Často se zejména starší lidé ostýchají nebo dokonce obávají obrátit se na úřad s žádostí o radu nebo pomoc. Je to škoda, protože se mohou připravit o to, co jim ze zákona náleží. Mohou například požádat o uznání doby péče, což není nic, za co by se měl někdo stydět, spíše naopak. Péče o člověka blízkého je stejně důležité, náročné a zodpovědné jako každé jiné zaměstnání a je tedy v pořádku, když je taková doba započítána do důchodu.

Zákon o důchodovém pojištění myslí na ty, kteří místo zaměstnání doma pečovali o své nemocné či handicapované blízké. Jsou lidé, co takovým lidem věnovali mnoho let péče, a pokud by se jim tato doba nezapočítávala, nemusel by jim vzniknout nárok na důchod nebo by byl důchod mnohem nižší.  Doba péče o osoby závislé na péči druhých je náhradní dobou pojištění a pro nárok na důchod ji lze započítat vždy a v plném rozsahu. Musí být ale doložena rozhodnutím příslušné OSSZ o době a rozsahu péče. Lidé, kteří si žádají o důchod se určitě nemusí bát zeptat se pracovníků na OSSZ zda si mohou podat žádost o rozhodnutí době péče.

Aby bylo možné uvedenou dobu péče započítat do důchodu, je nutné jí prokázat rozhodnutím OSSZ, které při rozhodování o důchodu slouží jako doklad o tom, jak dlouho a v jakém rozsahu péče trvala. Je důležité vědět, že návrh na zahájení řízení o vydání tohoto rozhodnutí lze podat nejdříve po skončení péče, nejpozději však do dvou let od skončení péče. Výjimkou je situace, kdy pečující osoba podává žádost o důchod. V tomto případě se žádá o vydání rozhodnutí i v době, kdy péče trvá.

 

Při podání návrhu se musí předkládat zejména tyto doklady:

 • potvrzení krajské pobočky Úřadu práce prokazující dobu poskytování péče a stupeň závislosti nebo potvrzení o délce poskytování příspěvku při péči o blízkou osobu,
 • doklad prokazující příbuzenský vztah žadatele k osobě, o kterou je pečováno (např. rodné listy, z nichž vyplývá vzájemná příbuznost osob, oddací listy aj.),
 • v případech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je třeba prokázat vedení domácnosti žadatele s opečovávanou osobou, např. čestným prohlášením. Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby,
 • doklad prokazující totožnost žadatele,
 • doklad prokazující totožnost osoby, o kterou je/bylo pečováno (občanský průkaz, úmrtní list, rodný list dítěte).

 

Do důchodu je možné započítat tyto doby péče:

 • doba osobní péče o osobu mladší 10 let, závislou na pomoci druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost),
 • doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost).
 • před 1. 1. 2007 byla důvodem pro zápočet péče jako náhradní doby pojištění péče o osobu v různém stupni bezmocnosti či dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené; od tohoto data se stupně bezmocnosti v právní úpravě transformovaly do I. (částečná bezmocnost) II. (převážná bezmocnost) nebo III. (úplná bezmocnost) stupně závislosti.

Blízkou osobou se rozumí rodinný příslušník, jde o manžela či manželku nebo příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené či adoptované, také sourozence, snachu, zetě, manžela rodiče a to kteréhokoliv z manželů.

Diskuze k příspěvku má už 1 komentářů

 1. Jitka Novotná Odpovědět

  Dobrý den,potřebovala bych poradit v případě péče o moji maminku,která má Parkinsonovu chorobu.Její stav se zhoršil,chci pro ni požádat o 3.stupeň příspěvku na péči.Uvažuji,že budu muset zůstat doma a o maminku se starat.Prosím o informaci,jak mám postupovat.Je mi 57 let,pracuji na plný pracovní úvazek.Nevím z čeho budu žít,když zůstanu doma.Nevím na koho se obrátit.Děkuji za Váš čas k přečtení mého e-mailu a děkuji za odpověď.Jitka Novotná

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *