Příspěvek na živobytí dle novely zákona o pomoci v hmotné nouzi musí být od prosince vyplácet částečně ve formě poukázek. Změna se do zákona dostala poslaneckou iniciativou. Od prosince 2021 tak platí, že každý, kdo pobírá příspěvek na živobytí déle než půl roku, dostane 35-65 % svého příspěvku v poukázkách.

Co je příspěvek na živobytí:

 • Jedná se o základní dávku pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečná příjem.
 • Příspěvek na živobytí se vyplácí osobám, jejichž příjmy po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahují částky živobytí, přičemž si nemůžou tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo.
 • Může se jednat o jednu osobu i více osob, které jsou společně posuzovány.
 • Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním a existenčním minimu.
 • Vzhledem k individuálnímu charakteru dávek je právo úřadů kteroukoli osobu vyloučit z okruhu posuzovaných.

Kdo má na něj nárok:

 • Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodina, která po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí
 • Částka na živobytí není stanovena plošně, vyhodnocuje se pro každého individuálně na základě snahy a možností.
 • Částka se taky vyhodnocuje také od částek existenčního a životního minima.
 • Pokud se Vám zhorší zdravotní stav, částka se často zvyšuje, např. pokud určí odborný lékař nutnost speciální diety (bezlepková, bezlaktózová, …)

Kdo naopak nárok nemají:

 • Nárok na příspěvek ztrácí všichni, kteří se prokazatelně nesnaží svůj příjem zvýšit, to znamená – není zaměstnán, nemá žádnou výdělečnou činnost a ani není v evidenci na úřadu práce.
 • Nárok také ztrácí ten, kdo je v evidenci uchazečů na úřadu práce, ale bez vážných důvodu práci odmítne.
 • Nárok také nemá ten, kdo si způsobil úmyslně pracovní neschopnost.
 • Dále všichni ti, kterým byla uložena sankce za neplnění řádné školní docházky dětí.

Nové vyplácení ve formě poukázek:

 • Nově příjemci příspěvku dostanou část dávky vyplacenou ve formě poukázek.
 • Za ty je možno si nakoupit pouze potraviny, drogerii a další základní zboží.
 • Poukázky nelze nikdy využít na nákup alkoholu a tabákového zboží.
 • Změna se týká pouze těch, kteří pobírají tento příspěvek déle než šest měsíců.
 • V poukázkách bude vypláceno nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky. Větší část dávky vyplacená v poukázkách bude využita tam, kde má pracovník ÚP ČR podezření, že příjemce nevyužije příspěvek k jeho účelu, tj. k zajištění základních životních potřeb.
 • Úřad práce ČR poskytne příjemcům seznamy obchodníků, u kterých lze poukázky uplatnit a rovněž je bude vždy informovat o termínech, ve kterých si budou moci poukázky vyzvednout.

Jak podat žádost o příspěvek na živobytí:

 1. Podejte žádost na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (podle místa trvalého pobytu). Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout přímo na krajské pobočce Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online.
 2. Úřad vaši žádost posoudí a prozkoumá, zda splňujete nárok na příspěvek na živobytí. Pokud ano, určí i jeho výši

Diskuze k příspěvku má už 2 komentářů

 1. Hana Heda Odpovědět

  Dobrý den. Jak ponižující . Dokládat na UP i to , když nám někdo zaplatí nákup . Máme na to mít darovací smlouvu ? Sama jsem na UP ( dlouhodobé zdr. problémy) a tak vím , jak se musí dokládat každá koruna , aby mohla být z další dávky odečtena . A výplata formou stravenek ? Proč ? Copak nejsem svéprávná a nemůžu si peníze vybrat v hotovosti ? Jak mám zaplatit např, oděvy , prádlo a co je důležitější , jak nám zaplatit nájem ? A proč jsem na UP??? Dovolila jsem si chronicky onemocnět a zvýšil se mi věk na 54 let .
  S pozdravem Hana Heda

 2. Petra Odpovědět

  Dobrý den pobírám příspěvěk na bydlení, ale i hmotnou nouzi a příspěvěk na živobytí, tato částka mi byla vyplácena část ve stravenkách a část na pošt. poukázku, jsem vedena na ÚP. T.č. na neschopence s pásovým oparem. Sociální pracovnice mi ale sdělila, že po tom co spočítala moje příjmy (jejich příspěvky) že jsem nemohla v měsíci květnu s penězi vyjít, takže pokud nedoložím veškerý příjem, že mi nedá ani stravenky ani příspěvek na živobytí. Když jsem řekla že žádný jiný příjem nemám, řekla že pokud mi někdo něco daroval, nebo půjčil, že chcedarovací smlouvy nebo že musím doložit, každou korunu která jak mi vypočítala, mi chybí. Kde to mám vzít, nikdo mi nic nepodepisuje, že mi pomůže s nákupem apod. Jak to mám doložit?

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *