Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra poskytuje svým klientům příspěvek na preventivní onkologické vyšetření. Včasným odhalením zhoubných nádorů se výrazně zvyšuje úspěšnost léčby, stejně jako se zkracuje její délka i doba rekonvalescence. Čím dřívější stadium onkologického onemocnění, tím větší šance na návrat do života před onemocněním.

Aby byl příspěvek poskytnut, musí se jednat o vyšetření nehrazené z veřejného pojištění.

Na jaké typy vyšetření může být příspěvek použit? Může se jednat o:

  • karcinom prsu,
  • karcinom tlustého střeva,
  • karcinom plic,
  • kožní nádory,
  • další nádory (vyjma prsu a prostaty).

Výše příspěvku činí 500,– Kč.

Počet onkologických pacientů rok od roku narůstá, stejně jako narůstají prostředky vynakládané na náročnou onkologickou léčbu. Nejlepší prevencí před rakovinou je zdravý životní styl, zdravá stravadostatek pohybu. Některé výzkumy dokonce prokázaly souvislost mezi sníženým výskytem rakoviny prsu nebo tlustého střeva a dostatkem pohybu, o vlivu vyvážení stravy nemluvě.

Správnou životosprávou a pravidelnými preventivními prohlídka výrazně přispějete k tomu, abyste si déle uchovali pevné zdraví a předešli různým vážným onemocnění, a to nejen těm onkologickým.

Kde se dozvědět více

  • http://www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2021/program-prevence-onkologickych-onemocneni/

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *