AKTUALIZACE Pro rok 2020 již Česká průmyslová zdravotní pojišťovna příspěvek na školku nebo organizovaný pobyt neposkytuje. Poskytuje však podobný příspěvek na letní tábor pro děti.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna podporuje formou příspěvků organizované pobyty dětí a mládeže, které přispívají k jejich zdraví – buď formou škol nebo školek v přírodě, či lyžařských výcviků.

Výše příspěvku činí 1.500,– Kč.

Pro rodiče představují tyto organizované pobyty nemalou finanční zátěž spojenou s náklady na pobyt, zajištění programu a stravování, a proto jsou příspěvky od pojišťovny jistě vítanou formou pomoci.

  • Příspěvek na školku v přírodě může být uplatněn na dítě do 7 let včetně,
  • příspěvek na školu v přírodě lze uplatnit na pojištěnce ve věku od 6 do 16 let a
  • příspěvek na lyžařský výcvik pro děti od 4 do 18 let včetně.

Podmínkou čerpání příspěvku je doba trvání pobytu – minimálně 4 dny a to, že probíhá ve školním roce (nikoli o letních prázdninách). Příspěvek proto nelze využít na letní tábory či sportovní soustředění.

Celkový limit, který mohou rodiče dětí u příspěvků od České průmyslové pojišťovny čerpat, je omezen na 1.500,– Kč za daný kalendářní rok, přičemž si každý pojištěnec může zvolit libovolnou kombinaci příspěvků do této výše.

Kde se dozvědět více

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *