Ve středu 6. května schválila Evropská komise Operační program Zaměstnanost. Došlo tak k překonání poslední formální překážky, která bránila v čerpání peněz z Evropské unie v programovém období 2020-2020. Celkový rozpočet programu, který bude řídit Ministerstvo práce a sociálních věcí je 70 miliard korun.Většina prostředků půjde podle premiéra zejména na podporu nezaměstnanosti, na aktivity věnované sociálnímu začleňování a boji proti chudobě a diskriminaci zejména financováním sociálních služeb či podporu sociální inovace.

Více než 60 % peněz OPZ půjde na podporu zaměstnanosti. Je to asi 43 mld. Kč. Celková míra zaměstnanosti ve věkové skupině 20-64 let je v Česku vyšší, než je průměr Evropské Unie, zároveň ale nedosahuje cíle stanoveného v Národním programu reforem ČR pro rok 2020, a to je 75 % zaměstnanost.  Prioritou je podpora hlavně těch skupin lidí, u kterých je zaměstnanost nejvíce pozadu. Jedná se o mladé bez praxe, starší osoby, ženy a také osoby s nízkou kvalifikací. Čerpat prostředky chce ministerstvo co nejefektivněji. Přibližně 19 mld. Kč, bude použito na aktivity věnované sociálnímu začleňování a boji proti chudobě a diskriminaci.

Asi 2 % prostředků půjdou na sociální inovace s cílem jejich tvorby, testování a dalšího šíření, a také na podporu mezinárodní spolupráce. Dalších 6 % by mělo být použito na zefektivnění veřejné správy. Ostatní prostředky budou použity na technickou pomoc, tedy na řízení celého programu včetně podpory žadatelů a příjemců z Operačního programu. Tento Program navazuje na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, který letos končí. Oproti minulému období má OPZ k dispozici asi o 12 mld. Kč více.

Celkově by projekty nového operačního programu měly podpořit přes 585 tisíc lidí. Samotnému schválení OPZ předcházelo dlouhé vyjednávání s Evropskou komisí, ale hlavně bylo nutné splnit řadu předběžných podmínek, ke kterým se česká vláda musela zavázat (přijmout zákon o státní službě, atd.).Díky tomu, že je program schválen je možné spustit proces vyhlašování výzev pro předkládání projektů. Jedny z prvních výzev budou zaměřeny na budování a provoz dětských skupin. Tím se bude reagovat na poptávku rodičů malých dětí po předškolních zařízeních. Plán výzev pro letošní rok je zveřejněn na stránkách  Plán výzev pro letošní rok je zveřejněn na webových stránkách www.esfcr.cz, spolu se všemi dalšími nezbytnými informacemi pro žadatele a příjemce z OPZ.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *