Od března letošního roku se může každý občan kdykoliv, snadno a bezpečně přihlásit na portál ČSSZ a vidět aktuální stav svého konta evidovaných dob pojištění, aniž by musel o zaslání výpisu žádat samotný úřad. Je to výhoda zejména pro zaměstnané osoby, které si tak mohou ověřit, že zaměstnavatel potvrdil dobu jejich důchodového pojištění i hrubé příjmy ve správné výši.

Některé doby pojištění se prokazují až v souvislosti s podanou žádostí o důchod, proto je ČSSZ nemůže evidovat, ovšem i na ně portál upozorňuje. Jedná se třeba o práci v zahraniční či péče o děti.

Aby bylo možné nahlédnout do přehledů dob důchodového pojištění, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ. K jeho používání potřebujete mít přístupové údaje ke své datové schránce. Systém kont pojištěnců ČSSZ několik posledních let usilovně vytvářela a budovala. Tento systém se průběžně aktualizuje na základě každého nově doporučeného a zpracovaného dokladu. V současnosti obsahují konta asi 150 miliónů digitalizovaných podkladů.

Tento portál má klíčový význam, protože ČSSZ chce do budoucna vybudovat internetovou samoobsluhu pro občany, podnikatele, zaměstnavatele i další orgány veřejné správy. Prostřednictví portálu je možné  nahlédnou do některých údajů, požádat o výpis či potvrzení, zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění a další. Jeho prostřednictvím je také možné podat elektronicky některé tiskopisy.

O tištění výpis dob pojištění je však možné požádat i nadále, a to jednou ročně. Doklady jež ČSSZ vede v evidenci mohou sloužit i k jinému účelu než při stanovování důchodu. Mohou nastat situace, kdy je potřeba doložit pracovní minulost, dokládat praxi, nebo pro jiné účely.

 

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *