Vládní novela zákona o hmotné nouzi ze dne 7. dubna 2021, přinesla změny pro doplatek na bydlení. Dle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí, novela ruší povinný souhlas obce pro získání doplatku, souhlas nově získává pouze doporučující charakter. Novela též klade důraz na motivaci klienta k získání standardního bydlení a součinnost státního a nestátního sektoru při řešení životních situací klientů. Do novely se dostává též pojem „případ hodný zvláštního zřetele“, který má za cíl, zvýšit právní jistotu osob, kterým je poskytován doplatek na bydlení.

Novela zákona přináší tyto změny:

  • Ruší se povinný souhlas obce pro rozhodnutí o doplatku na bydlení.
  • Mění se maximální výše doplatku při bydlení na ubytovnách z 90 procent na 80 procent státem stanovených nákladů na bydlení.
  • Úřad práce bude požadovat stanovisko obecného úřadu v přenesené působnosti, zda se jedná o případ hodný zvláštního zřetele a do zákona budou vloženy kritéria pro posuzování (např. Zda si klient hledá práci, má rodinu v lokalitě)
  • Úřad práce vypracuje s osobou bydlící v ubytovně motivační plán s jasnými cíly a postupy, jak se dopracovat k řešení sociální a bytové problematiky a v dlouhodobém horizontu získat bydlení, které si bude moci udržet.

Novela má za cíl dát lidem žijícím na ubytovnách větší právní jistotu, za jakých podmínek mohou získat a udržet si dávky v hmotné nouzi a motivovat je k řešení jejich situace.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *