Lidé se zdravotním postižením budou mít lepší podmínky. Senát včera schválit novelu zákona č. 329/ 2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, která mimo jiné zmírňuje podmínky pro získání dávek zdravotně postižených. V platnost by mohla vzejít již na počátku příštího roku.

Příspěvek na zvláštní zdravotní pomůcky

Kdo má na příspěvek nárok?

  • osoba s těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
  • osoba s těžkým sluchovým postižení anebo
  • osoba s těžkým zrakovým postižením

Podmínky pro získání nároku na příspěvek:

  • Osoba musí být starší 3 let v případě žádosti o motorové vozidlo či úprava bytu,
  • Osoba musí být starší 15 let v případě žádosti o vodícího psa
  • Osoba musí být starší 1 roku ve všech dalších případech
  • Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.

Nové podmínky díky novele zákona: 

  • Zdravotně postižení by nově měli mít snažší přístup ke zvláštním pomůckám, které však nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a pomáhají handicapovaným lidem vrátit se do běžného života.
  • V současné době je poskytovám příspěvek na pomůcky dražší než 24 tisíc korun, novela částku upravuje již na 10 tisíc korun. Dotaci je tedy možné získat na jakoukoli speciální zdravotní pomůcku dražší než 10 tisíc korun. 
  • Pod tuto cenovou mez na dotaci dosáhnou v případě, že nebudou mít příjmy vyšší než osminásobek životního minima.

Jak zažádat o příspěvek:

 

Nárok na příspěvek bez zkoumání majetkových poměrů

Národní rada pro osoby se zdravotním postižením se zasloužila o to, že nově nebude posuzováno majetkové a sociální zázemí handicapovaných lidí. Stalo se tak hlavně z důvodu, že tyto speciální pomůcky mají pomoci lidek ke zkvalitnění života, je proto nesmyslné, aby to bylo posuzováno v rámci hmotné nouze. 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *