Hlavním tématem celostátní porady vedení České správy sociálního zabezpečení byl zákon o sátní službě. Většina programu se zabývala jeho zavedením do organizačního uspořádání a procesu řízení instituce.  Tato porada se konala 4. a 5. května 2020 v Plzni. Jednání se zúčastnila i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Po následující týdny musí všichni vedoucí pracovníci ČSSZ a OSSZ intenzivně soustředit svou energii na konkrétní úpravy organizačního řádu, organizační struktury a systemizace instituce a územních organizačních jednotek ve vazbě na zákon o státní službě.

Pozornost vedení je zaměřena zejména na očekávané výsledky implementace služebního zákona. Asi nejdůležitější je to, aby instituce byla silná a vnitřně srovnaná. To ji pak může pomoci při plnění úkolů uložených právními předpisy. ČSSZ si chce také udržet kredit spolehlivého úřadu, který se stará o záležitosti důchodů a dávek nemocenského pojištění 4/6 obyvatel ČR a dlouhodobě se může pyšnit 99 % úspěšnosti výběru pojistného vyjádřené částkou 373 miliard korun. Do budoucna chce dál zvládat zpracování velkého objemu případů se zanedbatelnou chybovostí a v krátkých lhůtách.  Vyjádříme – li práci ČSSZ v číslech: 3,6 milionu rozhodnutí za rok, 42 miliónů výplat důchodů každý rok, více než 200 tisíc výplat nemocenských dávek za každý měsíc, 400 tisíc posudků lékařské posudkové služby pro účely pojistných i nepojistných dávek za rok, průměrná doba řízení u důchodů je 31 dnů a u invalidních 60 dnů. 90 % případů dávek nemocenského pojištění je vyřešeno během 10 dnů, správce plateb od téměř 5,3 milionu klientů.

Ministryně práce a sociálních věcí na poradě hovořila o věcech, které v letošním roce ještě čekají její resort i samotnou ČSSZ.  Podle ní se ČSSZ budou týkat hlavně témata jako je avizovaná valorizace důchodů, změny v hornických důchodech, komu bude svěřeno úrazové pojištění, jednání o zavření dalších mezinárodních smluv v oblasti sociálního zabezpečení a v neposlední řadě spolupráce s Odbornou komisí pro důchodovou reformu.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *