Od března letošního roku se může každý občan kdykoliv, snadno a bezpečně přihlásit na portál ČSSZ a vidět aktuální stav svého konta evidovaných dob pojištění, aniž by musel o zaslání výpisu žádat samotný úřad. Je to výhoda zejména pro zaměstnané osoby, které si tak mohou ověřit, že zaměstnavatel potvrdil dobu jejich důchodového pojištění i hrubé příjmy ve správné výši.

Některé doby pojištění se prokazují až v souvislosti s podanou žádostí o důchod, proto je ČSSZ nemůže evidovat, ovšem i na ně portál upozorňuje. Jedná se třeba o práci v zahraniční či péče o děti.

Aby bylo možné nahlédnout do přehledů dob důchodového pojištění, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ. K jeho používání potřebujete mít přístupové údaje ke své datové schránce. Systém kont pojištěnců ČSSZ několik posledních let usilovně vytvářela a budovala. Tento systém se průběžně aktualizuje na základě každého nově doporučeného a zpracovaného dokladu. V současnosti obsahují konta asi 150 miliónů digitalizovaných podkladů.

Tento portál má klíčový význam, protože ČSSZ chce do budoucna vybudovat internetovou samoobsluhu pro občany, podnikatele, zaměstnavatele i další orgány veřejné správy. Prostřednictví portálu je možné  nahlédnou do některých údajů, požádat o výpis či potvrzení, zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění a další. Jeho prostřednictvím je také možné podat elektronicky některé tiskopisy.

O tištění výpis dob pojištění je však možné požádat i nadále, a to jednou ročně. Doklady jež ČSSZ vede v evidenci mohou sloužit i k jinému účelu než při stanovování důchodu. Mohou nastat situace, kdy je potřeba doložit pracovní minulost, dokládat praxi, nebo pro jiné účely.

 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *