Již schválený zákon o otcovské poporodní péči čeká jen na podepsání prezidentem republiky. Dle současných informací podávaných Ministerstvem práce a sociálních věcí by mohl s ohledem na legislativní proces vzejít v platnost na konci roku 2021, popřípadě začátkem roku příštího.

Co to v praxi znamená?

Novopečeným otcům bude nově dána možnost využít tzv. otcovskou poporodní péči. Do rodinného rozpočtu bude tedy přidáno 70% vyměřovacího základu svého výdělku po dobu jednoho nepřerušovaného týdne. Uplatnit ho budou moci kdykoli v období šesti týdnů (šestinedělí) od narození dítěte.  Nejde přitom o žádnou  sociální dávky, tatínek bude placen z nemocenského pojištění.

 

V průběhu roku 2021 se také zjednoduší pravidla pro vyplácení a čerpání rodičovského příspěvku.

  • Dojde ke zrušení současného omezení horní hranice měsíční výše rodičovského příspěvku a bude umožněno čerpat dávku až do výše peněžité pomoci v mateřství (cca 32 000 Kč). Celá částka rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti (za 6 měsíců u nejvyšší peněžité pomoci v mateřství).
  • Nově budou moci volit výši čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 Kč měsíčně a zkrátit si tak dobu čerpání rodičovského příspěvku až na tři roky.
  • Úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení – v současnosti je sledována docházka pouze u dětí mladších dvou let, kdy tyto mohou pobývat v předškolním zařízení maximálně po dobu 46 hodin v kalendářním měsíci. Tato podmínka bude zcela zrušena a bude se sledovat jen řádná péče o dítě v rodině.

Jak postupovat po nabytí platnosti novely zákona?

Podejte žádost o rodičovský příspěvek na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce, denní vyměřovací základ doložte na níže uvedených formulářích. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy.K žádosti připojte i rodný list dítěte a průkaz totožnosti.

 

 

 

 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *