Bez soudního rozhodnutí o určení péče a výše výživného se při rozchodu s partnerem obejdete jen zřídkakdy – vyžadováno není pouze v případě, kdy rodiče nebyli sezdáni a nedochází tedy k rozvodu manželství.

V takových chvílích je umožněna i soudní či písemná dohoda. Aby mohla dobře fungovat, je však potřeba schopnost stoprocentní domluvy s partnerem. A z praxe víme, že ta mezi rozcházejícími se partnery není vůbec častá.

Navíc i tam, kde domluva funguje bez problémů, může po pár měsících nebo i letech dojít ke zvratu – a v případě dluhu na výživném už před soudem ani policií s dohodou neobstojíte. Soudní rozsudek je nezbytný při vymáhání dlužného výživného i při podání trestního oznámení. Už v době rozchodu je tak vhodné požádat o rozhodnutí soud.

Kam návrh doručit a jaké náležitosti si ohlídat?

Soud rozhoduje na základě návrhu na určení péče o dítě, který je zpravidla podán jedním z rodičů (v případě rozvodu manželství je nutné podat návrh ještě před samotným rozvodem). Rozhodujícím soudem je okresní soud sídlící v místě bydliště nezaopatřeného dítěte. Tomuto soudu by tak měl být návrh řádně doručen. Je přitom potřeba dodržet několik náležitostí.

Návrh by měl vždy obsahovat základní informace o rodičích a dítěti či dětech. Neměla by chybět jména, data narození a bydliště. Kromě toho je potřeba uvést i údaje o majetkových poměrech, zaměstnáních a o nutných výdajích souvisejících se zajištěním potřeb dítěte.

V žádném návrhu by poté neměl chybět doporučený rozsudek. Rodič zde uvádí, o co přesně soud žádá (výhradní péče, střídavá péče) a jak vysoké výživné by mělo být určeno. Orientační výši výživného, které by vám dle příjmů druhého rodiče a věku dítěte mělo náležet, vám pro tyto účely pomůže zjistit naše kalkulačka výživného případně kalkulačka výživného na stránkách VašeVýživné.cz.

Rodič podávající výživné by poté neměl zapomenout na doklady, kterými podloží svá tvrzení. Mezi takové doklady patří například přehled vlastních příjmů a doklady o úhradě kroužků, oblečení, školních pomůcek či dalších potřeb dítěte.

Návrh samozřejmě můžete sestavit zcela samostatně, chcete-li však mít jistotu správnosti všech údajů, můžete využít vzor návrhu na svěření do péče a určení výživného.

Za podání návrhu není účtován žádný poplatek. Soud při určení péče o dítě a výše výživného zohledňuje věk dítěte, majetkové poměry rodičů, speciální potřeby dítěte nebo i to, jakým způsobem se rodiče doposud podíleli na zabezpečení chodu domácnosti a péče o společné dítě.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *