V České republice žije 500 000 dětí v neúplných rodinách. Řada z nich se přitom už od útlého věku potýká s potížemi způsobenými nedostatkem financí. Podle průzkumu Asociace neúplných rodin, která provozuje asistenční program VašeVýživné.cz, je mezi rodiči povinnými platit výživné až 38,5 % těch, kteří z důvodu neplacení výživného dostali svou rodinu do finančních potíží.

Z těchto údajů vyplývá, že velké množství rodičů samoživitelů řeší dnes a denně otázku dlužného výživného. Nyní se tedy podíváme na to, jaké mají v danou chvíli možnosti.

Vždy platí, že aby mohlo být výživné jakýmkoliv způsobem vymáháno, je nutné mít k dispozici pravomocný soudní rozsudek. Pokud tedy zatím žádný takový rozsudek nemáte, je třeba jej nejprve získat. Následně už můžete přistoupit k některému z následujících kroků.

Vymáhání výživného

Jedním z nejspolehlivějších způsobů, jak dlužné výživné získat, je zahájení vymáhání. Zde rozlišujeme dva způsoby – soudní výkon rozhodnutí a exekuční vymáhání výživného.

Soudní výkon rozhodnutí

Jak už název procesu napovídá, v tomto případě se oprávněný rodič (případně zletilé dítě) obrací na soud. Konkrétně se jedná o ten soud, který o výši výživného na dítě rozhodoval.

Aby mohlo být řízení zahájeno, je třeba, aby oprávněný podal návrh na soudní výkon rozhodnutí. Ten by měl obsahovat informace o oprávněném i povinném rodiči, popis povinností, které nejsou plněny, a termín, do kdy by měly být splněny.

Soud může rozhodnout o srážkách ze mzdy a povinnému rodiči pravidelně odebírat část příjmu, která je následně zasílána oprávněnému rodiči či zletilému dítěti. Alternativně je možné postihnout bankovní účet povinného a získat dlužnou částku z něj. Vždy je však možné zvolit pouze jednu z možností.

Zároveň je nutné, aby na existenci finančního zdroje upozornil oprávněný rodič. Je tedy třeba znát zaměstnavatele povinného, případně číslo účtu s dostatkem finančních prostředků.

Pokud tyto informace nezná, lze požádat soud, aby dlužníka vyzval k upřesnění chybějících informací. V praxi však dlužníci reagují jen velmi zřídka a vzniklou prodlevu nejčastěji využijí k opuštění stávajícího zaměstnání.

Právě možnost pouze jednoho způsobu plnění a nutnost informovanosti oprávněného rodiče patří mezi hlavní nevýhody soudního výkonu rozhodnutí. Dále zde existuje značné riziko, že dojde k výpadku v zasílání peněz ve chvíli, kdy rodič například přijde o zaměstnání. Pokud není možné provádět srážky ze mzdy (z důvodu ztráty zaměstnání či neinformovanosti oprávněného rodiče), nelze vykonat ani soudní rozhodnutí.

Exekuční vymáhání výživného

Výživné lze vymáhat nejen soudně, ale také exekučně. V takovém případě dochází ke spolupráci s exekutorem, který na základě návrhu na nařízení exekuce získá soudní pověření k provedení. Návrh na nařízení exekuce podává věřitel a měl by obsahovat označení exekučního titulu (rozsudek o výživném), popis aktuální situace (od kdy povinný neplatí výživné, jaká je výše dluhu…), jméno a sídlo soudního exekutora, který by měl získat pověření k provedení exekuce, i návrh znění samotného pověření.

Exekutor následně postihuje nejen příjmy, ale také bankovní účty, movitý a nemovitý majetek nebo dokonce i řidičské oprávnění, což může dlužníka motivovat k úhradě vzniklých dluhů. Jednotlivé finanční zdroje lze postihnout i současně, čímž se zvyšuje šance na úhradu celé dlužné částky.

Velkou výhodou je samostatnost exekutora při hledání finančních zdrojů. V pravidelných intervalech jsou prováděny lustrace veškerého majetku, které velmi často vedou k objevení existujícího finančního zdroje vhodného k uspokojení pohledávky.

V případě exekučního řízení lze zabavit nejen majetek v místě trvalého bydliště, ale také tam, kde se povinný prokazatelně zdržuje.

Exekuční řízení lze zahájit i ve chvíli, kdy je prováděn soudní výkon rozhodnutí, ale nedochází při něm k úplnému uspokojení pohledávek. Exekuce dále může probíhat i v době, kdy je řádně placeno běžné výživné

Jedinou nevýhodou může být nutnost úhrady nákladů na vedení exekuce a odměny exekutora, která je sice u úspěšného řízení účtována dlužníkovi, v případě neúspěšné exekuce však tyto náklady putují za oprávněným rodičem.

Podobným nepříjemnostem se však snadno vyhnete spoluprací s některým z asistenčních programů, mezi něž patří i výše zmíněné VašeVýživné.cz, které oprávněnému rodiči garantuje nulové náklady i v případě neúspěšného vymáhání výživného.

Podání trestního oznámení

Po čtyřech měsících, během kterým nedošlo ze strany povinného ani k částečné úhradě stanoveného výživného, dochází ke spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy. V takovém případě je vhodné podat trestní oznámení na Policii ČR, a to třeba i opakovaně, tedy vždy, když nebylo výživné uhrazeno další čtyři měsíce, a došlo tak ke spáchání nového trestného činu.

S každým dalším oznámením roste i výše případných trestů, což opět může být pro dlužníka motivace k úhradě svých dluhů. Trestní oznámení lze podat i ve chvíli, kdy bylo zahájeno exekuční řízení. Pokud však již exekuce plní svou funkci a oprávněnému je zasíláno výživné, podání trestního oznámení by bylo v takové chvíli nedůvodné.

Diskuze k příspěvku má už 1 komentářů

  1. Martina Odpovědět

    Dobrý den,

    prosímo radu, jak je to se zálohovaným výživným? Je jisté že bude platit? A v případě že mám příjem 20 000 hrubého budu mít na něj nárok?

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *