Program Zelená úsporám spustilo ministerstvo životního prostředí poprvé v roce 2009. Unikátní projekt spravovaný Státním fondem životního prostředí umožňoval získat speciální dotace pro energetické úspory.

Poprvé tak mohli žadatelé učinit 22. dubna 2009, první vlna programu skončila 31. prosince 2012. Posléze následovalo několik obnovení projektu, tentokrát pod názvem „Nová zelená úsporám“.

Dotační program byl obnoven i letos, a to s několika novinkami. Pojďme se tedy podívat, na co všechno můžete od státu získat příspěvek pro rok 2020.

Nová zelená úsporám pro roky 2020 – 2021

Nová zelená úsporám poběží v letech 2020 až 2021 a zaměřuje se na tři základní oblasti, pro které lze využít získané finanční obnosy. Jedná se o následující oblasti:

  • Oblast A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů – dotace na zateplení domu výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • Oblast B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností – dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Oblast C. Efektivní využití zdrojů energie
    • Dotace na výměnu zdrojů tepla
    • Dotace na instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů
    • Dotace na instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Oproti minulým letům zahrnuje Nová zelená úsporám 2020 jednu zásadní novinku, a sice tzv. kontinuální výzvu. V jejím rámci bude možno zažádat si o dotaci po celou dobu průběhu programu, tedy nikoliv jen v omezené době několika měsíců, jako tomu bylo dříve.

Ofiální ukončení příjímání žádostí o příspěvky je 31. prosinec 2021.

Výše finanční dotace a podmínky pro její získání

Výše dotací v jednotlivých kategoriích se liší. Celkem vyčlenilo ministerstvo 27 miliard korun (získaných z prodeje emisních povolenek), které v příštích šesti letech plánuje rozdělit mezi úspěšné žadatele o podporu.

V minulých letech program Zelená úsporám každoročně využily desítky tisíc zájemců a většina z nich dotaci skutečně získala. Pro úspěšné absolvování byrokratických povinností je totiž nutné splnit zákonem stanovené podmínky, které se opět liší podle druhu dotace. Jejich podrobný soupis je uveden v článcích věnovaným kokrétním oblastem.

Kde se dozvědět více

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *