Příspěvek na bezlepkovou dietu je určen všem do 18 let věku nebo do 26 let, pokud se jedná o nezaopatřené dítě – studenta. Další předpoklad je ten, že musí jít o mladistvého s potvrzenou diagnozou celiakie. Tyto osoby mohou v roce 2020 získat až 6000 Kč jako příspěvek na bezlepkovou dietu. Příspěvek bude možné čerpat v červenci a srpnu zpětně za první pololetí a v prosinci za druhé pololetí vždy maximálně do výše 3000 Kč.

Program je určen pro všechny pojištěnce VZP, kteří:

 • jsou ve věku do 18 let nebo do 26 let za předpokladu, že se soustavným studiem připravují na budoucí povolání
 • předloží veškeré doklady, které jsou potřebné
 • jsou členy klubu pevného zdraví (přihlášku je možné vyplnit při podání žádosti)
 • nedluží nic na pojistném
 • požádají o příspěvek v určeném termínu
 • nejsou přeregistrovaní k jiné zdravotní pojišťovně

Kdy a jak je možné o tento příspěvek požádat

O příspěvek může požádat klient nebo jeho zákonný zástupce v případě nezletilého osobně na pobočkách VZP nebo písemně poštou.

 1. Příspěvek až 3000 Kč za 1. pololetí 2020
  • Osobně nejdříve 1. 7. 2020 a nejpozději 31. 8. 2020
  • Písemně poštou odeslat žádost v období od 1. 7. 2020 do neděle 31. 8. 2020
 2. Příspěvek až 3000 Kč za 2. pololetí 2020
  • Osobně nejdříve 1. 12. 2020 a nejpozději 31. 12. 2020
  • Písemně podaná žádost o příspěvek za 2. pololetí 2020 bude akceptována za předpokladu, že podací razítko České pošty bude max. 15. 12. 2020

Pokud si příspěvek za 1. pololetí nevyzvednete, automaticky propadá. Není možné čerpat celou částku jednorázově.

Co je třeba doložit

 1. Originální účetní/daňové doklady o nákupu potravin s označením bezlepková potravina nebo potravina bez lepku
  • Při žádosti o příspěvek za 1. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
  • Při žádosti za 2. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
  • Předložené doklady o nákupu se mohou vždy v příslušném pololetí sčítat, nevyzvednutá částka za první pololetí nebude přesunuta do druhého pololetí
 2. Doklad o diagnóze celiakie
  • Doklad vystavuje lékař na formuláři Potvrzení ošetřujícího lékaře (dg. celiakie) pro poskytnutí příspěvku na bezlepkovou dietu. (Platí pro nové žadatele; doklad o diagnóze celiakie se předkládá pouze 1x – pokud byl předložen při podání žádosti o příspěvek v roce 2020 nebo dříve, není již nutné potvrzení předkládat.)
  • Diagnózu celiakie je možno jednoznačně stanovit pouze na základě provedené endoskopie a vyhodnocení bioptického vzorku sliznice střeva nebo při prokázané pozitivitě protilátek proti lepku
 3. Žádost o příspěvek při písemné žádosti poštou
  Pokud bude žádost o příspěvek podána písemně poštou, je potřeba kromě výše uvedených dokladů přiložit také vyplněnou Žádost o příspěvek

Vyplacení příspěvku

Příspěvek bude vyplacen pojišťovnou na účet žadatele po splnění všech požadavků.

 

 

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *