Česká správa sociální zabezpečení (ČSSZ) vychází opět vstříc požadavkům svých klientů a vytvořila novou službu v podobě systému pro online objednání schůzky na okresní správu (v Praze Pražskou, v Brně Městskou, atd.) 

Základním smyslem tohoto systému je možnost klientů naplánovat si schůzku tak, aby jim termín a čas vyhovoval. Možnost navštívit OSSZ bez předchozí objednání trvá stále.

Všichni občané mohou tento systém využívat od konce letošního března. Mimo to mohou lidé přijít vyřídit své záležitosti i každý všední den v úředních hodinách bez objednání.

ČSSZ spustila zatím systém ve zkušebním režimu a po nějaké době potřeby svých klientů vyhodnotí. Velkou výhodou tohoto systému bude bezpochyby i to, že každá OSSZ si může přizpůsobit systém svým potřebám a požadavkům. Dá se říci, že tento systém bude ušit na míru klientům, kteří jsou v kontaktu s konkrétní OSSZ.

Online objednávkový systém připravil pro ČSSZ tým odborníků IT z OSSZ, tudíž se velmi ušetřily náklady i čas.

Možnost online objednání naleznete zde

Termíny si můžete rezervovat na tyto služby:

  • Žádost o důchod – starobní, invalidní, pozůstalostní
  • Žádost o důchod s mezinárodním prvkem
  • Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti
  • Žádost o povolení splátek dlužného pojistného (penále)
  • Žádost o určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení pro zaměstnance (vyslání, souběh, výjimka, formuláře A1)

U jednotlivých bodů je k dispozici objednací kalendář. V současném provozu je možné se objednat na dny pondělí až středa s předpokládanou dobou schůzky 30 minut.

Klienti OSSZ, kteří navštěvují úřady v Jihočeském kraji se mohou objednat online na vyřízení žádosti týkající se důchodu tuzemského či důchodu s mezinárodním prvkem. Na OSSZ se mohou klienti dostavovat ve dnech a časech stanovených objednacím kalendářem. Termíny se stanovují podle podmínek místní OSSZ v Jihočeském kraji a mohou být různě upravovány.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *