Autor: Petr N. | Tým Příspěvky.cz

Více než měsíc od vypuknutí války na Ukrajině se český stát rozhodl podpořit jednotlivce nebo rodiny, kteří ve své domácnosti ubytovávají jednoho či více uprchlíku. Těch je v České republice více než 300 tisíc. Hlavním cílem poskytování příspěvku je alespoň částečně kompenzovat zvýšené náklady rodiny, která poskytuje uprchlíkům dočasný domov. Ode dneška je tak možné žádat o tzv. solidární příspěvek (nebo také příspěvek pro solidární domácnost). Jeho výše je 3.000,– Kč měsíčně za ubytovaného uprchlíka. Maximálně pak 12.000,– Kč měsíčně při ubytování 4 a více ukrajinských uprchlíků. Vláda plánuje příspěvek vyplácet po dobu 6 měsíců a nepodléhá žádnému zdanění. Zajímavostí…

Read More

Jednou z důležitých cest jak aktivně bojovat proti šíření nemoci COVID-19 je dostatečné testování. A to v České republice zatím poměrně selhává. Počet provedených testů za den v posledních dvou týdnech je přibližně 25.000 a to je málo. Jednou z příčin může být i cena testu. Jednodušší antigenní test stojí okolo 400,– Kč. Důkladnější PCR test pak stojí dokonce okolo 1.700,– Kč. Proto se Vláda rozhodla motivovat občany možností absolvovat antigenní test kompletně zdarma. Možnost nechat se otestovat zdarma platí od středy 16. prosince 2021 do 15. ledna 2021. Jak postupovat a jak se zaregistrovat se dozvíte v tomto článku.…

Read More

Kromě povinného ručení je dobré mít uzavřené i havarijní pojištění. To se vám hodí jak doma, tak i v zahraničí. Na rozdíl od povinného ručení slouží havarijní pojištění na pokrytí nákladů na škody na vašem autě. Co konkrétně havarijní pojištění zahrnuje? Co je to havarijní pojištění? Havarijní pojištění je určené k vaší ochraně a ochraně vašeho vozu při poškození. Na rozdíl od povinného ručení, ze kterého se vyplatí náklady na škodu, kterou jste způsobili třetí straně, havarijní pojištění je užitečné především pro vás. Poslouží vám totiž i v případě odcizení vozu, poškození vandalismem nebo vlivem počasí. Co všechno kryje havarijní pojištění? Havarijní…

Read More

Může se to stát každému – zničehonic se ocitnete bez práce a musíte se přihlásit na úřad práce. Během období hledání nového zaměstnání pak můžete získat finanční podporu v nezaměstnanosti. V dnešním článku se dozvíte, za jakých okolností a v jaké výši ji můžete pobírat. Máte nárok? Vaše první kroky po ztrátě zaměstnání by měly mířit na úřad práce, kam se musíte přihlásit do 3 pracovních dnů. Pokud za vás zaměstnavatel platil (nebo jste si jej platili sami jako OSVČ) důchodové pojištění, které je součástí sociálního, za minimálně 12 měsíců za poslední 2 roky, máte na podporu v nezaměstnanosti nárok. Z průměrné…

Read More

Bez soudního rozhodnutí o určení péče a výše výživného se při rozchodu s partnerem obejdete jen zřídkakdy – vyžadováno není pouze v případě, kdy rodiče nebyli sezdáni a nedochází tedy k rozvodu manželství. V takových chvílích je umožněna i soudní či písemná dohoda. Aby mohla dobře fungovat, je však potřeba schopnost stoprocentní domluvy s partnerem. A z praxe víme, že ta mezi rozcházejícími se partnery není vůbec častá. Navíc i tam, kde domluva funguje bez problémů, může po pár měsících nebo i letech dojít ke zvratu – a v případě dluhu na výživném už před soudem ani policií s dohodou…

Read More

V České republice žije 500 000 dětí v neúplných rodinách. Řada z nich se přitom už od útlého věku potýká s potížemi způsobenými nedostatkem financí. Podle průzkumu Asociace neúplných rodin, která provozuje asistenční program VašeVýživné.cz, je mezi rodiči povinnými platit výživné až 38,5 % těch, kteří z důvodu neplacení výživného dostali svou rodinu do finančních potíží. Z těchto údajů vyplývá, že velké množství rodičů samoživitelů řeší dnes a denně otázku dlužného výživného. Nyní se tedy podíváme na to, jaké mají v danou chvíli možnosti. Vždy platí, že aby mohlo být výživné jakýmkoliv způsobem vymáháno, je nutné mít k dispozici pravomocný…

Read More

Příspěvek na péči o osobu blízkou, v běžné řeči také nazývaný starším pojmem příspěvek na bezmocnost či nemohoucnost, je pravidelná opakující se dávka sociální služby určená lidem, kteří potřebují v běžném životě pomoc jiné osoby. Je určen na úhradu za pomoc, kterou poskytne rodinný příslušník, osoba blízká, jiná osoba nebo poskytovatel sociálních služeb. Příspěvek na péči je určen těm lidem, kteří se v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neobejdou bez pomoci jiné osoby. Jedná se tedy o lidi, kteří potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb – zákon přesně definuje, o jaké potřeby jde, podle jejich rozsahu je pak odstupňována výše příspěvku…

Read More

Příspěvek na mobilitu představuje opakující se nárokovou dávku, která je vyplácena osobám se zdravotním postižením, aby jim kompenzovala náklady na zajištění nutné dopravy. Dávka náleží osobě se zdravotním postižením, které vznikají v souvislosti s nutnou dopravou za daný kalendářní měsíc náklady. Výše příspěvku na mobilitu je pouhých 550,– Kč měsíčně, ale na druhou stranu podmínky pro jeho získání nejsou nikterak přísné (viz. níže). Příspěvek na mobilitu je určen osobě starší 1 roku, která: je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán po 1. 1. 2021, se v daném kalendářním měsíci opakovaně za úhradu někam dopravovala nebo byla za úhradu dopravována. Nesmí se však…

Read More

Výživné nebo-li alimenty či vyživovací povinnost jsou v současné době skloňovaná veličina hlavně v souvislosti s rozvodem a péčí o děti. Výživné může představovat značný zdroj příjmů pro svobodné matky a osamělé rodiče. Ať už se dítě narodilo v manželství nebo mimo něj, zákon stanovuje povinnost obou rodičů zabezpečit potřeby svých potomků a tato povinnost je soudně vymahatelná. Vyživovací povinnost je zákonem zakotvená nejenom ve vztahu rodičů a dětí, ale existuje též mezi manžely. Za určitých okolností povinnost platit výživné přetrvává dokonce i po rozvodu manželství. Zákonem vymahatelná vyživovací povinnost existuje i mezi partnery v situaci očekávání a narození potomka. Otec dítěte má zákonnou povinnost…

Read More

Výživné (alimenty, vyživovací povinnost) je zákonem ustanovená povinnost obou rodičů (nikoliv jen otce) zajistit dětem základní potřeby pro život. Tato povinnost trvá o po rozvodu a nejčastěji je řešena tak, že otec (bývalý manžel) platí matce (bývalé manželce) pravidelně každý měsíc částku, kterou stanový soud. Více informací o výživném a alimentech naleznete v našem článku Výživné (alimenty) pro děti a manželku nebo na stránkách VašeVýživné.cz. Výživné si můžete jednoduše spočítat online pomocí naší kalkulačky nebo kalkulačky na stránkách VašeVýživné.cz. Berte přitom prosím na vědomí, že výsledek je pouze orientační a vychází z tabulky pro výpočet výživného schválené Ministerstvem spravedlnosti ČR, která je sice…

Read More