Motivační příspěvek je příspěvek vyplácený podnikatelem jeho budoucímu zaměstnanci na podporu vzdělání, který podnikatel následně uplatní do nákladů.

Nejedná se tedy o příspěvek, který by byl vyplácen podnikateli nebo studentovi ze strany státu – jedná se o možnost uplatnění výdajů na studium zaměstnanců do nákladů.

Podnikatel má tak možnost finančně motivovat ke studiu svého budoucího zaměstnance a tento výdaj uplatnit do výdajů.

Co motivační příspěvek zahrnuje?

Do nákladů lze takto zahrnout následující příspěvky zaměstnavatele jeho zaměstnanci na:

 • stipendium,
 • stravování,
 • ubytování,
 • vzdělávání ve vzdělávacích institucích související s budoucím výkonem profese,
 • jízdné MHD do školy,
 • pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek.
Motivační příspěvek

Motivační příspěvek je určen zejména studentům

Výše motivačního příspěvku

Daňově lze uznat tyto výdaje do 5.000,– Kč měsíčně, u studenta vysoké školy do 10.000,– měsíčně. Za rok se tedy jedná až o 60.000,– Kč, respektive 120.000,– Kč.

Na straně studenta podléhá tento příjem zdanění, ale nevzniká povinnost odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Jaké jsou podmínky daňové uznatelnosti tohoto příspěvku?

 1. S budoucím zaměstnancem musí podnikatel sepsat obecnou smlouvu o poskytování příspěvku na vzdělání, které je přípravou na výkon dané profese.
 2. Po ukončení studia musí zaměstnanec nastoupit do pracovněprávního vztahu k podnikateli, zákon však neurčuje, o jaký typ pracovněprávního vztahu má jít a jak dlouho má trvat.

Čerpat motivační příspěvek může samozřejmě i dítě podnikatele, pokud splní výše uvedené podmínky.

Diskuze k příspěvku má už 2 komentářů

 1. Dada Odpovědět

  Dobrý den,
  dovoluji si Vás tímto oslovit a poprosit o radu . Jako firma uvažujeme, že bychom poskytli motivační příspěvek studentovi VŠ, který by u nás pracoval i na dohodu o provedení práce. Protože se výklady velmi různí ohledně souběhu motivačního příspěvku a současně probíhající DPP prosím Vás o radu. Níže popisuji vzniklé možné případy ať už se jedná o souběh či nikoli.

  Firma se studentem VŠ uzavře smlouvu o poskytnutí MP na částku 6.000 Kč měsíčně, s tím, že po ukončení studia nastoupí do firmy na pozici projektanta.

  Student bude u téže firmy zaměstnán na DPP, bude provádět projekční práce. Student u téže firmy podepíše prohlášení k dani. Uplatní se slevy na dani na poplatníka 2.070 Kč, na studenta 335 Kč. Pro účely odvodu 15% srážkové daně se MP a DPP sečte.

  Vzniká zde souběh motivačního příspěvku s ostatními příjmy v tomto případě s DPP.

  Jak je to ale s odvodem soc. a zdr. pojištění – příjem ze souběhu MP a DPP by se měl správně sečíst, ale když je při souběhu MP a DPP součet nepřesahující hranici 10.000 Kč*? Odvádí se zde soc. a zdr. pojištění a pokud ano z jaké částky? Nebo zde platí hranice 10.000 Kč a odvádět se soc. a zdr. nemusí i když se jedná o souběh?

  ********************************************************************************

  V případě kdy souběh nenastane (ve smlouvě na MP bude uvedena pozice projektanta a DPP bude na administrativu, úklidové práce, archivační práce) v tomto případě se údajně příjem z DPP a MP pro odvod soc. a zdr. pojištění nesčítá. MP a DPP se považuji za samostatné částky a posuzují se každá zvlášť. Tzn., že MP je oproštěn od odvodů soc. a zdr. pojištění. Soc. a zdr. pojištění se odvádí pouze z DPP nad hranici 10.000 Kč ?

  Děkuji Vám mockrát za odpověď a radu.

 2. Kamila Odpovědět

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli se příspěvek vztahuje i v případě, že jsem u zaměstnavatele na HPP již dva roky, ale nyní jsem se rozhodla doplnit si studium kombinovanou formou? Studium se mi shoduje s náplní práce.
  Děkuji,
  K.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *