osobou?

 8. Lucie Smoleňaková Odpovědět

  Dobrý den, mam syna ma LMR při spodní hranici, kdy lékařka říkala, i ve zpravě mame zapsano že se překročí do SMR k tomu mame další diagnózy jako je CVI((oční vada) tudyz se vubec neorijentuje a neni schopen sam kamkoliv dojitnebo dojet, pak jještě ADHD atd…Vozim syna každý den do školy a ze školy, bydlime na vesnici a jina možnost vozit syna nelze, a je to denne 40km mame narok na příspěvek na auto či treba bryle, které syn 2x do roka potřebuje měnit. Moc děkuji za odpověď s pozdrevem Lucie

  • Markéta N. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den paní Lucie,
   děkujeme Vám za dotaz, příspěvek na zvláštní pomůcky se vyplácí bohužel jen osobám s těžkou mentální retardací. Lehká nebo středně těžká MR nárok na příspěvek nezakládá. Píšete o tom, že syn má k LMR ještě další přidané
   diagnózy, myslím, však bohužel, že ještě nespadáte do kategorie, kdy by vám lékařská posudková komise tento příspěvek přiřkla.
   Píšete však, že dojíždíte každý den 40 km do školy, dle mého názoru by jste mohli zažádat o příspěvek na mobilitu.
   http://www.prispevky.cz/zdravotne-postizeni/prispevek-na-mobilitu

 9. Zuzana sendreiova Odpovědět

  Dobrý den syn 5 let nizkofunkcni dětský autismus těžká forma, mikrocefalii a centrální hypotonicky syndrom máme nárok prosím ?

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *