Dne 16.4. obdržely všechny starostky a starostové v ČR prostřednictvím datových schránek informativní dopis ministryně práce a sociálních věcí, ve kterém bylo obsaženo, že od letošního května je souhlas obce nezbytnou podmínkou pro získání doplatku na bydlení. Obce musí poskytovat souhlas či nesouhlas okamžitě, aby prodlužování správního řízení nekomplikovalo situaci lidem v hmotné nouzi. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí nemůže obcím přímo nařizovat kdy mají a kdy nemají souhlas udělovat. V dopise je tedy popsaná jenom procedura udělování souhlasu. Důležité je, aby obce dodržovaly obecnou právní zásadu a ve stejných případech rozhodovaly totožně. MPSV připravilo ve spolupráci s MV ČR pro obce vzor závazného stanoviska, aby měly přehled v jaké formě má být souhlas udělován. Pravomoc k rozhodování bude mít rada či starosta obce (starosta pouze tam, kde se nevolí rada) pokud si tuto pravomoc nenechá zastupitelstvo. Je také možné, aby rada tuto pravomoc předala starostovi nebo obecnímu úřadu.

Úřad Práce bude vyžadovat souhlas písemně a v rámci každé žádosti o doplatek na bydlení zvlášť. Protože je vázán mlčenlivostí, bude moci pouze sdělit jméno klienta a jeho adresu a větší zodpovědnost tak bude náležet sociálním pracovníkům, kteří budou v dané oblasti působit a mohou zjistit více informací přímo v terénu nebo s žadateli o dávky efektivně pracovat.

Pokud obec žádost o příspěvek na bydlení zamítne, bude se muset s takovou osobu zahájit komplexní sociální práci, aby se klient neocitl bez střechy nad hlavou.  Obce by měly mít pro takové případy alternativu v podobě azylových domů, apod.

Žádosti o souhlas se týkají pouze těch osob, které jsou ubytované v dlouhodobých ubytovacích zařízeních s provozními řády schválenými podle zákona č. 252/2021 Sb. Povinnost vypracovat nebo doplnit provozní řády a předložit je ke schválení krajským hygienickým stanicím, měli provozovatelé předložit nejpozději do 31.3.2021.

MPSV věří, že obce uchopí tuto pravomoc rozumně a svůj nesouhlas udělí jen v odvodněných případech s vědomím toho, že je nutné těmto osobám nalézt bydlení jiné, které již bude nárok na dávku splňovat.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *